Hyppää pääsisältöön
TAMKin opiskelijan käsikirja

Urasuunnittelu opintojen aikana

Urasuunnittelu on sillan rakentamista opinnoista työelämään. Parhaimmillaan urasuunnittelu on koko opintokaaren kestävä prosessi ja asenne, joka auttaa sinua löytämään itsellesi mieluisan paikan työelämästä. Omaa osaamista, kiinnostuksen kohteita ja tavoitteita on hyödyllistä pohtia opiskelujen alusta lähtien.

Osaamista kertyy opintojen aikana monesta suunnasta

Työelämätaidot kehittyvät jatkuvasti opintojen aikana –usein jopa huomaamatta. Työelämä ei ole opinnoista irrallinen maailmansa, vaan kulkee mukana opintojen teemoissa esimerkiksi yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluna ja jäsentämisenä eri näkökulmista. Itsenäiset esseet ja tutkielmat laajentavat tietämystä alueille, joilla oma osaaminen onkin syvempää kuin muilla opiskelijakollegoilla. Osaaminen kertyy myös erilaisten opiskelumuotojen kautta, kuten ryhmätöistä, itsenäistä tiedonhankintaa vaativista tehtävistä, seminaariesitelmistä tai kirjallisista raporteista.

Opintojaksojen osaamistavoitteet auttavat hahmottamaan ja tunnistamaan omaa oppimista. Usein opittu on todellisuudessa vielä paljon syvempää ja monitahoisempaa, kuin yksittäisen kurssin kohteena oleva aihe. Kohteena olevan ilmiön lisäksi opitaan, miten erilaisia tekijöitä voidaan tarkastella, mikä on niiden merkitys osana kokonaisuutta ja miten näitä huomioita voidaan laajentaa kokemaan muitakin vastaavia ilmiöitä.

Kokeile, tutustu ja löydä!

Omia kiinnostuksia voi hakea ja koetella opiskeluajan oman näköisten valintojen ohella monella tapaa myös yliopiston ulkopuolella. Seuraamalla valitsemiaan teemoja eri lähteistä, harrastuneisuudella, vapaaehtoistoimintaan osallistumalla tai kesä- tai osa-aikatyötä tekemällä voi hankkia näkemystä ja  kokemustakin itseä kiinnostavilta aloilta, tehtävistä tai asiakasryhmistä.

Omaan alaan liittyvä työ kannattaakin ajatella opiskeluaikana laajasti: mahdollisuus päästä tekemään niin sanottuja perustehtäviä kiinnostavassa organisaatiossa tai alalla voi johtaa myöhemmin asiantuntijatyöhön samalla työnantajalla tai toimialalla. Ruohonjuuritason kokemus on usein korvaamatonta samaa toimintaa myöhemmin asiantuntijaroolissa kehitettäessä. Osaamista voi usein soveltaa hyvinkin erilaisissa tehtävissä, ja oma tulevaisuuden toivetehtävä voikin löytyä toimialalta tai työnantajalta, jonka olemassaolosta ei ollut vielä opintojen alussa edes tietoinen.  

Hyödynnä tietoa tulevaisuuden mahdollisuuksista

Korkeakouluyhteisön monet toimijat tuottavat sisältöjä, joita voit hyödyntää laajentaessasi ajatustasi omista tulevaisuuden mahdollisuuksistasi. Oman ainejärjestön ja tutkinto-ohjelman työelämäpäivillä ja –tilaisuuksissa pääsee kuulemaan uratarinoita ja työtehtäväkuvauksia eri aloilta. Vierailevat luennoitsijat, omista kokemuksistaan ammentavat opettajat ja jo työssä olleet kanssaopiskelijat avaavat uusia näkökulmia ympäröivän yhteiskunnan tapahtumiin.

Keskustelut opintosisällöistä ja työelämän tilanteista avaavat yhteyksiä teorian ja käytännön välille. Yhdessä muiden kanssa omaa ajattelua peilaamalla oma käsitys yhteiskunnasta ja sen eri toimijoista ja toiminnoista - samoin kuin myös omista reiteistä ja mahdollisuuksista - laajenee ja moninaistuu.

Julkaistu: 11.6.2020
Päivitetty: 3.5.2023