Hyppää pääsisältöön

Tutkimusrahoitus

Liikesivistysrahasto v.2020; Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö v.2021–6/2022; DIGITO (Koneen säätiö/TAU, 2023-2024); CIDS (Suomen Akatemia/UTU, 2025-8/2026)

Merkittävimmät julkaisut

Peer-reviewed:

 • Laitinen, Arto, Parviainen, Jaana, Sahlgren, Otto & Rantala, Juho, Robotics. In: Concise Encyclopedia of Applied Ethics in the Social Sciences. Eds. Tuija Takala & Matti Häyry. 2023/FORTHCOMING: https://www.e-elgar.com/shop/gbp/concise-encyclopedia-of-applied-ethics-in-the-social-sciences-9781800881686.html  
 • Teräsahde, Sini, Parviainen, Jaana, Alanen, Paula & Rantala, Juho, Latourin toimijaverkostoteoria tutkijan matkaoppaana. Sosiologia 60(3–4), 2023, 166–178. URL: https://journal.fi/sosiologia/article/view/142392 
 • Rantala, Juho & Muilu, Mirka, Simondon, Control, and the Digital Domain. Theory, Culture & Society. 2023. URL: https://doi.org/10.1177/02632764231201337 .
 • Korhonen, Outi & Rantala, Juho, Value as Potentiality: Blockchain and the Age of Institutional Challenges. In: Constitutions of Value: Law, Governance, and Political Ecology. Eds. Isabel Feichtner & Geoff Gordon. Routledge 2023. URL: http://dx.doi.org/10.4324/9781003221920-12 .
 • Latikka, Rita, Rubio, Rosana, Simona Lohan, Elena, Rantala, Juho, Nieto, Fernando, Laitinen, Arto & Oksanen, Atte, Older Adults’ Loneliness, Social Isolation and Physical ICT: A Literature Review. Journal of Medical Internet Research, 23(12). URL: https://doi.org/10.2196/28022 .
 • Korhonen, Outi & Rantala, Juho, Blockchain Governance Challenges: Beyond Libertarianism. American Journal of International Law: Unbound. Vol. 115, 2021, 408–412. URL: https://doi.org/10.1017/aju.2021.65 .
 • Rantala, Juho, Lohkoketjun automatisoima laki ja hallinta. Teoksessa Informaatioteknologian filosofia, etiikka ja digitalisoitunut yhteiskunta. Toim. Mika Laakkonen. SoPhi, Jyväskylä 2021, 177–194. URL: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78647 .
 • Parviainen, Jaana & Rantala, Juho, Chatbot breakthrough in the 2020s? An ethical reflection on the trend of automated consultations in health care. Medicine, Health Care and Philosophy 2021. URL: https://doi.org/10.1007/s11019-021-10049-w .
 • Rantala, Juho, Anthropomorphism in Social Robotics: Simondon and the Human in Technology. In M. Nørskov, J. Seibt & O. Santiago Quick (eds.), Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Volume 335: Culturally Sustainable Social Robotics. IOS Press, Amsterdam, 2020, 490–500. URL: http://ebooks.iospress.nl/doi/10.3233/FAIA200946.  
 • Rantala, Juho, Blockchain as a Medium for Transindividual Collective. Culture, Theory and Critique. Vol. 60, No. 3–4, 2019: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14735784.2019.1694213 
 • Rantala, Juho, Lohkoketjuteknologian yhteiskunta. Osa II: rajatut, desentralisoidut markkinat. niin & näin 1/2018, [Verkkoteksti]. Verkossa: http://netn.fi/node/7293 .
 • Rantala, Juho, Lohkoketjuteknologian yhteiskunta. Osa I: lohkoketjuteknologiaa Bitcoinista Ethereumiin. niin & näin 1/2018, 45–58. Verkossa: http://netn.fi/node/7283.

Other important (excerpts):