Hyppää pääsisältöön

Tutkimuskohteet

eletty hyvinvointivaltio, kokemuksen historia, terveyden historia, sosiaaliturvan historia, kansalaisuuden historia

Tutkimusyksikkö

Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikkö HEX

Tutkimusrahoitus

Suomen Kulttuurirahaston apuraha tutkimukseen: Köyhien kansalaisasema 1852-2022 ks. https://projects.tuni.fi/koyhyyskansalaisuus

Merkittävimmät julkaisut

TUOREIMMAT JULKAISUT:

Pertti Haapala, Minna Harjula & Heikki Kokko (toim.) Experiencing society and the lived welfare state. Palgrave 2023. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-21663-3

Pertti Haapala, Minna Harjula & Heikki Kokko, Introduction. Teoksessa Experiencing society and the lived welfare state. Palgrave 2023, 1-13.

Heikki Kokko & Minna Harjula, Social history of experiences: a theorethical-methodological approach. Teoksessa Experiencing society and the lived welfare state. Palgrave 2023,17-40.

Framing the clients’ agency: Generational layers of lived social work, Finland 1940-2000. Teoksessa Experiencing society and the lived welfare state. Palgrave 2023, 149-177.

Terveyspalveluiden historia: Terveyspolitiikasta elettyyn terveyskansalaisuuteen. Teoksessa Kalle Kananoja (toim.) Terveyshistoria: Näkökulmia ja lähestymistapoja keskiajalta nykypäivään. SKS 2022, 192-223. https://kirjat.finlit.fi/sivu/tuote/terveyshistoria/4525516

MONOGRAFIAT: 

Hoitoonpääsyn hierarkiat. Terveyskansalaisuus ja terveyspalvelut Suomessa 1900-luvulla. TUP 2015.

Terveyden jäljillä. Suomalainen terveyspolitiikka 1900-luvulla. TUP 2007.

Tehdaskaupungin takapihat: Ympäristö ja terveys Tampereella 1880-1939. Tampereen Historiallinen Seura 2003.

Vaillinaisuudella vaivatut. Vammaisuuden tulkinnat suomalaisessa huoltokeskustelussa 1800-luvun lopulta 1930-luvun lopulle. SHS 1996.

ARTIKKELIT:

Minna Harjula & Heikki Kokko: The scene of experience. Digital Handbook of the History of Experience 2022. https://sites.tuni.fi/hexhandbook/theory/the-scene-of-experience/

Perhelisä yhteiskuntakokemuksen raamittajana: suomalainen sosiaaliturva uuden ja vanhan välillä 1940-luvulla. Historiallinen Aikakauskirja 3/2021, 302-316.

Eletty hyvinvointivaltio: Kokemushistorian näkökulma vammaisuuden tutkimukseen. Historiallinen Aikakauskirja 2/2021, 252-253.

Den hygieniska medborgaren och hälsoutlysningens kris is Finland i början av 1900-talet. In: Med tvål, vatten och flit. Renlighet som hälsofrämjande ideal och praktik i Norden 1850-1950. Nordic Academic Press 2021. 

Minna Harjula, Johanna Annola & Laura Ekholm: Etniset ja sosiaaliset vähemmistöt Suomessa. Teoksessa: Markkola, P. et al. (toim.), Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400-2000 II: Yhteisöt ja identiteetit. Vastapaino, 2021.

Ville Kivimäki, Minna Harjula, Antti Malinen, Pasi Nevalainen, Sadan vuoden kansalaisuus. Teoksessa: Karonen, P., Villstrand, N.-E., Haapala, P. (toim.), Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400-2000 I: Rakenteet ja instituutiot. Vastapaino, 2021. 

Eletty sosiaalityö kahden työntekijäpolven murroskokemuksena 1940-2000. Teoksessa: Sosiaalityön käänteet eds. J. Moilanen et. al, Sosiaalityön vuosikirja. SopHi 2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8041-2

Universal, but exclusive? The shifting meanings of pre- and post-war public health in Finland. Teoksessa: Kananen J., Bergenheim S. & Wessel Merle (toim.) Conceptualising Public Health: Historical and Contemporary Struggles over Key Concepts. Routledge 2018, 61-75. 

Health Citizenship and Access to Health Services: Finland 1900-2000. Social History of Medicine 29 (3) 2016, 573-589.

Terveys ja sosiaaliturva kansakunnan rakentajina. Teoksessa: Karonen P. &, Räihä A. (toim.) Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: suomalainen historiakuva Oma maa -kirjasarjassa 1900-1960. SKS 2014, 202-225. 

Köyhät ja kipeät: sosiaalinen kansalaisuus ja terveyspalveluiden saatavuus Suomessa 1900-luvulla. Teoksessa: Forssén K. et al (toim.) Kohtaako sosiaalityö köyhyyden? UNIpress 2012, 31-53.

Köyhä, kelvoton, kansalainen? Köyhäinapu yleisen äänioikeuden esteenä Suomessa. Janus 18 (1) 2010, 4-19.

Excluded from Universal Suffrage: Finland 1906-1917. Teoksessa: Sulkunen I., Nevala-Nurmi S. & Markkola. P., (toim.) Suffrage, Gender and Citizenship: International Perspectives on Parliamentary Reform. Cambridge Scholars Publishing 2009, 106-119.

Suurlakon tyttäret. Teoksessa: Haapala P. et al. (toim.) Kansa kaikkivaltias: suurlakko Suomessa 1905. Teos 2008, 121-136.

Irti kivulloisuuden kahleista. Teoksessa: Häggman, K. et al. (toim.) Suomalaisen arjen historia 3. Weilin+Göös 2007, 83-99. 

Kelvoton valtiokansalaiseksi? Yleisen äänioikeuden rajoitukset ja äänioikeusanomukset Suomessa 1906-1917. Historiallinen Aikakauskirja 4/2006, 368-381.