Hyppää pääsisältöön

Ohjaustahot ja yhteystiedot

Opintojen ohjauksen ydintoimijat:

Opettajatuutori
Jokaiselle aloittavalle opiskelijaryhmälle nimetään opintojen alussa opettajatuutori (myös nimeä valmentaja tai vastuuopettaja käytetään). Tapaat hänet opintojesi alussa. Opettajatuutori tukee sinua opintopolkusi eri vaiheissa. Voit ottaa opettajatuutoriisi yhteyttä erilaisissa opiskeluun ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Opettajatuutori ohjaa sinut tarvittaessa eteenpäin muille ohjaustahoille, esim. opinto-ohjaajalle.

Opiskelijatuutori
Jokaisella AMK-tutkintoa aloittavalla päivätoteutuksen opiskelijaryhmällä on nimetty opiskelijatuutori, jonka tapaat jo opintojesi ensimmäisenä päivänä. Myös TAMKiin saapuvilla kansainvälisillä vaihto-opiskelijoilla on tukenaan opiskelijatuutorit. Voit kääntyä opiskelijatuutorin puoleen erilaisissa opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa. Tuutorit perehdyttävät sinut myös opiskelijaelämään ja Tampereeseen opiskelukaupunkina. Opiskelijatuutorointia koordinoi opiskelijakunta Tamko.

Opinto-ohjaaja
Voit ottaa yhteyttä tutkinto-ohjelmasi opinto-ohjaajaan, jos tarvitset tukea yksilöllisen opintopolkusi suunnittelussa esim. tilanteessa, jossa opintosi etenevät hitaammin tai nopeammin kuin opiskeluryhmäsi suunniteltu aikataulu tai koet tarvitsevasi yksilöllistä tukea ja opiskelun erityisjärjestelyjä esim. oppimisen vaikeuksien vuoksi (voit saada erityisjärjestelyehdotuksen). Opinto-ohjaaja ohjaa sinua myös valintojen tekemisessä, urasuunnittelussa, laajojen opintokokonaisuuksien hyväksiluvuissa ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimisessa. Löydä oma opinto-ohjaajasi.

Muita ohjaus- ja neuvontatahoja:

Opettaja
Opettajasi vastaa opintojakson suorittamiseen liittyvästä ohjeistuksesta.

Harjoittelun ohjaava opettaja ja harjoitteluohjaaja
Opintoihisi kuuluu harjoittelua, jolla on suuri merkitys ammatillisen ja asiantuntijuuden kasvun prosessissa. TAMKin nimetty harjoittelun ohjaava opettaja ja työpaikan harjoitteluohjaaja tukevat sinua saavuttamaan harjoittelulle asettamasi tavoitteet. 

Opinnäytetyön ohjaaja
Opintoihisi kuuluvan opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa valmiuksia soveltaa tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatehtävissä. Nimetty opinnäytetyön ohjaaja tukee sinua opinnäytetyöprosessisi edetessä. 

Erityisen tuen lehtori (erityisopettaja)
Erilaiset oppimisvaikeudet tai esimerkiksi sairaus saattavat vaikuttaa oppimiseen ja opiskelukykyyn. Erityisopettajan kanssa voit pohtia, minkälaiset yksilölliset opiskelujärjestelyt auttaisivat sinua opinnoissasi. Erityisopettaja tekee myös lukitestejä. Lue lisää saavutettavuudesta ja yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä.

Opiskelukyvyn ohjaus
TAMKin opiskelukyvyn ohjaaja voi tukea sinua opiskelukykyysi liittyvissä haasteissa. Nämä voivata voivat liittyä omiin voimavaroihisi, elämäntilanteeseesi ja opiskelutaitoihin. Opiskelukykyvalmentajan kanssa voit kartoittaa tuen ja ohjauksen tarvettasi sekä pohtia yhdessä sopivia työvälineitä ja keinoja kulloisenkiin tilanteeseen.  Lisätietoja opiskelukykyä tukevista palveluista.

