Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Kansainvälinen opiskelijatuutorointi

Joka lukuvuosi yli 1 000 uutta kansainvälistä tutkinto- ja vaihto-opiskelijaa aloittaa opintonsa Tampereen yliopistossa. Osa heistä saapuu Tampereelle suorittamaan koko tutkintoa, osa viettää täällä vain lukukauden tai -vuoden vaihto-opiskelijana. Uuteen ympäristöön, opiskelutyyliin ja suomalaiseen kulttuuriin sopeutuminen saattaa tuntua alkuun hämmentävältä. Kansainvälinen opiskelijatuutori on korvaamaton apu uudelle opiskelijalle tässä prosessissa. Kansainväliset opiskelijatuutorit ovat joko suomalaisia tai kansainvälisiä opiskelijoita, jotka on koulutettu toimimaan tuutoreina.

Kansainvälinen tuutori on usein uuden opiskelijan ensimmäinen kontakti yliopistoon ja tärkeä apu monissa opiskelun aloittamiseen liittyvissä käytännön asioissa. Säännölliset tapaamiset ja yhteiset tapahtumat antavat unohtumattomia kokemuksia ja uusia ystävyyssuhteita ja verkostoja sekä tuutoreille että tuutoroitaville! Tiedekunnille kansainväliset opiskelijatuutorit ovat välttämätön ja arvostettu osa alkuvaiheen vertaisohjausta, jonka avulla opiskelijat pääsevät nopeammin kiinni opintoihin ja mukaan opiskelijayhteisöön. Kansainvälisten opiskelijoiden tuutorina pääset työskentelemään monikulttuurisessa ryhmässä lukukauden tai lukuvuoden ajan, saat arvokkaita työelämätaitoja kulttuurienvälisessä viestinnässä, ryhmätyössä ja projektinhallinnassa, opit tuntemaan yliopiston palvelut, ja ennen kaikkea saat uusia ystäviä ja hauskoja kokemuksia! Kansainvälisenä opiskelijatuutorina toimimisen voit myös sisällyttää tutkintosi kansainvälistymiskokonaisuuteen.

Tampereen yliopistossa kansainvälisestä opiskelijatuutoroinnista vastaa Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut ja Opettajien ja ohjauksen palvelut (TLC) yhteistyössä tiedekuntien, ylioppilaskunnan ja ylioppilaskunnan piirissä toimivien opiskelija- ja ainejärjestöjen kanssa.

Tavat, jolla tuutorointia toteutetaan kussakin tiedekunnassa tai tutkinto-ohjelmassa, voivat vaihdella jonkin verran, mutta tuutoroinnin periaatteet ovat kaikilla samat. Yliopisto vastaa opiskelijatuutoroinnista ja yliopisto on sopinut ylioppilaskunta TREYn kanssa, että ylioppilaskunta koordinoi tuutorointia operatiivisella tasolla ja mm. koordinoi tuutorihakua, tuottaa materiaalia tuutoroinnin tueksi sekä auttaa yliopistoa koulutusten järjestämisessä. Ylioppilaskunta käy myös aktiivista keskustelua opiskelijajärjestöjen kanssa kansainvälisen opiskelijatuutoroinnin kehittämisestä mm. tuutorivastaavien toimielimen, Hovin, kautta.

Tuutorointi on parhaimmillaan ainejärjestön/killan ja relevantin tiedekunnan/ohjelman yhteistyötä. Esimerkiksi tuutorivalinnassa voi olla hyvä hyödyntää sekä ainejärjestöllä/killalla että opiskeluohjelmalla olevia taustatietoja. Tuutorivastaavat ottavat yhteyttä ohjelmiensa tuutoroinnista vastaaviin tahoihin tuutorihaun aikana ja pyrkivät sopimaan parhaista yhteistyötavoista.

Katso myös videoita miksi kannattaa hakea mukaan: Hae kansainväliseksi opiskelijatuutoriksi! (4 osaa)

Julkaistu: 27.2.2019
Päivitetty: 10.6.2024