Hyppää pääsisältöön
Kaksi opiskelijaa kättelee toisiaan.

Kestävän kehityksen sitoumukset ja jäsenyydet

Tampereen korkeakouluyhteisön vastuullista ja kestävää toimintaa ohjaavat useat kansainväliset, kansalliset ja paikalliset tavoitteet ja sitoumukset.

Tampereen korkeakouluyhteisö tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

YK:n jäsenmaiden kestävän kehityksen tavoiteohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Tampereen korkeakouluyhteisö edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita toimintansa kannalta olennaisilla, korkeakouluyhteisön kanssa yhdessä määritellyillä osa-alueilla.

Yhteistyötä Tampereen seudun ilmastokumppanina

Korkeakouluyhteisö edistää Kestävä Tampere 2030 –ilmastokumppanina tavoitetta hiilineutraalista Tampereesta vuoteen 2030 mennessä yhdessä Tampereen kaupungin ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa.

Tampereen seudun ilmastokumppani -logo.

Korkeakouluyhteisö osallistuu Pirkanmaan ilmastofoorumin toimintaan

Tampereen korkeakouluyhteisöllä on edustus Pirkanmaan ilmastofoorumissa, jossa kokoontuvat mm. Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan liiton, Tampereen kaupunkiseudun sekä 14 Hinku-kunnan edustajat. Muutaman kuukauden välein kokoontuvassa foorumissa haetaan tapoja, joilla ilmastotyötä jalkautetaan Pirkanmaalle. Tavoitteena on löytää synergioita ja yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden kesken sekä jakaa tietoa ilmastoasioista.

Reilun kaupan korkeakoulu

Tampereen korkeakouluyhteisö sai Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimen 30.10.2019. Arvonimen myöntää Reilu kauppa ry. Arvonimi tarkoittaa, että korkeakouluyhteisömme on sitoutunut edistämään vastuullista kuluttamista ja eettistä kauppaa. Arvonimen ylläpitäminen on myös vahva osoitus halusta kantaa globaalia vastuuta.

Reilun kaupan korkeakoulun arvonimen edellytyksenä on, että korkeakouluyhteisössä käytetään Reilun kaupan tuotteita sekä viestitään Reilusta kaupasta henkilökunnalle ja opiskelijoille. Arvonimi edellyttää myös, että korkeakouluyhteisössä toimii Reilun kaupan kannatustyöryhmä. Tätä tehtävää hoitaa korkeakouluyhteisön kestävän kehityksen työryhmä.

Yliopisto mukana THE Impact -vertailussa

Syksyllä 2020 Tampereen yliopisto osallistuu ensimmäistä kertaa Times Higher Educationin Impact -rankingiin, jossa arvioimme suoriutumistamme neljän Agenda 2030 -tavoitteen perusteella. Arvion kohteena olevat tavoitteet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Tampereen yliopisto on mukana niin ikään SDG Accord Climate letter -sitoumuksessa, joka keskittyy ilmastotietoisuuden ja -toimenpiteiden edistämiseen niin yliopiston toiminnassa kuin yhteiskunnallisestikin.

Keskustakampuksen päärakennuksen aulassa avautuu näyttävä portaikko.
TAMK international students

TAMK on ensimmäinen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sitoutunut ammattikorkeakoulu Suomessa

Tampereen ammattikorkeakoulu allekirjoitti kansainvälisen kestävän kehityksen tavoitteiden sopimuksen (SDG Accord) ensimmäisenä suomalaisena ammattikorkeakouluna lokakuussa 2020. Sopimus on yliopistojen ja korkeakoulujen yhteinen tahdonilmaus YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi osana korkeakoulujen toimintaa.

Lisäksi TAMK on sitoutunut Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen.