Hyppää pääsisältöön

TAMKin opiskelijan käsikirja

Harjoittelupaikkaa hakemassa

Harjoittelupaikkaa miettiessä kannattaa pohtia omia tavoitteittaan harjoittelulle ja sen annille. Tarkastele eri vaihtoehtoja uteliaasti ja rohkeasti - mahdollisuudet ovat yleensä huomattavasti laajemmat, kuin mitä ensi alkuun uskaltaa ajatellakaan!

Harjoitteluun valmistautuminen

Harjoittelupaikan pohdintaa voi helpottaa esimerkiksi pieni pysähtyminen seuraavien kysymysten ääreen:

 • millaiset työtehtävät koet itsesi kannalta mielekkäiksi, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä, minkälaisten asioiden eteen haluaisit työskennellä
 • mitä osaamista ja taitoja haluat erityisesti kehittää, onko jotain tehtäväalueita, joihin haluaisit tutustua tarkemmin (esim. viestintä, tutkimusten ja selvitysten teko, hallintotehtävät, asiakkaiden kohtaaminen...)
 • millaisessa ympäristössä ja työnantajalla haluat päästä työskentelemään
 • millaisia tietoja ja taitoja sinulla jo on, mitä niistä haluat päästä hyödyntämään harjoittelussasi

Ota lähtökohdaksi, että hankit itseäsi kiinnostavan harjoittelupaikan. Tutustu myös tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelmasta löytyviin harjoittelun osaamistavoitteisiin ja tutkinto-ohjelmasi ohjeisiin sekä tutkinto-ohjelmakohtaisiin harjoittelukäytäntöihin.

Ennen harjoittelun alkamista sinun kannattaa laatia itsellesi harjoittelusuunnitelman, johon voit kirjata esimerkiksi mitä odotat tulevalta harjoittelulta ja mitä pyrit sen aikana saavuttamaan. Voit palata suunnitelmaasi harjoittelun aikana esimerkiksi työpaikalla nimetyn ohjaajasi kanssa. Omien tavoitteiden pohtiminen ennen harjoittelua tukee myös harjoitteluraportin laatimista harjoittelun jälkeen.

 

Harjoittelijoita toimii monenlaisissa tehtävissä ja työnantajilla

Myös harjoittelupaikan hakeminen on osa harjoitteluprosessia. Oman osaamisen ja omien tavoitteiden pohtiminen ja niistä viestimiseen harjaantuminen tuo valmiuksia myös valmistumisen jälkeiseen työnhakuun. Harjoitteluvaiheessa aloitettu mahdollisten työtehtävien ja työnantajien hahmottelu auttaa omien mahdollisuuksien kartoittamisessa myös opintojen jälkeen.

Harjoittelupaikka voi löytyä yksityisestä yrityksestä, kunnasta, valtiolta tai järjestöstä, Suomesta tai ulkomailta. Voit myös miettiä tarkemmin, minkälaisissa tehtävissä omat tavoitteesi ja haaveesi ja osaamisesi kohtaavat. Harjoittelijoita toimii monenlaisissa tehtävissä, joita voivat olla esimerkiksi:

 • tutkimuksen tai selvityksen teko
 • asiakkaiden kohtaaminen
 • asiakas- tai käyttäjäkyselyn toteutus
 • tiedon haku, analysointi ja raportointi
 • kirjallisen materiaalin tuottaminen, toimittaminen ja oikoluku
 • tiedottaminen ja viestintä
 • verkkosivujen sisällön tuottaminen
 • tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelu
 • koulutusten suunnittelu tai materiaalin tuottaminen
 • kouluttaminen
 • projekteihin osallistuminen
 • kansainvälisten yhteyksien hoitaminen
 • tai joku muu...

Kannattaa huomata, että näitä kaikkia tehtäviä löytyy myös erilaisilta työnantajilta - niin valtion virastoista, kunnilta, yhdistyksistä ja järjestöistä kuin yksityisistä yrityksistä. Harjoittelupaíkka voi löytyä myös ulkomailta. Voit myös hakeutua Kansainväliseen harjoitteluun.

 

Kerro osaamisestasi

Harjoittelupaikkaa hakiessa, niin kuin muussakin työnhaussa, työnantajaa kiinnostaa myös hakijan osaaminen. Harjoittelu on usein ensimmäinen opiskeltuun alaan liittyvä työkokemus, ja hakuvaiheessa kannattaakin ajatella laajasti niitä kokemuksia elämän eri alueilla, joissa on jo syntynyt monenlaisia valmiuksia.

Opintojen sekä mm. vapaa-ajan kiinnostusten ja harrastusten, kesätöiden ja järjestö- ja vapaaehtoistöiden tuomia osaamisia on hyvä pohtia avoimin mielin ja peilata niitä harjoittelupaikan tehtävänkuvaan - Voisiko näistä kokemuksista syntynyttä osaamista hyödyntää myös harjoittelussa?

Kannattaa myös pitää mielessä, että harjoitteluun mennään oppimaan, joten koko tehtävää ei ole tarvettakaan hallita vielä hakuvaiheessa. Harjoitteluun kuuluu myös ohjaus, ja harjoittelulle nimetäänkin yleensä ohjaaja myös työnantajan puolelta.

Työnantajaa usein kiinnostaa myös se, miksi hakija haluaa hakea juuri heille. Pohdinta siitä, miten harjoittelu linkittyy omiin opintoihin ja tulevaisuuden suunnitelmiin, auttaa myös motivaation kertomisessa työnantajalle.

Lisää tukea ja materiaalia harjoittelupaikan hakuun löydät mm. opiskelijan käsikirjan Työnhakutaidot-sivulta.

Oman osaamisen tunnistamista ja urasuunnittelua tukevia materiaalia ja linkkejä, joita voi hyödyntää myös harjoittelupaikan haussa, on koottu erilliselle käsikirjasivulle.

 

Julkaistu: 15.6.2020
Päivitetty: 14.4.2023