Hyppää pääsisältöön

Haku

REDCap-järjestelmä tutkimusdatan keräämiseen ja hallintaan

Tampereen yliopisto

Mikä on REDCap?

REDCap (Research Electronic Data Capture) on turvallinen selainpohjainen työkalu, kyselyjen ja tietokantojen rakentamiseen ja hallintaan. Sitä käytetään laajasti lääketieteellisissä tutkimuksissa, mutta se soveltuu myös sensitiivisemmän ihmistieteellisen datan käsittelemiseen. 

REDCap on asennettu yliopistomme omalle palvelimelle, mikä tarkoittaa, että kerätty data säilyy yliopiston hallinnassa.

REDCap-järjestelmän edut ja toiminnallisuudet

 • Luo verkkotutkimuksia ja tietokantoja nopeasti ja turvallisesti.
 • Luo ja suunnittele projekteja verkkoselaimesta.
 • Nopea ja joustava.
 • Tietoja voidaan tallettaa Microsoft Excel-, PDF-, SAS-, Stata-, R- tai SPSS-tiedostoihin analysointia varten.
 • Voidaan luoda raportteja mukautettujen kyselyiden avulla.
 • Kyselyiden aikataulutus. Voidaan käyttää sisäänrakennettua projektikalenteria.
 • Mahdollistaa yhteydenpidon tutkittaviin ja yhteystietojen hallinnan.
 • Sähköinen kyselylomake voidaan muuntaa helposti PDF-muotoon tietojen keräämiseksi paperimuodossa.
 • Tietoja voidaan tuoda ulkoisista tietolähteistä.
 • REDCap tallentaa myös niin sanotun "audit trailin" eli järjestelmä kerää lokitietoja kaikkien käyttäjien datalle tehdyistä katselu- ja muokkaustoimenpiteistä, joiden avulla aineiston keruuta ja hallinnointia voidaan validoida myös jälkikäteen. Projektin lokitietoja pystyvät katselemaan vain ne henkilöt, joille projektin omistaja on antanut oikeudet lokitietoihin (logging page).   

REDCap-järjestelmää kehitetään Vanderbiltin yliopistossa. Sen käyttö on ilmaista, mutta käyttö on sallittu vain opetus ja ei-kaupalliseen tutkimustarkoituksiin.

Näin pääset alkuun

Voit kirjautua REDCap-järjestelmään TUNI-tunnuksellasi osoitteessa: https://redcap.tuni.fi.

Projektin luoja hallinnoi omaa projektiaan. Hän pystyy määrittelemään projektin muille käyttäjille käyttöoikeuksia.

HUOM! Jokaiselle REDCap-projektille tulee määritellä hallinnollinen omistaja, joka vastaa REDCap-järjestelmässä olevasta projektiin liittyvästä tiedosta. Projektin hallinnollisen omistajan tulee olla TUNI-henkilökuntaan kuuluva henkilö tai hänellä tulee olla henkilökuntaan rinnastettavat TUNI-käyttövaltuudet. Projektin omistajan nimi ja TUNI-sähköposti tulee lisätä REDCap-projektille Project Setup -välilehdellä:

 • Main project settings -> Modify project title, purpose, etc. -> Project notes (optional)
REDCap project setup

Muille kuin työsuhteessa olevilla henkilöille riittää REDCapin osalta ns. suppea TUNI-tunnus.

Tutkimuksesta ja REDCap-projektista vastaavan henkilön tulee noudattaa tutkimuksen tietosuojaperiaatteita sekä varmistaa, että vaadittavat tietosuojailmoitukset on asianmukaisesti laadittu.
Lisää tietoa tutkimuksen tietosuojasta intrassa.  

Ohjeet

Tarkemmat englanninkieliset käyttöohjeet ja koulutusvideoita löytyy REDCapin omilta sivuilta

Linkki suomenkielisiin koulutusvideoihin (TUNI-kirjautuminen)

IT Helpdesk
0294 520 500
it-helpdesk [at] tuni.fi
helpdesk.tuni.fi

Julkaistu: 7.9.2020
Päivitetty: 19.10.2022