Kaksi opiskelijaa kättelee toisiaan.

Kestävän kehityksen sitoumukset ja jäsenyydet

Tampereen korkeakouluyhteisön vastuullista ja kestävää toimintaa ohjaavat useat kansainväliset, kansalliset ja paikalliset tavoitteet ja sitoumukset.

Tampereen korkeakouluyhteisö tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

YK:n jäsenmaiden kestävän kehityksen tavoiteohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Tampereen korkeakouluyhteisö edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita toimintansa kannalta olennaisilla, korkeakouluyhteisön kanssa yhdessä määritellyillä osa-alueilla.

TAMK on ensimmäinen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sitoutunut ammattikorkeakoulu Suomessa

Tampereen ammattikorkeakoulu allekirjoitti kansainvälisen kestävän kehityksen tavoitteiden sopimuksen (SDG Accord) ensimmäisenä suomalaisena ammattikorkeakouluna lokakuussa 2020. Sopimus on yliopistojen ja korkeakoulujen yhteinen tahdonilmaus YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi osana korkeakoulujen toimintaa.

Lisäksi TAMK on sitoutunut Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen.

Tampereen yliopisto on mukana SDG Accord Climate letter -sitoumuksessa, joka keskittyy ilmastotietoisuuden ja -toimenpiteiden edistämiseen niin yliopiston toiminnassa kuin yhteiskunnallisestikin.

The SDG acoord -logo.

Yliopisto mukana THE Impact -vertailussa

Syksyn 2020 aikana Tampereen yliopisto osallistuu ensimmäistä kertaa Times Higher Educationin Impact -rankingiin, jossa arvioimme suoriutumistamme neljän Agenda 2030 -tavoitteen perusteella. Arvion kohteena olevat tavoitteet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Vuoden 2019 osalta tarkastelun kohteena ovat etenkin kestävän teollisuuden, innovaatioiden ja infrastruktuurien edistäminen, kestävien kaupunkien ja yhteisöjen rakentaminen, ilmastotekojen tekeminen sekä yhteistyön ja kumppanuuksien edistäminen.

Tampereen yliopiston tavoitteet vuonna 2019 THE Impact -rakingissa.

Reilun kaupan korkeakoulu

Tampereen korkeakouluyhteisö sai Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimen 30.10.2019. Arvonimen myöntää Reilu kauppa ry. Arvonimi tarkoittaa, että korkeakouluyhteisömme on sitoutunut edistämään vastuullista kuluttamista ja eettistä kauppaa. Arvonimen ylläpitäminen on myös vahva osoitus halusta kantaa globaalia vastuuta.

Reilun kaupan korkeakoulun arvonimen edellytyksenä on, että korkeakouluyhteisössä käytetään Reilun kaupan tuotteita sekä viestitään Reilusta kaupasta henkilökunnalle ja opiskelijoille. Arvonimi edellyttää myös, että korkeakouluyhteisössä toimii Reilun kaupan kannatustyöryhmä. Tätä tehtävää hoitaa korkeakouluyhteisön kestävän kehityksen työryhmä.

Yhteistyötä Tampereen seudun ilmastokumppanina

Korkeakouluyhteisö edistää Kestävä Tampere 2030 –ilmastokumppanina tavoitetta hiilineutraalista Tampereesta vuoteen 2030 mennessä yhdessä Tampereen kaupungin ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa.

Tampereen seudun ilmastokumppani -logo.