Hyppää pääsisältöön

Osaamisalueiden kuvaus

Yhteiskuntahistoria, kokemuksen historia, digitaalinen historia, minuuden historia, käsitehistoria, mediahistoria

Tutkimuskohteet

Pitkä 1800-luku, lehdistön paikallislukijakirjekulttuuri, kansalaisyhteiskunnan historia

Tutkimusyksikkö

Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikkö HEX

Tutkimusrahoitus

Alfred Kordelinin säätiön Suuri kulttuurihanke 2021-2023

Merkittävimmät julkaisut

Tietokannat

Heikki Kokko, Translocalis-tietokanta. Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot 2023. https://digi.kansalliskirjasto.fi/collections?id=742 . Luettu 9.2.2023.

Tieteelliset julkaisut

Kokko, Heikki & Harjula, Minna. (2023). Social history of experiences: a theoretical-methodological approach. Teoksessa P. Haapala, M. Harjula & H. Kokko (toim.) Experiencing society and the lived welfare state. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21663-3_2 

Haapala, Pertti & Harjula, Minna & Kokko, Heikki (2023). Introduction. Teoksessa P. Haapala, M. Harjula & H. Kokko (toim.) Experiencing society and the lived welfare state. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21663-3_1 

Haapala, Pertti & Harjula, Minna & Kokko, Heikki eds. (2023). Experiencing Society and the Lived Welfare State. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21663-3 

Harjula, Minna & Kokko, Heikki (2022). The Scene of Experience. Digital Handbook of the History of Experience. https://doi.org/10.58077/SSXN-4N37 

Kokko, Heikki (2022). Kotomaamme katveinen kuva: Suomenkielisen lehdistön paikalliskirjekulttuurin marginalisoituminen Teoksessa Hämäläinen, N. and Tarkka, L., 2022. Kaanon ja marginaali: Kulttuuriperinnön vaiennetut äänet. Helsinki: Finnish Literature Society. DOI: https://doi.org/10.21435/ksvk.101 

Kokko, Heikki. 2022. From Local to Translocal Experience – The Nationwide Culture of Letters to the press in Mid-1800s Finland. Media History, no. 2 (2022): 181-198. DOI: https://doi.org/10.1080/13688804.2021.1961575 

Kokko Heikki. (2021). Temporalization of Experiencing: First-Hand Experience of the Nation in Mid-Nineteenth Century Finland, In: Kivimäki V., Suodenjoki S., Vahtikari T. (eds) Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800-2000. Palgrave Studies in the History of Experience. Palgrave Macmillan, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-69882-9_5 

Kokko, Heikki. (2019). Kosminen kokemus : Hengellisen ja maallisen dualismi 1800-luvun puolivälin suomenkielisessä kansanomaisessa ajattelussa. Teoksessa Annola, Johanna; Kivimäki, Ville; Malinen, Antti (toim.) Eletty historia : Kokemus näkökulmana menneisyyteen. Tampere: Vastapaino, 113-146.

Kokko, Heikki. (2019). Suomenkielisen julkisuuden nousu 1850-luvulla ja sen yhteiskunnallinen merkitys. Historiallinen Aikakauskirja 117 (1), 5-21. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201909123280 

Kokko, Heikki. (2019). Suomenkielisen lehdistön paikalliskirjekulttuuria tallentava digitaalinen Translocalis-tietokanta. Ennen ja nyt : Historian tietosanomat (2). https://journal.fi/ennenjanyt/article/view/108930 

Kokko Heikki. (2018). Sydämen ja järjen sivistys : sivistyksen käsitehistoriaa modernin murroskohdassa. Teoksessa Tähtinen Juhani, Hilpelä Jyrki, Ikonen Risto (toim.) Sivistys ja kasvatus eilen ja tänään : Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran vuosikirja 2018. Littoinen: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura, 69-94. (Koulu ja menneisyys 56). https://journal.fi/koulujamenneisyys/article/view/77688 

Kokko Heikki. (2016). Kuviteltu minuus : Ihmiskäsityksen murros suomenkielisen kansanosan kulttuurissa 1800-luvun puolivälissä. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1733). https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0282-5 

Kokko Heikki. (2010). Sivistyksen varhaista käsitehistoriaa. Kasvatus & aika 2010 (4), 7-23. https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68237 

Kokko, Heikki. (2008). Sivistyksen surkea tila. Teoksessa Pertti Haapala et al. (toim.) Kansa kaikkivaltias: suurlakko Suomessa 1905. Helsinki: Teos, 297-319.

Muut julkaisut

Kokko Heikki & Pääkkönen Tuula. (2023). Translocalis-hanke: Varhainen kansalaisyhteiskunta katveesta esiin ja digitaaliseksi kulttuuriperinnöksi. Tietolinja : Kansalliskirjaston elektroninen tiedotuslehti. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022121571948 

Kokko Heikki. (2023). Lapsuuden ja tulevaisuuden vuosisata: 1800-luku, modernisaatio ja uusi digitaalinen aineisto. Lapsuuden historiaa -sivusto. https://lapsuudenhistoriaa.fi/lapsuuden-ja-tulevaisuuden-vuosisata-1800-luku-modernisaatio-ja-uusi-digitaalinenaineisto/ 

Kokko Heikki. (2018). Ei minkään jälkeinen aika. Helsingin Sanomain säätiön Totuuden jälkeinen aika -blogi https://www.academia.edu/48993039/Ei_mink%C3%A4%C3%A4n_j%C3%A4lkeinen_aika 

Kokko Heikki. (2018). Historia nykyisyystieteenä – Totuuden jälkeinen aika nyt ja 1800-luvun puolivälissä -hankkeen lähtökohdista. Helsingin Sanomain säätiön Totuuden jälkeinen aika -blogi http://www.totuudenjalkeinen.fi/historia-nykyisyystieteena-totuuden-jalkeinen-aika-nyt-ja-1800-luvun-puolivalissa-hankkeen-lahtokohdista/

Kokko Heikki. (2017). Digitaalisten aineistojen sanomalehtihakemiston historiasta. Scripta selecta - Kirjoituksia Kansalliskirjaston kokoelmista http://blogs.helsinki.fi/scriptaselecta/2017/07/13/digitaalisten-aineistojen-artikkelihakemiston-historiasta/ 

Kokko Heikki. (2017). Pentinkulman tirkistysaukko. Tietysti.fi http://www.aka.fi/fi/tietysti/blogit/suomalaisen-yhteiskunnan-historia---meniko-se-niin/pentinkulman-tirkistysaukko/ 

Kokko Heikki. (2012). Antti Mannisen sivistys. Hiidenkivi 19 (5), 11-13. https://www.academia.edu/30418199/Antti_Mannisen_sivistys