Henkilöprofiili

Heikki Mikkonen

apurahatutkija
Sub unit: Historia ja filosofia |
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Oma esittely

Väitöskirjatutkija 

Osaamisalueiden kuvaus

Taloustieteen historia 1800- ja 1900-luvuilla

Talouskasvun aatehistoria

Käsitehistoria

Taloushistoria

Vastaanottoajat

Sovittavissa etukäteen sähköpostilla.