Henkilöprofiili

Marko Nenonen

yliopistonlehtori, historia, alana Suomen historia ennen 1800-lukua
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Historia,filosofia ja kirjallisuus
Marko Nenonen

Oma esittely

Tällä hetkellä työskentelen opettamisen ja muun sellaisen lisäksi kolmen projektin parissa:

1. Liikenne-talous-yhteiskunta. Useamman kirjoittajan oppi- ja käsikirjamainen teos liikennehistoriasta ja liikennepolitiikasta 1945-2030. Ilm. syksyllä 2020 (toim. Marko Nenonen ja Henri Wik). - Yhteistyökumppani: Väylävirasto.

2. The dichotomy of horse-driven and ox-driven farming in Europe: a study of economic and cultural geography in Europe before railways, 1400-1800. Käsikirjoitus viimeistelyssä.

3. Magian historia länsimaissa aikojen alusta nykypäivään. Yleistajuinen teos magiasta, taikauskosta ja noitakulteista ja niiden suhteesta uskontoihin ja tieteeseen.