Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoiteristo.turunen [at] tuni.fi
Keskustakampus

Oma esittely

Työtehtävät

Osaamisalueiden kuvaus

Digitaalinen humanismi

Käsitehistoria

Työväenhistoria

Sijaisuustieto

Tärkeimmät saavutukset

Tutkimustavoitteet

Tieteenalat

Tutkimusura

Merkittävimmät julkaisut

Taskinen, Ilari et al. (2021). Religion, Patriotism and War Experience in Digitized Wartime Letters in Finland, 1939–1944. Journal of Contemporary History, December 2021. DOI: 10.1177/00220094211066006

Turunen, Risto (2021). Shades of Red: Evolution of the Political Language of Finnish Socialism from the 19th Century until the Civil War of 1918. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. http://hdl.handle.net/10138/336197

Turunen, Risto (2021). Making of Modernity in the Vernacular: On the Grassroots Variations of Finnish Socialism in the Early Twentieth Century. Praktyka Teoretyczna, 39 (1), 73-94. DOI: 10.14746/prt2021.1.4

Andrushchenko, Mykola et al. (2021). Using parsed and annotated corpora to analyze parliamentarians’s talk in Finland. Journal of the Association for Information Science and Technology, 04 June 2021, 1-15. DOI: 10.1002/asi.24500

Turunen, Risto (2020). Macroscoping the Sun of Socialism: Distant Readings of Temporality in Finnish Labour Newspapers, 1895–1917. Teoksessa Mats Fridlund, Mila Oiva & Petri Paju (Toim.), Digital Histories: Emergent Approaches within the New Digital History. Helsinki: Helsinki University Press, 303-323. https://doi.org/10.33134/HUP-5

Marzec, Wiktor & Turunen, Risto. (2019). (Im)mobilités des idées. Socialismes itinérants dans les régions de Pologne et de Finlande de l’empire de Russie. Cahiers Jaurès 4/2019, 9-34. https://www.cairn-int.info/journal-cahiers-jaures-2019-4.htm

Turunen, Risto. (2019). From the Object to the Subject of History. Writing Factory Workers in Finland in the Early 20th Century. Teoksessa Kirsti Salmi-Niklander & Heiko Droste (Toim.), Handwritten Newspapers: An Alternative Medium during the Early Modern and Modern Periods. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 170-192. https://doi.org/10.21435/sfh.26

Dominowska, Agata; Hyttinen, Elsi; Ivanics, Peter; Koho, Mikko; Pikkanen, Ilona; Turunen, Risto. (2019). Hiding in Plain Sight: Poetry in Newspapers and How to Approach It. Human IT: Journal for Information Technology Studies as a Human Science 14 (2), 145-171. https://humanit.hb.se/article/view/594

Marzec, Wiktor & Turunen, Risto. (2018). Socialisms in the Tsarist Borderlands: Poland and Finland in a Contrastive Comparison, 1830-1907. Contributions to the History of Concepts 13 (1), 22-50. https://doi.org/10.3167/choc.2018.130103

Suodenjoki, Sami & Turunen, Risto (toim.). (2017). Työväki kumouksessa. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. http://hdl.handle.net/10138/219029

Turunen, Risto. (2016). Sivistyksen käsitehistoriaa Finlaysonin tehtaalla 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Teoksessa Sakari Saaritsa & Sinikka Selin (toim.) Työväki ja sivistys. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 23-56. http://hdl.handle.net/10138/181948