Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoiteminna.harjula [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503186079
Keskustakampus

Oma esittely

Tutkimuskohteet

eletty hyvinvointivaltio, kokemuksen historia, terveyden historia, sosiaaliturvan historia, kansalaisuuden historia

Tutkimusyksikkö

Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikkö HEX

Merkittävimmät julkaisut

MONOGRAFIAT: 

Hoitoonpääsyn hierarkiat. Terveyskansalaisuus ja terveyspalvelut Suomessa 1900-luvulla. TUP 2015.

Terveyden jäljillä. Suomalainen terveyspolitiikka 1900-luvulla. TUP 2007.

Tehdaskaupungin takapihat: Ympäristö ja terveys Tampereella 1880-1939. Tampereen Historiallinen Seura 2003.

Vaillinaisuudella vaivatut. Vammaisuuden tulkinnat suomalaisessa huoltokeskustelussa 1800-luvun lopulta 1930-luvun lopulle. SHS 1996.

ARTIKKELIT:

Universal, but exclusive? The shifting meanings of pre- and post-war public health in Finland. Teoksessa: Kananen J., Bergenheim S. & Wessel Merle (toim.) Conceptualising Public Health: Historical and Contemporary Struggles over Key Concepts. Routledge 2018, 61-75. 

Health Citizenship and Access to Health Services: Finland 1900-2000. Social History of Medicine 29 (3) 2016, 573-589.

Terveys ja sosiaaliturva kansakunnan rakentajina. Teoksessa: Karonen P. &, Räihä A. (toim.) Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: suomalainen historiakuva Oma maa -kirjasarjassa 1900-1960. SKS 2014, 202-225. 

Köyhät ja kipeät: sosiaalinen kansalaisuus ja terveyspalveluiden saatavuus Suomessa 1900-luvulla. Teoksessa: Forssén K. et al (toim.) Kohtaako sosiaalityö köyhyyden? UNIpress 2012, 31-53.

Köyhä, kelvoton, kansalainen? Köyhäinapu yleisen äänioikeuden esteenä Suomessa. Janus 18 (1) 2010, 4-19.

Excluded from Universal Suffrage: Finland 1906-1917. Teoksessa: Sulkunen I., Nevala-Nurmi S. & Markkola. P., (toim.) Suffrage, Gender and Citizenship: International Perspectives on Parliamentary Reform. Cambridge Scholars Publishing 2009, 106-119.

Suurlakon tyttäret. Teoksessa: Haapala P. et al. (toim.) Kansa kaikkivaltias: suurlakko Suomessa 1905. Teos 2008, 121-136.

Irti kivulloisuuden kahleista. Teoksessa: Häggman, K. et al. (toim.) Suomalaisen arjen historia 3. Weilin+Göös 2007, 83-99. 

Kelvoton valtiokansalaiseksi? Yleisen äänioikeuden rajoitukset ja äänioikeusanomukset Suomessa 1906-1917. Historiallinen Aikakauskirja 4/2006, 368-381.