Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitereeta.poyhtari [at] tuni.fi
puhelinnumero+358504739394

Oma esittely

Työskentelen yliopistotutkijana tutkimuskeskus Cometissa. Tutkimukseni käsittelee julkisen keskustelun ja journalismin haasteita digitaalisessa mediaympäristössä. Erityisesti kiinnostukseni kohteena ovat keskustelun sananvapautta, vihapuhetta ja verkkohäirintää, monimuotoisuutta ja dialogia, sekä ihmisoikeuksia, kuten väkivallattomuutta koskevat kysymykset. 

Työtehtävät

Tutkimushankkeet

Työskentelen tällä hetkellä useissa eri tutkimushankkeissa.

 • Communication rights in the age of digital disruption (CorDi), 2019-2022, TAU & HY, Suomen Akatemia, MediaSoc Ohjelma, https://cordi.blog/suomeksi/ ; https://cordi.blog/
 • Everyday Affective Practices Online: Producing, Experiencing and Managing Hate Speech in the Digital Era (HAFFECT), 2021-25, TAU & JYU, Suomen Akatemia
 • Demokratian episteeminen toimintakyky algoritmien aikakaudella - The democratic epistemic capacities in the age of algorithm(DECA), 2022-2025, TAU, HY, UIF, Aalto & Nuorisotutkimusseura, Suomen Akatemia/STN Shield
 • Journalistien häirintä ja sen vaikutukset, 2022-2024, TAU, Jokes säätiö,
  https://www.jokes-saatio.fi/journalistit/jokesin-rahoittama-tutkimus-selvittaa-hairinnan-vaikutuksia-journalistien-tyohon/

Affilioidun myös hankkeisiin:

 • Aktivismi taiteen ja tieteenteon välineenä: “tutkivismia” vaikuttavasta vastapuheesta suomalaisessa verkkoyhteisössä, 2021-2021,
  JYU, Koneen Säätiö, https://vastapuhe.fi/; https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku/tutkimus/nykykulttuurin-tutkimuskeskus/projektit#autotoc-item-autotoc-0
 • Worlds of Journalism Study Finland, 2021-2022,
  JYU, Helsingin Sanomain Säätiö, https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/tutkimus/hankkeet/worlds-of-journalism-study

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkimusalueet

 • Julkinen keskustelu digitaalisessa mediaympäristössä
 • Sananvapaus ja viestinnälliset oikeudet
 • Vihapuhe, verkkoväkivalta ja häirintä
 • Verkkoalustojen ja journalismin (itse)sääntely 
 • Maahanmuutto mediassa
 • Toimittajien turvallisuus
 • Journalismin etiikka ja käytännöt

Tärkeimmät saavutukset

Aiempi tutkimus / Previous research

Aiemmin olen työskennellyt tutkijatohtorina Jyväskylän yliopistossa (JYU) 2018-2021 sekä tutkijatohtorina ja väitöskirjatutkijana Tampereen yliopistossa (UTA) tutkimuskeskus Cometissa vuosina 2006-2014 ja 2016-2018. Vuosina 2014-2016 työskentelin vierailevana tutkijana ja asiantuntijana Unescon sananvapausosastolla Pariisissa.

Aiemmat hankkeeni

 • Vihan verkot, 2021-2022, JYU/TAU/PolAmk, Valtioneuvoston kanslian tutkimustoiminta
  https://www.jyu.fi/hytk/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/vihan-verkot; https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164244; https://tietokayttoon.fi/ajankohtaista/blogi/-/blogs/verkkovihaa-tuotetaan-organisoidusti-mutta-levitetaan-myos-huomaamatta
 • Tutkijatohtorihanke: Challenges and solutions for free, plural and non-violent public discourse, 2018-2021, JYU
 • Viha vallassa: Päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivä vihapuhe 2019, JYU ja Open Knowledge Finland, Valtioneuvoston kanslian tutkimustoiminta, https://www.jyu.fi/hytk/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/vihavallassa
 • Racisms and public communications in the hybrid media environment, HYBRA, 2016-2018, UTA, Suomen Akatemia, https://research.tuni.fi/comet/rasismit-ja-julkinen-keskustelu-hybridissa-mediamaisemassa/
 • Tieto ja tunteet pakolaiskeskustelussa: Tutkimus vuonna 2015 käynnistyneen pakolaiskriisin mediajulkisuudesta, 2016-2018, UTA, Helsingin Sanomain Säätiö, https://research.tuni.fi/comet/tieto-ja-tunteet-pakolaiskeskustelussa/
 • Academic Research Fellow, UNESCO, Paris, Journalism Safety Indicators Projects, 2014-2016, Helsingin Sanomain Säätiö, https://en.unesco.org/themes/fostering-freedom-expression; https://en.unesco.org/themes/safety-journalists
 • Worlds of Journalism Study – Finland, 2013-2014, UTA, Helsingin Sanomain Säätiö; https://worldsofjournalism.org/; https://research.tuni.fi/comet/worlds-of-journalism-study/
 • Aggressiivinen keskustelu sananvapautta kaventamassa, 2012-2013, UTA, Helsingin Sanomain Säätiö, https://research.tuni.fi/comet/aggressiivinen-keskustelukulttuuri-sananvapautta-kaventamassa/
 • Väitöskirjahanke / Dissertation project: Immigration and ethnic diversity in Finnish and Dutch magazines, 2006-2014, UTA, Suomen Akatemia, Koneen Säätiö
 • Maahanmuutto ja Media; Rasismi ja etninen syrjintä mediassa; Monimos, 2006-2011, UTA, Opetusministeriö, Helsingin Sanomain Säätiö, Suomen Akatemia

Luottamustoimet

Olen hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja Viestintä ja kehitys -säätiö Vikesissä vuodesta 2017 alkaen.

Merkittävimmät julkaisut

Julkaisut ja tutkimusaktiviteetit ovat tarkemmin täällä: https://researchportal.tuni.fi/en/persons/reeta-p%C3%B6yht%C3%A4ri