Skip to main content

Ira Virtanen

Specialist, Research Competence
Doctoral School

About me

I am passionate about supporting doctoral researchers in their professional and communication goals. My doctorate is on supportive communication and I do research on immersive virtual communication. I am in the service of supporting researchers' networking and contribution to societal interaction as they are cocreated and shared endeavours of the academic community. The research impact and development happens in interaction and is set in motion because of communication. Hence, communication competence training is beneficial for everyone as life-long learning.

Responsibilities

My main task and a great joy is to train doctoral researchers from all faculties. I teach the following courses: Communication Skills for Researchers, Communication Skills for Your Up-Coming Public Defence, Communication Competence in Digital and Media Environments, and Pitching Your Research. At the Doctoral School, I have the privilidge to manage our social media and Teams channels, I write our newsletter, produce intranet news and develop our website. 

Main positions of trust

Editor-in-Chief at Prologi – Journal of Communication and Social Interaction
PhD Supervisor for MA Minna Rantapää (University of Helsinki)

Research fields

Communication

Research career

ASLA Fulbiright Student Researcher 2010–2011, Purdue University, IN, USA

PhD 2015 (laudatur, Best Dissertation Award)

Postdoctoral researcher 2016–2018 The Finnish Cultural Foundation

Postdoctoral researcher 2018–2020 Kone Foundation

Selected publications

Kuuluvainen, V, Virtanen I., & Isotalus, P. (2021). Mediated immediacy during virtual dinners between strangers. Human Communication & Technology, 2(1), 37–55. https://journals.ku.edu/hct/article/view/15443  

Kuuluvainen, V, Virtanen I., Rikkonen L., & Isotalus, P. (2021). Testing an immersive virtual environment for decreasing intergroup anxiety among university students: An interpersonal perspective. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 16(16), 202–220. https://doi.org/10.3991/ijet.v16i16.19673  

Virtanen, I. (2021). Lausunta kokemuksellisena ja viestinnällisenä esitystaiteena. Teoksessa S. Poutiainen (toim.), Yleisö ja puhe: kymmenen näkökulmaa esiintymiseen (s. 168–194). Helsinki: Partuuna.

Rantapää, M., Virtanen, I. A., & Pekkala, S. (2021). Supportive interaction between formal caregivers and Deaf people with dementia. Educational Gerontology, 47(8), 369–382. https://doi.org/10.1080/03601277.2021.1988447 

Aumanen ym. (2021). Särmä: suomen kieli ja kirjallisuus. Tietokirja: lukion oppikirja. Keuruu: Otava.

Kuuluvainen, V., Virtanen, I. A., Rikkonen, L., & Isotalus, P. (2020). Päivällisellä vieraan kanssa: parasosiaalinen kohtaaminen immersiivisessä virtuaaliympäristössä. Prologi: puheviestinnän vuosikirja 2020. https://doi.org/10.33352/prlg.99516  

Virtanen, I. A., & Toikkanen, J. (2020). Co-creating study of experience in dialogue. Research in Art Education, 1, 74–92. https://www.researchinarteducation.com/12020-february-issue 

Poutiainen, S., Kytö, S., Virtanen, I A., & Pekkala, S. (2020). Parisuhde ja parisuhdeviestintä muistisairaiden ihmisten ja puolisoiden haastattelupuheessa. Gerontologia, 34(1), 4–24.

Virtanen, I. A. (2018). Nuorten miesten haavoittuvuus ja tuki ystävyyssuhteissa. Teoksessa A. Kivijärvi, T. Huuki, & H. Lunabba (toim.), Poikatutkimus (s. 239–260). Tampere: Vastapaino. 

Virtanen, I. A. (2018). Tunteiden viestiminen miesten ystävyyssuhteissa. Teoksessa P. Eerola & H. Pirskanen (toim), Perhe ja tunteet (s. 261–277). Helsinki: Gaudeamus. 

Toikkanen, J., & Virtanen, I. A. (toim.) (2018). Kokemuksen tutkimus VI: kokemuksen käsite ja käyttö. Toimitettu teos. Rovaniemi: Lapland University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-310-940-7 

Koivu, R., Luoma, M., Wåg, K., Mononen, N., Pietilä, K., Virtanen, I., & Pohjanoksa-Mäntylä, M. (2017). Lääkeneuvonnan ja hoitoon sitoutumisen moniammatillinen oppimateriaali: mitä ja missä muodossa? Dosis Farmaseuttinen aikakauskirja, 33, 1/2017. 

Virtanen, I. A. (2015). Supportive communication in Finnish men’s friendships. Puheviestinnän artikkeliväitöskirja. Acta-Sarja 2019. Tampereen yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9702-5  

Virtanen I. A., Isotalus, P., & Keaton, S. A. (2014). “Offer no readymade solutions”: Men’s support provision and intentions in specific episodes with an upset friend. Studies in Communication Sciences, 14(1), 54–60. 

Virtanen, I. A., & Isotalus, P. (2014). Talking troubles with Finnish men: Meaningful contexts of ‘supportive silence’. Norma: International Journal for Masculinity Studies, 9(2), 111–125. 

Virtanen, I. A., & Isotalus, P. (2013). A clear mirror on which to reflect: Beneficial supportive communication in Finnish men’s friendships. Qualitative Communication Research, 2(2), 133–158. 

Virtanen, I. A. (2013). Ikä ja elämänkulku miesten ystävyyssuhteissa. Teoksessa I. Pietilä & H. Ojala (toim.) Miehistä puhetta: Miehet, ikääntyminen ja vanhenemisen kulttuuriset mallit (s. 227–251). Tampere: TUP. 

Virtanen, I. A., & Isotalus, P. (2011). The essence of social support in interpersonal communication. Empedocles: Special Issue, 3(1), 25–42.