Henkilöprofiili

Helena Leino

yliopistonlehtori, ympäristöpolitiikka
Johtamisen ja talouden tiedekunta
| Sub unit: Hallintotieteet

Osaamisalueiden kuvaus

Kestävä kaupunkikehitys, kaupungistuminen, maankäytön suunnittelu, kansalaisosallistuminen, tiedon tuotanto, täydennysrakentaminen