Hyppää pääsisältöön

Nelly Penttilä

yliopistonlehtori, (logopedia)
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitenelly.penttila [at] tuni.fi
puhelinnumero+358504377114
Keskustakampus

Oma esittely

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2012 ja työskennellyt sekä julkisen että yksityisen sektorin palveluksessa lapsi- ja aikuisasiakkaiden parissa ja asiantuntijatehtävissä. Yliopistolla olen työskennellyt vuodesta 2016. Väittelin filosofian tohtoriksi vuonna 2019. 

Työtehtävät

Opetan perus-, aine-, ja syventävien kursseilla. Lisäksi ohjaan opinnäytetöitä ja kliinisiä harjoitteluja. Olen Logonet -verkoston jäsen sekä toimin tuutor-opettajana. 

Toimin vastuullisena johtajana monitieteisessä tutkimushankkeessa "Akustisen puhesignaalin käyttö ihmisen terveydentilan analyysissa ja automaattisessa luokittamisessa".

Osaamisalueiden kuvaus

Osaamisalueet: puheen motoriset häiriöt, puheen sujuvuus, puheen akustinen mittaaminen

Merkittävimmät julkaisut

Liu, Y., Penttilä, N., Ihalainen, T., Lintula, J., Convey, R. and Räsänen, O. (2021). Language-Independent Approach for Automatic Computation of Vowel Articulation Features in Dysarthric Speech Assessment. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 29, 2228– 2243, doi: 10.1109/TASLP.2021.3090973.

Penttilä, N., Korpijaakko-Huuhka, A-M., & Bona, J. (2021). Disfluency clusters in typical and atypical Finnish adult speech. A pilot study. Clinical Linguistics & Phonetics. DOI:10.1080/02699206.2021.1924861

Penttilä, N. & Korpijaakko-Huuhka, A-M. (2019). Disfluencies in typical Finnish-speaking adults. The Phonetician: Journal of the International Society of Phonetic Sciences, 27, 116, 28–41.

Penttilä, N., Korpijaakko-Huuhka, A-M. & Kent, R. D. (2019). Disfluency clusters in speakers with and without neurogenic stuttering following traumatic brain injury. Journal of Fluency Disorders, 59, 33– 51.

Penttilä N., Korpijaakko-Huuhka A-M. & Kent, R. D. (2018). Tavallista sujumattomuutta: aikuisten puheen sujuvuuden kvantitatiivinen analyysi. Puhe ja kieli. 38 (3), 153–173.

Penttilä N., Korpijaakko-Huuhka A-M. & Kent, R. D. (2018). Auditory-perceptual assessment of fluency in typical and neurologically disordered speech. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 61 (5), 1086–1103.