Henkilöprofiili

Matti Ruippo

Lehtori
Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri
Matti Ruippo

Oma esittely

Olen valmistunut musiikinopettajaksi Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen osastolta 1987. Musiikin lisensiaatin tutkinnon tein Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan 2015.

Aloitin työt Tampereen ammattikorkeakoulussa tammikuussa 2004, ensin tuntiopettajana ja elokuusta 2004 lähtien lehtorina.

Työtehtävät

Opetan kaikille musiikinopiskelijoille informaatiotekniikkaa, musiikkiteknologiaa ja pedagogiopiskelijoille musiikin verkko-opetusta. Toimin Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon vastaavana opettajana.

Osaamisalueiden kuvaus

Olen musiikin verkko-opetuksen suomalainen pioneeri. Olen esiintynyt lukuisissa kansainvälisissä konferensseissa aiheinani musiikin verkko-opetus, mobiilioppiminen ja musiikkikasvatusteknologia.