Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Yliopiston harjoittelutuki

Tampereen yliopisto

Harjoittelu on tärkeä osa yliopisto-opintojasi. Harjoittelussa pääset soveltamaan kertynyttä osaamistasi, kehittämään ammattitaitoasi sekä edistämään urasuunnitelmiesi toteutumista. Yliopiston harjoittelutuki on yksi keino auttaa opiskelijoita löytämään monipuolisia ja laadukkaita harjoittelupaikkoja sekä varmistaa että opiskelija saa tarvitsemansa ohjauksen työpaikalla. Harjoittelutuki on harjoittelutyönantajalle maksettava rahallinen tuki, jolla katetaan ohjaukseen kuluvaa aikaa ja harjoittelijan palkkakuluja.

Huomaathan, että jos harjoittelutyönantajasi maksaa palkkasi kokonaisuudessaan, eikä edellytä yliopistolta rahallista tukea, ei harjoittelutukea ole tarkoitus käyttää. Silloin sinun ei tarvitse hakea tukea yliopistolta, vaan voit tutustua tutkinto-ohjelmasi harjoitteluohjeisiin ja edetä niiden mukaisesti.

Osa työnantajista voi kuitenkin edellyttää ulkopuolista tukea palkkakulujen kattamiseksi. Silloin harjoittelulle voi hakea harjoittelutukea. Huomaathan, että jotta harjoitteluun voidaan myöntää harjoittelutukea, sen täytyy täyttää tietyt kriteerit. Näistä kriteereistä löydät lisätietoa tältä sivulta.

Tuki maksetaan työnantajalle harjoittelun päätyttyä. Huomaathan siis, että yliopiston harjoittelutukea ei makseta suoraan opiskelijalle. Yliopiston tukemissa harjoitteluissa työnantaja maksaa aina opiskelijalle palkan normaaliin tapaan, ja laskuttaa harjoittelutuen yliopistolta harjoittelun jälkeen.

Miten haen harjoittelutukea

Harjoittelutukea haetaan oman tutkinto-ohjelman kautta. Lisätietoa siitä, miten sinun tutkinto-ohjelmassasi tukea haetaan, löydät tutkinto-ohjelmakohtaisista harjoittelukäytännöistä sekä omasta tutkinto-ohjelmastasi.

Yliopiston tukeman harjoittelun tulee olla ohjattua ja soveltua opiskelijan koulutusalaan ja tavoitteisiin. Jos haet harjoittelutukea, sinun tuleekin aina hyväksyttää harjoittelupaikka etukäteen omassa tutkinto-ohjelmassasi. Huomaa myös, että opiskelijan on oltava läsnäolevana opiskelijana Tampereen yliopistossa koko tuetun harjoittelun ajan. Harjoittelutukea ei voi hakea takautuvasti.

Harjoittelutuen käytäntöjä kehitetään vuonna 2023

Harjoittelutuen jakamisen käytäntöjä ollaan kehittämässä opiskelijoille joustavampaan ja tasa-arvoisempaan suuntaan. Vuonna 2023 pilotoidaan käytäntöä, jossa opiskelijat voivat hakea ja saada harjoittelutukea sitä tarvitessaan yhteen harjoittelujaksoon opintojensa aikana. Edellytyksenä on, että harjoittelupaikka täyttää harjoittelutuen yleiset ja tutkinto-ohjelmakohtaiset kriteerit. Vuoden 2023 aikana kerättävän palautteen ja kokemusten perusteella arvioidaan, minkälaisiin harjoittelutuen käytäntöihin ja kriteereihin päädytään jatkossa.

Yliopiston tukeman harjoittelun yleiset kriteerit

Huomaathan, että tiedekunnallasi tai tutkinto-ohjelmallasi voi olla vielä näitä alla listattuja harjoittelutuen yleisiä kriteerejä täydentäviä linjauksia. Tutustu siis myös tutkinto-ohjelmakohtaisiin harjoittelukäytäntöihin.

 • Harjoittelutukea myönnetään joustavasti ympäri vuoden, eli voit hakea tukea siinä vaiheessa kun sitä tarvitset.
 • Harjoittelutuki on suunnattu Tampereen yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.
 • Tukea voidaan myöntää vain Tampereen yliopiston tutkintoon sisällytettävään harjoitteluun.
 • Tukea voi saada kerran Tampereen yliopistossa suoritettavien opintojen aikana.
 • Harjoittelutukea voi käyttää harjoittelussa, joka täyttää kestoltaan ja laajuudeltaan tutkinto-ohjelman asettamat vaatimukset. Kriteerinä on, että harjoittelu kestää kokoaikatyönä yli 2 kk.
 • Harjoittelutukea voi saada osa-aikaisessa työsuhteessa tehtävään harjoitteluun. Osa-aikaisen harjoittelun kokonaiskeston tulee kuitenkin täyttää tutkinto-ohjelman sille asettamat vaatimukset. Esimerkiksi 3 kuukauden harjoittelu voidaan tehdä 6 kuukauden aikana, jos harjoittelu tehdään osa-aikaisessa työsuhteessa (työaika 50% kokonaistyöajasta).
 • Harjoitteluajan palkan tulee vastata suuruudeltaan vähintään vuosittain määriteltävää, KELAn työssäoloehdon täyttävää vähimmäispalkkaa. Osa-aikaisessa harjoittelussa edellytetyn palkan suuruus suhteutetaan työaikaan. Harjoittelutukea ei voi käyttää palkattomaan harjoitteluun.
 • Tukea voidaan myöntää kaikille työnantajasektoreille, mukaan lukien harjoittelut Tampereen yliopistossa
 • Harjoittelutukea myönnetään vain Suomessa tehtäviin harjoittelujaksoihin sekä sellaisiin ulkomailla tehtäviin harjoittelujaksoihin, joissa työnantaja on suomalainen  (esim. Suomen edustustot ulkomailla). Ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun on olemassa omia tukimuotoja (Erasmus-apuraha).
 • Harjoittelutukea ei voi saada omassa työssä suoritettavaan harjoitteluun.

Harjoittelutuen suuruus ja harjoitteluajan palkka

 • Vuonna 2023 harjoittelutukea myönnetään enintään 1800 euroa/harjoittelu. Harjoittelutuen suuruus on aina sama, eli sitä ei suhteuteta palkan suuruuteen.
 • Harjoittelutuen myöntämisen edellytyksenä on, että työnantaja maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos alalla, jossa harjoittelu tehdään, ei ole työehtosopimusta, tulisi palkan olla vähintään KELA:n määrittämä työssäoloehdon täyttävä vähimmäispalkka (1331 euroa/kk v. 2023). Lisätietoa työssäoloehdosta löytyy KELAn sivuilta.

Harjoittelusta tehtävät sopimukset

Yliopiston harjoittelutukea saavista harjoittelujaksoista tehdään kaksi sopimusta

 • Opiskelija ja työnantajat tekevät keskenään työ- tai virkasopimuksen, sillä opiskelija on harjoittelujaksonsa ajan määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa harjoittelutyönantajalleen.
 • Harjoittelun aikana opiskelijalla on samat velvollisuudet ja oikeudet kuin muillakin työntekijöillä. Harjoittelun aikana esimerkiksi kertyy vuosilomaa.
 • Yliopisto ja työnantaja tekevät lisäksi harjoitteluaikaa koskevan harjoittelusopimuksen. Siinä sovitaan muun muuassa harjoittelun ohjaajasta, harjoitteluajasta ja työtehtävistä sekä harjoittelutuen laskutukseen liittyvistä seikoista.
Julkaistu: 21.2.2019
Päivitetty: 13.1.2023