Hyppää pääsisältöön

Matti Ruippo

lehtori
Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri
Tampereen ammattikorkeakoulu
Sähköpostiosoitematti.ruippo [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503028561

Oma esittely

Olen valmistunut musiikinopettajaksi Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen osastolta 1987. Musiikin lisensiaatin tutkinnon tein Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan 2015.

Aloitin työt Tampereen ammattikorkeakoulussa tammikuussa 2004, ensin tuntiopettajana ja elokuusta 2004 lähtien lehtorina.

Työtehtävät

Opetan kaikille musiikinopiskelijoille informaatiotekniikkaa, musiikkiteknologiaa ja pedagogiopiskelijoille musiikin verkko-opetusta. Toimin Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon vastaavana opettajana.

Osaamisalueiden kuvaus

Olen musiikin verkko-opetuksen suomalainen pioneeri. Olen esiintynyt lukuisissa kansainvälisissä konferensseissa aiheinani musiikin verkko-opetus, mobiilioppiminen ja musiikkikasvatusteknologia.

Tutkimusrahoitus

Muusikon hyvinvointi. Muusikon terveyden ja hyvinvoinnin selvitys ja edistäminen.

Merkittävimmät julkaisut

Unkari-Virtanen, L., Ervasti, M., Ruippo, M. & Seppänen, M. 2022. Luova musiikin tuottaminen musiikin opetuksessa ja opettajankoulutuksessa. Suositus musiikkikasvattajien ja musiikkipedagogien koulutukseen. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. ISSN 2669-8323. ISBN 978-952-328-346-6 (pdf). Helsinki 2022.

Ruippo, M. & Unkari-Virtanen, L. 2022. Muuttuva muutos. Teoksessa Unkari-Virtanen, L. (toim.) Matkalla ja muutoksessa – säveltämisen pedagogiikka digivälineillä. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja ISSN 2669-8323 (pdf). ISBN 978-952-328-329-9 (pdf). Helsinki 2022. s. 24–27

Ruippo, M. 2022. Säveltämisen pikku apurit. Teoksessa Unkari-Virtanen, L. (toim.) Matkalla ja muutoksessa – säveltämisen pedagogiikka digivälineillä. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja ISSN 2669-8323 (pdf). ISBN 978-952-328-329-9 (pdf). Helsinki 2022. s. 20–23

Ruippo, M. 2021. Itsensä työllistäminen ja jaksaminen musiikin alalla. Teoksessa Santalahti, M., Vainio, A. & Karppinen, A. (toim.) Näkökulmia pirstaleisiin työmarkkinoihin. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja C. Oppimateriaaleja 22. ISSN 2736-8467 (verkkojulkaisu), ISBN 978-952-7266-63-2(PDF) Tampere 2021. s. 94–103

Ruippo, M. & Sallinen, S. 2020. Building a nation system for online education in music, dance, and performing arts in Finland. (Full paper) Proceedings of the International Society for Music Education 34th World Conference on Music Education. Pages 466–475

Ruippo, M. 2013. Music Education Online. Chaurasia, O. P. (ed.) in Distance Education in Music. New Delhi: Kanishka Publishers, Distributors. Pages 49–59. 

Kuivamäki, K., Mantere, M., Ruippo, M. ja Unkari, J. 2012. Musiikin opetustilojen määrittely. Teoksessa Unkari, J. Musiikin opetustilojen suunnitteluopas. Peruskoulu ja lukio. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2012:8s ss. 34–37.

Hakkarainen, T., Mantere, M., Ruippo, M. & Unkari, J. 2012. Audio- ja esitystekniikkasuunnittelu. Teoksessa Unkari, J. Musiikin opetustilojen suunnitteluopas. Peruskoulu ja lukio. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2012:8s ss. 78–97.

Ruippo, M. 2012. From Providing to Guiding – Technologies in Music Education. Sounds in Europe. Issue #7 / 2011–2012, p. 26. European Music Council.

Ruippo, M. 2009. Musiikin etäopetus. Teoksessa Louhivuori, J., Paananen, P. & Väkevä, L. (toim.) 2009. Musiikkikasvatus. Näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen. Suomen Musiikkikasvatusseura – FiSME r.y. ss. 363–372.

Ruippo, M. 2009. Teknologia koulujen musiikkikasvatuksessa. Teoksessa Musiikki kuuluu kaikille. Koulujen musiikinopettajat ry. 100 vuotta, ss.117–123.

Tiits, K., Ruippo, M. & Ojala, J. 2006. Johdatus MIDI-teknologiaan. Teoksessa Ojala, J., Salavuo, M., Ruippo, M. & Parkkila, O. (toim.) 2006. Musiikkikasvatusteknologia. Suomen musiikkikasvatusteknologian seura, ss. 149–156.

Ruippo, M. 2006. Videoneuvottelu. Teoksessa Ojala, J., Salavuo, M., Ruippo, M. & Parkkila, O. (toim.) 2006. Musiikkikasvatusteknologia. Suomen musiikkikasvatusteknologian seura, ss. 239–247.

Ruippo, M. 2006. Verkko-opetuksen synteesi musiikinopetuksessa. Teoksessa Ojala, J., Salavuo, M., Ruippo, M. & Parkkila, O. (toim.) 2006. Musiikkikasvatusteknologia. Suomen musiikkikasvatusteknologian seura, ss. 271–286.

Ruippo, M. & Salavuo, M. 2006. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän musiikinopetuksen toteuttaminen. Teoksessa Ojala, J., Salavuo, M., Ruippo, M. & Parkkila, O. (toim.) 2006. Musiikkikasvatusteknologia. Suomen musiikkikasvatusteknologian seura. ss. 289–294.

Unkari-Virtanen, L., Myllykoski, M., Ojala, J., Romanowski, O., Ruippo, M., Sihvonen, M. & Tiits, K. 2006. Musiikkikasvatusteknologiaa korkeakouluissa ja yliopistoissa. Teoksessa Ojala, J., Salavuo, M., Ruippo, M. & Parkkila, O. (toim.) 2006. Musiikkikasvatusteknologia. Suomen musiikkikasvatusteknologian seura. ss. 355–362.

Ruippo, M. 2006. Musiikin verkko-opetus ja aluekehitys. Tutkimus pedagogiikasta ja teknisistä ratkaisuista. Teoksessa Viteli, J. & Kaupinmäki, S. (toim.) 2006. Tuovi 4. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2006 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Hypermedialaboratorion verkkojulkaisuja 13, ss. 27–30.

Ruippo, M. 2006. Music Education Technology in Finland. Finnish Music Quarterly 3/2006, ss. 34–35. (Translation: Jaakko Mäntyjärvi.)