Henkilöprofiili

Inkeri Koskinen

yliopistonlehtori

Oma esittely

Yliopistotutkija ja 1.8.-31.12.2020 yliopistonlehtorin sijainen. Tutkimusaiheitani ovat tieteellinen objektiivisuus, tieteellisen tiedon sosiaalinen epistemologia, erityisesti arvojen rooli tieteessä ja tiedeyhteisöjen monimuotoisuus, humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden filosofia sekä demarkaatio. Työskentelen akatemiahankkeessa Sosiaalinen ja kognitiivinen monimuotoisuus: tietoteorian näkökulma.

Senior Research Fellow; University Lecturer 1.8.-31.12.2020. I work on scientific objectivity, social epistemology of scientific knowledge, especially the role of values in science and diversity in science, democratisation of scientific knowledge production, philosophy of the humanities, philosophy of the social sciences, and demarcation. I work in the Academy of Finland research project "Cognitive and Social Diversity in Science: An Epistemic Assessment".