Hyppää pääsisältöön

Tiedon käsittely ja laskenta

Tampereen yliopisto ja TAMK

Laskennan ja prosessoinnin tukea on saatavana tilanteissa, joissa oma tietokone/kannettava käy käsittelyn ja laskennan tarpeisiin liian tehottomaksi. Tällainen tilanne voi olla, että laskenta-analyysi kestää useita tunteja estäen tietokoneen muun käytön, tai että RAM-muisti tai tallennustila osoittautuu riittämättömäksi. Voimme auttaa siirtämään laskennan johonkin muuhun käsittely-ympäristöön.

Virtuaalipalvelinratkaisut

Opetus- ja tutkimustarkoituksiin on tarjolla käyttöösi virtuaalipalvelimia. Näitä on tarjolla omasta yliopistosta (TUNI Research Cloud TRC) ja CSC:n palveluina.

cPouta on CSC:n tarjoama pilvipalvelu, johon voi helposti käynnistää virtuaalipalvelimen, joka on internetistä tavoitettavissa ja johon voit asentaa tarvitsemasi ohjelmistot. Tallennustilaa ja suorituskykyä on varattavissa joustavasti ja lisäksi TUNI projektikansiot (sama kuin P- tai S-levy Windows-tietokoneella) ovat liitettävissä käyttöön.

ePouta on vastaavanlainen palvelu kuin cPouta, mutta turvallisempi ja tarkoitettu sensitiivisen datan käsittelyyn. ePouta-virtuaalipalvelimeen saa yhteyden vain TUNI:n verkossa olevalta tietokoneelta.

CSC tarjoaa kattavat laskentapalvelut erilaisiin tarpeisiin akateemisille instituutioille. Laskentapalveluiden käyttöoikeutta haetaan CSC:n kautta ja osa palveluista on maksullisia. CSC:n palvelimien ylläpitotyöhön on tarjolla tukea myös TUNI-tietohallinnolta. Lisätietoja CSC:n tarjonnasta: https://research.csc.fi/ ja https://docs.csc.fi

Mahdollisimman hyvin soveltuvan ratkaisun löytämiseksi ota yhteyttä asiantuntijoihimme (it-helpdesk [at] tuni.fi (it-helpdesk[at]tuni[dot]fi)). Ratkaisun valintaan vaikuttavat mm. tuen tarve, kapasiteetin käyttötapa, aikataulu sekä budjetti. 

Eurooppalainen OCRE-sopimus mahdollistaa, että voit joustavasti ostaa tutkimusprojektisi käyttöön kaupallista pilvikapasiteettia, mikäli maksutta saatavissa olevat oman yliopiston tai CSC:n palvelut eivät sovellu tarpeeseesi. Tällä hetkellä kapasiteettia on mahdollista ostaa Azureen ja jatkossa todennäköisesti myös esimerkiksi AWS-ympäristöön.

TUNI Virtual Desktop

TUNI Virtual Desktop on virtuaalinen Windows-työpöytä, joka on hyvä ratkaisu esimerkiksi seuraaviin tarpeisiin:

  • Opiskelijoiden pääsy TUNI-verkkolevyllä olevaan tutkimusaineistoon
  • Tutkimusaineiston tilapäinen etäkäyttö omalta koneelta
  • Matemaattiset simulaatiot

TUNI Virtual Desktop:n yleinen palvelu "työkäytössä" on tarjolla maksutta henkilökunnalle ja henkilöille, joilla on laaja resurssisopimus (voidaan tehdä myös opiskelijalle).

Ohjeet: TUNI Virtual Desktop työkäytössä

Jos tutkimuksesi tarvitsee enemmän suorituskykyä, kapasiteettia tai erityisiä ohjelmia, voit tilata käyttöösi maksullisen rajoitetun virtuaalisen työpöydän. 

Ohjeet: TUNI Virtual Desktop tutkimuskäytössä

CSC Sensitive Data Desktop services

Sensitive Data (SD) Desktop on CSC:n tarjoama palvelu arkaluonteisten tutkimustietojen analysointiin. Se on rakennettu ePoudan päälle, ja se tarjoaa eristetyn ja turvallisen yksityisen pilvipalveluympäristön, joka on saatavilla verkkokäyttöliittymän kautta. Kaikki tietojen käsittely tapahtuu Suomessa. Soveltuu myös Findatan luvittamalle aineistolle. Katso myös Tutkimusdatan hallinta ja tallennus.

CSC Rahti

Rahti on CSC:n tarjoama pilvipalvelu, jossa voit ajaa olemassa olevia Docker-muotoisia kontteja ja kontteja voi myös muodostaa valmiiden templatejen pohjalta. Lisätietoja: CSC/Rahti.

Laskentakapasiteettia

Tieteellistä laskentaa varten voit anoa käyttöösi oman yliopiston laskentaklusterin (TCSC) tai CSC:n laskentapalveluja. Molemmissa tapauksissa tarjolla on myös ratkaisuja GPU-laskentaan. Käytettävissä on kolmentasoisia laskentaympäristöjä, jotka muodostavat eurooppalaisessa mittakaavassa tieteellisen laskennan kokonaisarkkitehtuurin:

  • Matalin taso (Tier-2, 1.000+ CPU-ydintä) on yliopiston laskentakeskuksen (TCSC) ylläpitämä laskentaympäristö, johon jokainen yliopiston tutkija voi saada käyttöoikeuden. Käyttölupahakemukselle on oltava esihenkilön hyväksyntä, esimerkiksi väitöskirjatyön tekijä tarvitsee oman ohjaajansa puollon. Tukea voidaan tarjota myös pienelle määrälle opiskelijoita esimerkiksi lopputyövaiheessa tai tietyllä opintojaksolla.
  • Seuraavan tason (Tier-1, 10.000+ CPU-ydintä) muodostaa CSC:n kansallinen laskentakeskus, joka vastaa suurempiin laskentatarpeisiin. Käyttäjätunnuksen CSC:n laskentaympäristöön voi saada kuka tahansa suomalaisessa yliopistossa työskentelevä tutkija, ja siihen sisältyy jonkin verran laskentakapasiteetin käyttöoikeutta. Suuremmat laskentakapasiteettitarpeet edellyttävät kansallisen tason tieteellistä arviointia tutkimushankkeesta.
  • Korkeimman tason (Tier-0, 100.000+ CPU-ydintä) muodostaa eurooppalainen PRACE-kollaboraatio. Laskentaresurssien saaminen sieltä edellyttää kansainvälisen tason tieteellistä arviointia tutkimushankkeesta.

Mikäli laskenta ei ole siirrettävissä näihin tieteelliseen laskentaan erikoistuneisiin ympäristöihin, kannattaa harkita virtuaalipalvelinta, tai tutkimuksen budjetin salliessa ulkoisen pilvipalvelukapasiteetin ostamista.

Vaihtoehto edellä esitetyille ulkoisille laskentaympäristöille on esimerkiksi algoritmien tehostaminen, laskennan rinnakkaistaminen, tallennuskapasiteetin lisääminen tai toisen ohjelmiston valitseminen laskennan käyttöön. Tutkimuksen budjetin salliessa voidaan myös harkita tehokkaamman työaseman hankkimista.

 

IT Helpdesk
0294 520 500
it-helpdesk [at] tuni.fi (it-helpdesk[at]tuni[dot]fi)
helpdesk.tuni.fi

Julkaistu: 19.10.2022
Päivitetty: 12.6.2024