Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Kansainvälinen opiskelijatuutorointi

Tampereen yliopisto ja TAMK

Joka lukuvuosi yli 1 000 uutta kansainvälistä tutkinto- ja vaihto-opiskelijaa aloittaa opintonsa Tampereen yliopistossa. Osa heistä saapuu Tampereelle suorittamaan koko tutkintoa, osa viettää täällä vain lukukauden tai -vuoden vaihto-opiskelijana. Uuteen ympäristöön, opiskelutyyliin ja suomalaiseen kulttuuriin sopeutuminen saattaa tuntua alkuun hämmentävältä. Kansainvälinen opiskelijatuutori on korvaamaton apu uudelle opiskelijalle tässä prosessissa. Kansainväliset opiskelijatuutorit ovat joko suomalaisia tai kansainvälisiä opiskelijoita, jotka on koulutettu toimimaan tuutoreina.

Kansainvälinen tuutori on usein uuden opiskelijan ensimmäinen kontakti yliopistoon ja tärkeä apu monissa opiskelun aloittamiseen liittyvissä käytännön asioissa. Säännölliset tapaamiset ja yhteiset tapahtumat antavat unohtumattomia kokemuksia ja uusia ystävyyssuhteita ja verkostoja sekä tuutoreille että tuutoroitaville! Tiedekunnille kansainväliset opiskelijatuutorit ovat välttämätön ja arvostettu osa alkuvaiheen vertaisohjausta, jonka avulla opiskelijat pääsevät nopeammin kiinni opintoihin ja mukaan opiskelijayhteisöön. Kansainvälisten opiskelijoiden tuutorina pääset työskentelemään monikulttuurisessa ryhmässä lukukauden tai lukuvuoden ajan, saat arvokkaita työelämätaitoja kulttuurienvälisessä viestinnässä, ryhmätyössä ja projektinhallinnassa, opit tuntemaan yliopiston palvelut, ja ennen kaikkea saat uusia ystäviä ja hauskoja kokemuksia! Kansainvälisenä opiskelijatuutorina toimimisen voit myös sisällyttää tutkintosi kansainvälistymiskokonaisuuteen.

Tampereen yliopistossa kansainvälisestä opiskelijatuutoroinnista vastaa Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut yhteistyössä tiedekuntien, ylioppilaskunnan ja ylioppilaskunnan piirissä toimivien opiskelija- ja ainejärjestöjen kanssa. Ylioppilaskunta osallistuu kansainväliseen opiskelijatuutorointiin mm. koordinoimalla tuutorihakua, tuottamalla materiaalia tuutoroinnin tueksi sekä auttamalla yliopistoa koulutusten järjestämisessä. Ylioppilaskunta käy myös aktiivista keskustelua opiskelijajärjestöjen kanssa kansainvälisen opiskelijatuutoroinnin kehittämisestä mm. tuutorivastaavien toimielimen, Hovin, kautta.

Kurssikoodit ja opintojaksokuvaus:

Julkaistu: 27.2.2019
Päivitetty: 25.10.2022