Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Olen kertomuksista, metaforista ja muistamisesta kiinnostunut kirjallisuudentutkija. Väitöksen jälkeen olen toiminut Tampereen yliopistossa Kirjallisuustieteen yliopisto-opettajan sijaisena (syksy 2021) ja määräaikaisena yliopistonlehtorina (syksy 2022). Tällä hetkellä työskentelen Political Temporalities (POLTE) -hankkeessa, jossa tutkin eduskuntapuheen kertomuksia sekä kansanedustajahaastatteluiden muistelevaa kerrontaa.

Työhuone: Pinni B5047.

Työtehtävät

Tutkijatohtori Political Temporalities (POLTE) -hankkeessa.

Osaamisalueiden kuvaus

Kirjallisuudentutkimus, kertomuksentutkimus, metaforateoriat, Suomen kirjallisuus

Tutkimuskohteet

Muisteleva kerronta, eduskuntapuheen kertomukset, minäkerronta, metaforat, nostalgia, groteski

Merkittävimmät julkaisut

Jolma, Nanny. 2021. Muisteleva minäkerronta Bo Carpelanin myöhäisromaaneissa (First 

Person Narration and Reminiscing in Bo Carpelan´s Late Novels). Doctoral thesis. 

Tampere University. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1912-0. 

Jolma, Nanny. 2020. Between Now and Then: The Experience of Time in Bo Carpelan's Novels 

Urwind and Berg. In Brian Kennedy (ed.): Voicing Bo Carpelan: Urwind's Dialogic 

Possibilities. Jyväskylä: University of Jyväskylä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-

7930-0 

Jolma, Nanny. 2018a. Det groteska och öppenhetens poetik i Bo Carpelans roman Benjamins 

Bok. In Anna Biström & Maren Jonasson (ed.): Historiska och litteraturhistoriska 

studier 93. Helsinki: Svenska litteratursällskapet i Finland, 205–228. 

https://hls.journal.fi/article/view/66711. 

Jolma, Nanny. 2018b. ‘As if there was no fear’: Exploring the nostalgic narrative in Bo 

Carpelan’s novel Berg. Humanities, vol. 7. https://doi.org/10.3390/h7040106. 

Jolma, Nanny. 2018c. Muistojen arkisto ja muistelun kertomus. Muuntuva arkistometafora Bo 

Carpelanin romaanissa Blad ur höstens arkiv. In Hanne Juntunen, Kirsi Sandberg & M. 

Kübra Kocabaş (ed.): In Search of Meaning: Literary, Linguistic, and Translational 

Approaches to Communication. Tampere: Tampere University., 80–100. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0919-0.