Hyppää pääsisältöön

Petra Järvinen

väitöskirjatutkija
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitepetra.jarvinen [at] tuni.fi
puhelinnumero+358504722096
Keskustakampus

Oma esittely

Olen Petra Järvinen, ja kirjoitan väitöskirjaa julkisoikeuden opintosuunnassa. Tutkimusintresseinäni minulla ovat erityisesti lapsen oikeuksiin, adoptioon sekä perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvät teemat. 

Työtehtävät

Syyslukukaudella 2022 toimin tuntiopettajana Oikeudellisen tutkimuksen perusteet -kurssilla (HAL.JOIK.213) sekä Oikeustieteellinen tutkimus -kurssilla (HAL.JOIK.316). Opetuksessa keskityn erityisesti empiiriseen oikeustutkimukseen ja sen eri metodeihin. 

Tutkimuskohteet

  • Adoptio
  • Lastensuojelu
  • Lapsen oikeudet ja niihin liittyvät kansalliset ja kansainväliset järjestelmät 
  • Perus- ja ihmisoikeudet

Tieteenalat

Julkisoikeus

Lapsioikeus

Valtiosääntöoikeus

Perheoikeus

Merkittävimmät julkaisut

2022:

Viljanen, Jukka – Seppä, Tarja – Järvinen, Petra – Keskilammi, Nelli: Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten kansallinen täytäntöönpano ja seuranta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:17, Valtioneuvoston kanslia 2022.

2020:

Järvinen, Petra: ”Lapsen etua määriteltäessä mielestäni pitää yleisesti ajatella, että sen tavoittelu on toiselta pois” – Lapsen etu käytännön lastensuojelussa. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto 2020.