Hyppää pääsisältöön

Ira Virtanen

asiantuntija, tutkijakoulutus
Tutkijakoulu

Oma esittely

Olen viestinnästä väitellyt vuorovaikutuksen asiantuntija. Suhtaudun intohimoisesti tutkijoiden tukemiseen heidän ammatillisissa ja viestinnällisissä tavoitteissaan. Maailmaan tarvitaan moniäänisyyttä ja tieteentekijöiden osallistuminen tieteenalan sisäisen dialogin lisäksi yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen on välttämätöntä. Minun tavoitteeni on osoittaa miksi ja valmentaa miten se on meistä jokaiselle palkitsevaa.

Työtehtävät

Opetan tutkijakoulussa opintojaksoja Tutkijan viestintä, Väittelijän viestintä, Tutkijan digi- ja mediaosaaminen sekä Vaikuttava puheenvuoro tutkimuksestasi. Kursseista on myös englanninkielisiä toteutuksia. Vastaan tutkijakoulun sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, sosiaalisen median tileistä sekä tutkijakoulun uutiskirjeestä väitöskirjatutkijoille. 

Osaamisalueiden kuvaus

Esiintymisvalmennus, viestintäkoulutus, väitöstilaisuuden viestintä, supportiivinen viestintä, viestintä, vuorovaikutus 

Luottamustoimet

Prologi – Viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellisen aikakauslehden päätoimittaja 2021–2022. www.journal.fi/prologi

Väitöskirjaohjaaja (Minna Rantapää, HY)

Tieteenalat

Viestintä (ent. puheviestintä).

Tutkimusura

ASLA Fulbiright -stipendiaatti 2010–2011, Purdue University, IN, USA

Tohtorin väitös 2015 (laudatur, Paras väitöskirja -palkinto)

Postdoc-tutkija 2016–2018 SKR

Postdoc-tutkija 2018–2020 Koneen säätiö

Merkittävimmät julkaisut

Kuuluvainen, V, Virtanen I., & Isotalus, P. (2021). Mediated immediacy during virtual dinners between strangers. Human Communication & Technology, 2(1), 37–55. https://journals.ku.edu/hct/article/view/15443 

Kuuluvainen, V, Virtanen I., Rikkonen L., & Isotalus, P. (2021). Testing an immersive virtual environment for decreasing intergroup anxiety among university students: An interpersonal perspective. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 16(16), 202–220. https://doi.org/10.3991/ijet.v16i16.19673 

Virtanen, I. (2021). Lausunta kokemuksellisena ja viestinnällisenä esitystaiteena. Teoksessa S. Poutiainen (toim.), Yleisö ja puhe: kymmenen näkökulmaa esiintymiseen (s. 168–194). Helsinki: Partuuna.

Rantapää, M., Virtanen, I. A., & Pekkala, S. (2021). Supportive interaction between formal caregivers and Deaf people with dementia. Educational Gerontology, 47(8), 369–382. https://doi.org/10.1080/03601277.2021.1988447

Aumanen ym. (2021). Särmä: suomen kieli ja kirjallisuus. Tietokirja. Keuruu: Otava.

Kuuluvainen, V., Virtanen, I. A., Rikkonen, L., & Isotalus, P. (2020). Päivällisellä vieraan kanssa: parasosiaalinen kohtaaminen immersiivisessä virtuaaliympäristössä. Prologi: puheviestinnän vuosikirja 2020. https://doi.org/10.33352/prlg.99516 

Virtanen, I. A., & Toikkanen, J. (2020). Co-creating study of experience in dialogue. Research in Art Education, 1, 74–92. https://www.researchinarteducation.com/12020-february-issue

Poutiainen, S., Kytö, S., Virtanen, I A., & Pekkala, S. (2020). Parisuhde ja parisuhdeviestintä muistisairaiden ihmisten ja puolisoiden haastattelupuheessa. Gerontologia, 34(1), 4–24.

Virtanen, I. A. (2018). Nuorten miesten haavoittuvuus ja tuki ystävyyssuhteissa. Teoksessa A. Kivijärvi, T. Huuki, & H. Lunabba (toim.), Poikatutkimus (s. 239–260). Tampere: Vastapaino. 

Virtanen, I. A. (2018). Tunteiden viestiminen miesten ystävyyssuhteissa. Teoksessa P. Eerola & H. Pirskanen (toim), Perhe ja tunteet (s. 261–277). Helsinki: Gaudeamus. 

Toikkanen, J., & Virtanen, I. A. (toim.) (2018). Kokemuksen tutkimus VI: kokemuksen käsite ja käyttö. Toimitettu teos. Rovaniemi: Lapland University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-310-940-7 

Koivu, R., Luoma, M., Wåg, K., Mononen, N., Pietilä, K., Virtanen, I., & Pohjanoksa-Mäntylä, M. (2017). Lääkeneuvonnan ja hoitoon sitoutumisen moniammatillinen oppimateriaali: mitä ja missä muodossa? Dosis Farmaseuttinen aikakauskirja, 33, 1/2017. 

Virtanen, I. A. (2015). Supportive communication in Finnish men’s friendships. Puheviestinnän artikkeliväitöskirja. Acta-Sarja 2019. Tampereen yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9702-5 

Virtanen I. A., Isotalus, P., & Keaton, S. A. (2014). “Offer no readymade solutions”: Men’s support provision and intentions in specific episodes with an upset friend. Studies in Communication Sciences, 14(1), 54–60. 

Virtanen, I. A., & Isotalus, P. (2014). Talking troubles with Finnish men: Meaningful contexts of ‘supportive silence’. Norma: International Journal for Masculinity Studies, 9(2), 111–125. 

Virtanen, I. A., & Isotalus, P. (2013). A clear mirror on which to reflect: Beneficial supportive communication in Finnish men’s friendships. Qualitative Communication Research, 2(2), 133–158. 

Virtanen, I. A. (2013). Ikä ja elämänkulku miesten ystävyyssuhteissa. Teoksessa I. Pietilä & H. Ojala (toim.) Miehistä puhetta: Miehet, ikääntyminen ja vanhenemisen kulttuuriset mallit (s. 227–251). Tampere: TUP. 

Virtanen, I. A., & Isotalus, P. (2011). The essence of social support in interpersonal communication. Empedocles: Special Issue, 3(1), 25–42.