Koordinaattori, koulutuksen ja oppimisen palvelut (opintopalvelut)
Voit kääntyä opintopalveluiden koordinaattorisi puoleen lähes kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Häneltä saat opintorekisteriotteet, opiskelutodistukset ja tutkintotodistukset.

TAMK Urapalvelut
TAMK Urapalvelut tukevat sinua työelämään siirtymisessä - oli sitten kyseessä kesätyö tai töihin siirtyminen valmistuttuasi - järjestämällä koulutuksia työelämään liittyvissä aiheista, osallistumalla rekrytointitapahtumien järjestämiseen, välittämällä tietoa työ- ja harjoittelupaikoista sekä neuvomalla käytännön tasolla työ- ja harjoittelupaikkojen etsimisessä ja hakemisessa.

Varaa TAMK Urapalveluiden henkilökohtainen uraohjaus Tapaamiset-sivulla tai ilmoittaudu sinulle sopiviin UP Urapajoihin Tapahtumat-sivulla JobTeaserissa: https://tamk.jobteaser.com

Opiskelijaliikkuvuus
Opiskelijaliikkuvuus kokoaa ja jakaa opiskelijoille tietoa vaihtomahdollisuuksista maailmalla. Järjestämme kv-orientaatioita sekä koordinoimme vaihto-opiskelijoiden tuutortoimintaa yhdessä opiskelijakunta Tamkon kanssa. Jos olet lähdössä kansainväliseen harjoitteluun, sisällön suunnittelussa sinua auttaa harjoittelua ohjaava opettaja, mutta käytännön kysymyksissä voit kääntyä palveluiden puoleen.

Kv-koordinaattori
Opiskelijoita kannustetaan kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon opintojen aikana, mutta myös laajat kotikansainvälistymisen mahdollisuudet ovat opiskelijoiden käytettävissä eri vaiheissa opintoja. Koulutuksille on nimetty kv-koordinaattori, joka viestii tarjolla olevista mahdollisuuksista opiskelijoille sekä ohjaa sopivan vaihtokohteen valinnassa. Lisäksi kv-koordinaattori tukee vaihto-opintojen suunnittelussa sekä toteuttaa vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksiluvun. Myös TAMKiin vaihtoon saapuvien opiskelijoiden opintojen suunnittelussa kv-koordinaattori on aktiivisesti mukana. 

Kansainvälisten opiskelijoiden sosiaaliohjaus
Kv-suunnittelija tukee kansainvälisiä opiskelijoita Suomeen kotoutumisessa ja viranomaisasioissa: lupa-asiat, asuminen, terveydenhuolto, toimeentulo jne.

Opiskelijan hyvinvointia tukevia tahoja:

Opiskeluterveydenhuolto
Sinulla on oikeus opiskelupaikkakuntasi kunnalliseen terveydenhuoltoon riippumatta kotikunnastasi. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, mielenterveyspalvelut, seksuaaliterveyden edistäminen sekä suun terveydenhuolto. Lisätietoja opiskeluterveydenhuollosta.

Oppilaitospastori
Voit ottaa yhteyttä oppilaitospastoriin esim. jos olet huolissasi jaksamisestasi opiskelussa, työssä tai yleensä elämässä, parisuhdeasioissa sekä erilaissa ristiriita- ja kriisitilanteissa. Lisätietoja seurakuntien oppilaitostyöstä.

Muut tuen tahot

Tarjolla on myös paljon muita Tampereen yliopiston ja sidosryhmien ohjaus- ja tukipalveluita kuten

  • YTHS (terveydenhoito)
  • Nyyti ry (opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä järjestö)
  • Opiskelijan Tampere (palveluita koottuna opiskelijalle)
  • MIELI ry (yhdistys, jonka tehtävänä on edistää mielenterveyttä ja tarjota tukea kriisitilanteissa)
  • Kela (hoitaa Suomessa asuvien sosiaaliturvaa eri elämäntilanteissa)
  • Ohjaamo (apua työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa - ohjausta alle 30 -vuotiaille)
  • Klubitalo (mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostama, yhdenvertainen yhteisö - tukea opintoihin palaamiseen)

 

 

Julkaistu: 29.1.2019
Päivitetty: 27.7.2023