Hyppää pääsisältöön

Ohjaustahot ja yhteystiedot

Tampereen yliopisto ja TAMK

Opintojen ohjauksen ydintoimijat:

Opettajatuutori
Jokaiselle aloittavalle opiskelijaryhmälle nimetään opintojen alussa opettajatuutori (myös nimeä valmentaja tai vastuuopettaja käytetään). Tapaat hänet opintojesi alussa. Opettajatuutori tukee sinua opintopolkusi eri vaiheissa. Voit ottaa opettajatuutoriisi yhteyttä erilaisissa opiskeluun ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Opettajatuutori ohjaa sinut tarvittaessa eteenpäin muille ohjaustahoille, esim. opinto-ohjaajalle.

Opiskelijatuutori
Jokaisella AMK-tutkintoa aloittavalla päivätoteutuksen opiskelijaryhmällä on nimetty opiskelijatuutori, jonka tapaat jo opintojesi ensimmäisenä päivänä. Myös TAMKiin saapuvilla kansainvälisillä vaihto-opiskelijoilla on tukenaan opiskelijatuutorit. Voit kääntyä opiskelijatuutorin puoleen erilaisissa opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa. Tuutorit perehdyttävät sinut myös opiskelijaelämään ja Tampereeseen opiskelukaupunkina. Opiskelijatuutorointia koordinoi opiskelijakunta Tamko.

Opinto-ohjaaja
Voit ottaa yhteyttä tutkinto-ohjelmasi opinto-ohjaajaan, jos tarvitset tukea yksilöllisen opintopolkusi suunnittelussa esim. tilanteessa, jossa opintosi etenevät hitaammin tai nopeammin kuin opiskeluryhmäsi suunniteltu aikataulu tai koet tarvitsevasi yksilöllistä tukea ja opiskelun erityisjärjestelyjä esim. oppimisen vaikeuksien vuoksi (voit saada erityisjärjestelyehdotuksen). Opinto-ohjaaja ohjaa sinua myös valintojen tekemisessä, urasuunnittelussa, laajojen opintokokonaisuuksien hyväksiluvuissa ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimisessa. Löydä oma opinto-ohjaajasi.

Muita ohjaus- ja neuvontatahoja:

Opettaja
Opettajasi vastaa opintojakson suorittamiseen liittyvästä ohjeistuksesta.

Harjoittelun ohjaava opettaja ja harjoitteluohjaaja
Opintoihisi kuuluu harjoittelua, jolla on suuri merkitys ammatillisen ja asiantuntijuuden kasvun prosessissa. TAMKin nimetty harjoittelun ohjaava opettaja ja työpaikan harjoitteluohjaaja tukevat sinua saavuttamaan harjoittelulle asettamasi tavoitteet. 

Opinnäytetyön ohjaaja
Opintoihisi kuuluvan opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa valmiuksia soveltaa tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatehtävissä. Nimetty opinnäytetyön ohjaaja tukee sinua opinnäytetyöprosessisi edetessä. 

Erityisopettaja
Erilaiset oppimisvaikeudet tai esimerkiksi sairaus saattavat vaikuttaa oppimiseen ja opiskelukykyyn. Erityisopettajan kanssa voit pohtia, minkälaiset yksilölliset opiskelujärjestelyt auttaisivat sinua opinnoissasi. Erityisopettaja tekee myös lukitestejä. Lue lisää saavutettavuudesta ja yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä.

Opintoasiainkoordinaattori
Voit kääntyä opintoasiainkoordinaattorisi puoleen lähes kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Häneltä saat opintorekisteriotteet, opiskelutodistukset ja tutkintotodistukset.

TAMK Urapalvelut
TAMK Urapalvelut tukevat sinua työelämään siirtymisessä - oli sitten kyseessä kesätyö tai töihin siirtyminen valmistuttuasi - järjestämällä koulutuksia työelämään liittyvissä aiheista, osallistumalla rekrytointitapahtumien järjestämiseen, välittämällä tietoa työ- ja harjoittelupaikoista sekä neuvomalla käytännön tasolla työ- ja harjoittelupaikkojen etsimisessä ja hakemisessa.

Varaa TAMK Urapalveluiden henkilökohtainen uraohjaus Tapaamiset-sivulla tai ilmoittaudu sinulle sopiviin UP Urapajoihin Tapahtumat-sivulla JobTeaserissa: https://tamk.jobteaser.com

Opintopalvelut, opiskelijaliikkuvuus
Opintopalvelut kokoaa ja jakaa opiskelijoille tietoa vaihtomahdollisuuksista maailmalla. Järjestämme kv-orientaatioita sekä koordinoimme vaihto-opiskelijoiden tuutortoimintaa yhdessä opiskelijakunta Tamkon kanssa. Jos olet lähdössä kansainväliseen harjoitteluun, sisällön suunnittelussa sinua auttaa harjoittelua ohjaava opettaja, mutta käytännön kysymyksissä voit kääntyä palveluiden puoleen.

Kv-koordinaattori
Opiskelijoita kannustetaan kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon opintojen aikana, mutta myös laajat kotikansainvälistymisen mahdollisuudet ovat opiskelijoiden käytettävissä eri vaiheissa opintoja. Koulutuksille on nimetty kv-koordinaattori, joka viestii tarjolla olevista mahdollisuuksista opiskelijoille sekä ohjaa sopivan vaihtokohteen valinnassa. Lisäksi kv-koordinaattori tukee vaihto-opintojen suunnittelussa sekä toteuttaa vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksiluvun. Myös TAMKiin vaihtoon saapuvien opiskelijoiden opintojen suunnittelussa kv-koordinaattori on aktiivisesti mukana. 

Kansainvälisten opiskelijoiden sosiaaliohjaus
Kv-suunnittelija tukee kansainvälisiä opiskelijoita Suomeen kotoutumisessa ja viranomaisasioissa: lupa-asiat, asuminen, terveydenhuolto, toimeentulo jne.

Opiskelijan hyvinvointia tukevia tahoja:

Opiskeluvalmentaja
TAMKin opiskeluvalmentaja voi tukea sinua opiskelukykyysi liittyvissä haasteissa. Opiskeluvalmentajan kanssa voit kartoittaa tuen ja ohjauksen tarvettasi sekä pohtia yhdessä sopivia työvälineitä ja keinoja mm. opiskelutekniikoihin, aikataulutukseen ja motivaatioon liittyen. Lisätietoja opiskelukykyä tukevista palveluista.

Opiskeluterveydenhuolto
Sinulla on oikeus opiskelupaikkakuntasi kunnalliseen terveydenhuoltoon riippumatta kotikunnastasi. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, mielenterveyspalvelut, seksuaaliterveyden edistäminen sekä suun terveydenhuolto. Lisätietoja opiskeluterveydenhuollosta.

Oppilaitospastori
Voit ottaa yhteyttä oppilaitospastoriin esim. jos olet huolissasi jaksamisestasi opiskelussa, työssä tai yleensä elämässä, parisuhdeasioissa sekä erilaissa ristiriita- ja kriisitilanteissa. Lisätietoja seurakuntien oppilaitostyöstä.

 

Julkaistu: 29.1.2019
Päivitetty: 1.3.2023