Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Tutkimusintressejäni ovat olleet vuosien varrella journalismi historiassa, reportaasi lajityyppinä sekä verkkojournalismi. 2000-luvulla olen tutkinut kansalaisviestintää ja kansalaisosallistumista, paikallisia verkkoyhteisöjä ja kansalaisjournalismia. Myöhemmin ovat kiinnostaneet erityisesti sosiaalinen median käytännöt, sosiaalisen median poliittinen taloustiede, verkkojournalismin liiketoimintamallit, datajournalismi, yksityisyys verkkoviestinnässä sekä journalismi ja virtuaalitodellisuus. Tällä hetkellä tutkin dataistumisen ja verkkoalustojen vaikutuksia kansalaisten viestinnällisiin perusoikeuksiin. 

Työtehtävät

Tutkija, tutkimuskeskus COMET. 

Koulutuksen sisältöjohtaja Viestinnän erikoistumiskoulutuksessa Digitaalisen datan hyödyntäminen viestinnässä, mediassa ja journalismissa (2019-2020)

Osaamisalueiden kuvaus

Journalismi; reportaasin lajityyppi, narratiivisuus, multimodaalisuus, verkkojournalismi, hyperlokaali journalismi, verkkojounalismin liiketoimintamallit, datajournalismi, immersiivinen journalismi

Mediatutkimus: verkkoyhteisöt, mediumteoria, sosiaalinen median rakenne- ja käytäntöteoriat, viestinnälliset perusoikeudet ja alustoituminen

Tutkimuskohteet

Immersiivinen journalismi, tuotanto, narratiivisuus, etiikka

Viestinnälliset perusoikeudet dataistuvassa ja alustoituvassa verkkoympäristössä

Tutkimusyksikkö

Tutkimuskeskus COMET, Viestintätieteiden yksikkö, Informaatioteknologian ja viestinnan tiedekunta.

Tutkimusrahoitus

Tekes ja Business Finland, Suomen Akatemia, Helsingin Sanomain Säätiö. Tällä hetkellä (2020-2021) Suomen Akatemian CORDI-projekti.