Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Olen koulutukseltani arkkitehti ja toimin väitöskirjatutkijana rakennetun ympäristön tiedekunnan tohtoriohjelmassa. Tohtoriohjelman lisäksi teen töitä tutkijana Circuit -tutkimushankkeessa. Toimin myös arkkitehti- ja pääsuunnittelijana omassa arkkitehtitoimistossani Tilastossa.

Tutkimusiaheeni on rakennusten korjaamisen, käyttötarkoituksen muutoksen ja lisärakentamisen mahdollisuudet ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tutkimusmenetelmiäni ovat rakennusten energialaskenta ja elinkaariarviointi. 

Tutkimusyksikkö

Tutkimusryhmä: korjausrakentaminen ja kiertotalous (ReCET)

Tieteenalat

Arkkitehtuuri

Merkittävimmät julkaisut

 • Huuhka, S., Moisio, M., Salmio, E., Köliö, A. and Lahdensivu, J., 2023. Renovate or replace? Consequential replacement LCA framework for buildings. Buildings and Cities, 4(1), p.212–228.DOI: https://doi.org/10.5334/bc.309
 • Moisio, M., & Huuhka, S. 2021. Betonikoulun ja puukoulun vertailu: tarkasteluja hiilijalanjäljen näkökulmasta. CE-WOOD hankkeen tutkimusraportti. Saatavissa: https://www.novia.fi/assets/CE-wood/Betonikoulun-ja-puukoulun-vertailu-tarkasteluja-hiilijalanjaljen-nakokulmasta.pdf 
 • Huuhka, S., Vainio, T., Moisio, M., Lampinen, E., Knuutinen, M., Bashmakov, S., Köliö, A., Lahdensivu, J., Ala-Kotila, P. & Lahdenperä, P. 2021. Purkaa vai korjata? Hiilijalanjälkivaikutukset, elinkaarikustannukset ja ohjauskeinot. Ympäristöministeriön julkaisuja 2021:9. Helsinki 2021. Saatavissa: Purkaa vai korjata? : Hiilijalanjälkivaikutukset, elinkaarikustannukset ja ohjauskeinot - Valto (valtioneuvosto.fi)
 • Kaasalainen, T., Mäkinen, A., Lehtinen, T., Moisio, M. & Vinha, J. 2020. Architectural window design and energy efficiency: Impacts on heating, cooling and lighting needs in Finnish climates. Journal of Building Engineering 27. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2019.100996
 • Lindberg, T., Kaasalainen, T., Moisio, M., Mäkinen, A., Hedman, M. & Vinha, J. 2018. Potential of space zoning for energy efficiency through utilization efficiency. Advances in Building Energy Research. https://doi.org/10.1080/17512549.2018.1488619
 • Vinha, J., Laukkarinen, A., Kaasalainen, T., Pihlajamaa, P., Teriö, O., Jokisalo, J., Annila, P., Harsia, P., Hedman, M., Heljo, J., Kallioharju, K., Kauppinen, A., Kero, P., Kivioja, H., Lehtinen, T., Marttila, T., Moisio, M., Mäkinen, A., Paatero, J., Raunima, T., Ruusala, A., Sankelo, P., Sekki, P., Sirén, K., Tuominen, E., Tuominen, O., Uotila, U. & Uusitalo, S. 2019. Comprehensive development of nearly zero-energy municipal service buildings (COMBI). Tutkimushankkeen johdanto- ja yhteenvetoraportti. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laboratorio, Rakennetekniikka, Tutkimusraportti 168. 45 s. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-4306-7
 • Lehtinen, T., Papinsaari, A-K., Kaasalainen, T., Moisio, M. & Hedman, M. 2018. Peruskoulut ja energiatehokkuus: Tilallisista ja toiminnallisista suunnitteluperiaatteista. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Asuntosuunnittelu, julkaisu 34. 87 s. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-4287-9. 
 • Kaasalainen, T., Lehtinen, T., Moisio, M. & Hedman, M. 2018. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen – Tilallisten ratkaisujen tehokkuudesta ja toimivuudesta. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Asuntosuunnittelu, julkaisu 33. 70 s. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-4286-2
 • Moisio, M., Kaasalainen, T., Lehtinen, T. & Hedman, M. 2018. Energiatehokkaan arkkitehtisuunnittelun ohjekortisto. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Asuntosuunnittelu, julkaisu 32. 142 s. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:tty-201901221135
 • Moisio, M., Lindberg, T., Kaasalainen, T. & Mäkinen, A. 2017. Arkkitehtuurin ja tilasuunnittelun vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen. Teoksessa: Vinha, J. & Kivioja, H. (toim.). 2017. Rakennusfysiikka 2017: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 24-26.10.2017, s. 331–336. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laboratorio, Rakennusfysiikka. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1309-8
 • Moisio, M. 2013. Energiajunior® 12 –ohjelman version 12.3 validointi ANSI/ASHRAE 140-2011 standardin mukaisella menetelmällä 2013. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos, Tutkimusselostus nro TRT/xxxx/2013
 • Moisio, M. 2011. Arkkitehtuurin vaikutus pientalon energiatehokkuuteen, Talo Saunaranta ja 47 variaatiota. Julkaistu RY. Rakennettu Ympäristö-lehdessä 2/2011.
 • Moisio, M. 2010. Arkkitehtuurin vaikutus pientalon energiatehokkuuteen, Talo Saunaranta ja 47 variaatiota. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, diplomityö. Saatavissa: https://trepo.tuni.fi//handle/123456789/6678

Uusimmat julkaisut