Hyppää pääsisältöön

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Tällä sivulla on tietoa Tampereen yliopiston opiskelijoiden lukuvuosi-ilmoittautumisesta.  

Huom! Ohjeet TAMKin opiskelijoiden lukuvuosi-ilmoittautumiseen löydät TAMKin opiskelijan käsikirjasta.

Tietoa lukuvuosi-ilmoittautumisesta Tampereen yliopistossa

Opintoja suorittaessasi sinulla tulee olla voimassa oleva opiskeluoikeus. Tutkintoa suorittavan (alempi- tai ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin ja tohtorin tutkinto) opiskelijan tulee vuosittain ilmoittautua joko läsnä- tai poissaolevaksi säilyttääkseen opiskeluoikeutensa. Tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa opiskelevilta ei vaadita erillistä lukuvuosi-ilmoittautumista.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2023 - 2024 avautuu 2.5.2023 ja päättyy 31.8.2023. Mikäli haluat suorittaa opintoja lukuvuoden 2023 - 2024 ensimmäisellä periodilla, tulee lukuvuosi-ilmoittautuminen hoitaa ennen opintojaksoille ilmoittautumista. 

Ilmoittautumisaika kevätlukukaudelle 2024 on 13.11.2023 - 4.1.2024, jolloin voit tarvittaessa muuttaa aiemmin kevätlukukaudelle tekemäsi poissaoloilmoittautumisen läsnäoloksi OILI-palvelussa. Läsnäolevaksi ilmoittautumisen voit muuttaa poissaoloksi ottamalla yhteyttä opintotoimistoon viimeistään 4.1.2024. 

Lukuvuosi-ilmoittautuminen tehdään OILI-palvelussa. Palveluun kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksella. Valitse kirjautuessa vaihtoehto Tampereen korkeakoulut/Tampere Universities. Voit tarvittaessa aktivoida käyttäjätunnuksesi osoitteessa id.tuni.fi. Mikäli sinulle on myönnetty opintojen suorittamiseen lisäaikaa ja kirjautuminen OILI-palveluun ei onnistu tai ilmoittaudut varsinaisten ilmoittautumisaikojen ulkopuolella, ota yhteyttä opintotoimistoon.

Huomaathan, että läsnä olevaksi ilmoittautuneen alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavan korkeakouluopiskelijan tulee maksaa myös terveydenhoitomaksu Kelaan.

Mikäli olet vastaanottanut opiskelupaikan vuonna 2022 ja tuolloin ilmoittautunut poissaolevaksi, huomaathan ilmoittautua OILI-palvelussa jatkavana opiskelijana.

Kaikissa lukuvuosi-ilmoittautumista koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä opintotoimistoon.

Tutkinto-opiskelijat

Ilmoittautuminen läsnäolevaksi

Mikäli aiot suorittaa opintoja, ilmoittaudu OILI-palvelussa läsnäolevaksi. Vain läsnäoleva opiskelija voi osallistua opetukseen, suorittaa tenttejä ja valmistua. Läsnäolevaksi ilmoittautuminen edellyttää perustutkinto-opiskelijoilta Tampereen ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksamista. Jatko-opiskelijoille maksu on vapaaehtoinen.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen tehdään OILI-palvelussa. Palveluun kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksella. Valitse kirjautuessa vaihtoehto Tampereen korkeakoulut/Tampere Universities. Voit tarvittaessa aktivoida käyttäjätunnuksesi osoitteessa id.tuni.fi. Mikäli sinulle on myönnetty opintojen suorittamiseen lisäaikaa ja kirjautuminen OILI-palveluun ei onnistu tai ilmoittaudut varsinaisten ilmoittautumisaikojen ulkopuolella, ota yhteyttä opintotoimistoon.

Huomaathan, että läsnä olevaksi ilmoittautuneen alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavan korkeakouluopiskelijan tulee maksaa myös terveydenhoitomaksu Kelaan.

Mikäli olet vastaanottanut opiskelupaikan vuonna 2022 ja tuolloin ilmoittautunut poissaolevaksi, huomaathan ilmoittautua OILI-palvelussa jatkavana opiskelijana.

Ilmoittautuminen poissaolevaksi

Myös poissaolevaksi ilmoittaudutaan OILI-palvelussa. Poissaolevaksi ilmoittautuessa ylioppilaskunnan jäsenmaksua ei makseta. Mikäli poissaolo johtuu lakisääteisestä syystä, tulee siitä toimittaa todistus opintotoimistoon.

Uusi opiskelija voi ensimmäisenä vuonna ilmoittautua poissa olevaksi vain lakisääteisen syyn perusteella (vapaaehtoinen asepalvelus tai asevelvollisuuden suorittaminen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa tai opiskelun estävä vamma tai sairaus).

1.8.2015 ja sen jälkeen opiskelupaikan vastaanottanut saa ilmoittautua poissaolevaksi opintojen aikana ilman, että tutkinnon suorittamisaika kuluu:

  • Ilman lakisääteistä syytä kahdeksi lukukaudeksi (ennen 1.8.2015 alkaneissa opiskeluoikeuksissa enintään neljä lukukautta)
  • Lakisääteisistä syistä rajoittamattomaksi ajaksi (asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain, tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukainen palvelu, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa). Mikäli poissaolosi johtuu näistä syistä, esitä opintotoimistossa todistus poissaolon syystä (esim. palveluksen aloittamismääräys, sotilaspassi, Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta), jolloin poissaoloa ei vähennetä tutkinnon suorittamisajasta.

Muutokset lukuvuosi-ilmoittautumisessa

Ilmoittautumistietoja voi muuttaa poissaolevasta läsnäolevaksi ilmoittautumisaikana. Mikäli haluat muuttaa aiemmin tekemäsi läsnäoloilmoittautumisen poissaoloksi, ota yhteyttä opintotoimistoon syyslukukauden osalta viimeistään 31.8.2023 ja kevätlukukauden osalta viimeistään 4.1.2024. Poissaolon voi muuttaa läsnäoloksi myös kesken kevätlukukauden ottamalla yhteyttä opintotoimistoon.

Muut kuin tutkinto-opiskelijat

Alumniopiskelijat, vie­railevat opiskelijat, erillisiä opettajan pedagogisia opintoja suorittavat tai erikoistumiskoulutukseen valitut (erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin koulutus, yleislääketieteen erityiskoulutus, erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmat) on opiskeluoikeuden alkaessa kirjattu opiskelijoiksi koko opiskeluoikeutensa voimassaoloajaksi tai toistaiseksi, eikä lukuvuosittaista ilmoittautumista vaadita.

Avoimia yliopisto-opintoja suorittavat ilmoittautuvat saamiensa ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.

Muut kuin tutkinto-opiskelijat eivät voi liittyä ylioppilaskunnan jäseniksi. Poikkeuksena ovat Tampereen yliopiston jatko- ja vaihto-opiskelijat, joille jäsenyys on vapaaehtoinen.

 

Julkaistu: 21.2.2019
Päivitetty: 3.8.2023