Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Tutkimushanke: Pätkätyön pitkä historia: Lyhykestoiset työt ja niiden tekijät osana suomalaista yhteiskuntaa 1450-1860. Koneen Säätiö 2020-2022.

Tutkimuskohteet

Preindustrial society, Scandinavian history, political culture, early citizenship, public sphere. Social structures and work at the rural society.

Tutkimusyksikkö

Trivium

Tutkimusrahoitus

Pätkätyön pitkä historia: Lyhykestoiset työt ja niiden tekijät osana suomalaista yhteiskuntaa 1450-1860. Koneen Säätiö 2020-2022.

Merkittävimmät julkaisut

Scientific books:

Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600–1800. Riikka Miettinen & Ella Viitaniemi (toim.) Historiallisia Tutkimuksia 278. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2018.

Viitaniemi, Ella (2016) ”Yksimielisyydestä yhteiseen sopimiseen. Paikallisyhteisön poliittinen kulttuuri ja Kokemäen kivikirkon rakennusprosessi 1730–1786.” Acta Universitatis Tamperensis 2158. Tampere. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0096-8.

Peer-reviewed scientific articles:

Viitaniemi, Ella (2021) ”Kyrkan och prästerskapet so en del av det tidigmoderna samhället”. Historisk tidskrift för Finland. 2021/2: 209–214.

Bjerkås, Trond & Viitaniemi, Ella (2021) ”Den offentliga kyrkbacken. Politiskt deltagande i 1700-talets nordiska periferi”. Historisk tidskrift för Finland. 2021/2: 249–270.

Viitaniemi, Ella (2021) ”Varhaisen kansalaisuuden kehitys 1700-luvulla”. Varhaismodernin yhteiskunnan historia. Lähestymistapoja yksilöihin ja rakenteisiin. Toim. R. Toivo & R. Miettinen. Gaudeamus, Helsinki. 155–186.

Viitaniemi, Ella (2021) “From subjects to rural citizens? The peasantry and political participation in the late eighteenth-century Swedish realm”. Bringing the People Back In. State Building from Below in the Nordic Countries ca. 1500–1800. Eds. Knut Dorum, Mats Hallenberg och Kimmo Katajala. Routledge, London & New York. 233–251.

Viitaniemi, Ella (2020) ”Johan Kraftman ja varhaisen kansalaisyhteiskunnan rakentaminen esiteollisena aikana”. Auraica. Scripta a Societate Porthan edita. Vol. 11, 2020: 17–34. 

Viitaniemi, Ella (2020) ”Seurakunnat ja papisto keskushallinnon ja kasvavan väestön välissä 1700-luvulla.” Genos 3/2020: 149–164.

Viitaniemi, Ella (2019) ”Muurarimestari Kustaa Stenman ja katumaton maailma. Pietismi, kirjoittaminen ja kokemuksen siirtäminen länsisuomalaisella maaseudulla 1700-jälkipuoliskolla.” [”Master mason Kustaa Stenman and the unrepentant world. Piestism, literacy and the transition of experience in the Western Finland”]. In Eletty historia. Kokemus näkökulmana menneisyyteen. Ed. J. Annola, V. Kivimäki & A. Malinen. Vastapaino, Tampere, pp. 75–112.

Viitaniemi, Ella (2018) ”Yksi päätös, kaksi ratkaisua. Kangasalan ja Pirkkalan kivikirkkohankkeiden päätöksentekoprosessit 1750- ja 1760-luvuilla” [”One decision, two solutions. Decision-making processes for stone church building in Kangasala and Pirkkala parishes in the 1750’s and 1760’s”]. In Vapaaehtoisuus ja osallisuus. Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran vuosikirja 2018 toim. Ed. Sini Mikkola ja Olli Lampinen-Enqvist. Suomen Kirkkohistoriallinen Seura, Helsinki, pp. 13–40. [The Yearbook of the Church History Society of Finland].

Viitaniemi, Ella (2018) ”Hautauskäytäntöjen muutos Länsi-Suomen maaseudulla osana 1700-luvun edistysajattelua”. [”The change in burial practices in western Finland rural areas as a part of 18th century utilitarianism thinking”] Thanatos 7 (2/2018), 29–59. [The Journal of Finnish Death Studies Association]

Miettinen, Riikka ja Viitaniemi, Ella (2018) ”Länsi-Suomen maaseudun tilattomat tutkimustehtävänä” teoksessa Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600–1800. Eds. Riikka Miettinen & Ella Viitaniemi. Historiallisia Tutkimuksia 278. Finnish Literature Society, Helsinki.

Viitaniemi, Ella (2018) ”Hyödyn aikakauden talouspolitiikka, vuokraviljely ja tilattomuuden kasvu” in Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600–1800. Eds. Riikka Miettinen & Ella Viitaniemi. Historiallisia Tutkimuksia 278. Finnish Literature Society, Helsinki.

Viitaniemi, Ella (2018) ”Pappisperhe ja sosiaalinen selviytyminen Ylä-Satakunnan uudisasutusseudulla 1770–1820” teoksessa Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600–1800. Eds. Riikka Miettinen & Ella Viitaniemi. Historiallisia Tutkimuksia 278. Finnish Literature Society, Helsinki.

Miettinen, Riikka ja Viitaniemi, Ella (2018) ”Tilattomuus, merkitykset ja mahdollisuudet” in Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600–1800. Eds. Riikka Miettinen & Ella Viitaniemi. Historiallisia Tutkimuksia 278. Finnish Literature Society, Helsinki.

Viitaniemi, Ella (2018) “Urban seasonal workers and rural church constructions in eighteenth-century Finland” In Migration and Multi-ethnic Communities. Mobile People from the Late Middle-Ages to the Present. Ed. Maija Ojala-Fulwood. De Gruyter Odenbourg. 

Viitaniemi, Ella (2017) “Public Building politics in Swedish Rural Areas” Enlightenment and Classicism. International Review of Eighteenth-Century Studies (IRECS) vol. 3. Ed. Daniel Fulda & Jean-Christophe Abramovici.

Viitaniemi, Ella (2017) ”Reawakening medieval tradition. The issue of stone churches in eighteenth-century Finland. Kokemäki as case-study” In Sacred Monuments and Practices in the Baltic Sea Region: New Visits to Old Churches. Ed. Janne Harjula, Sonja Hukantaival, Visa Immonen, Anneli Randla and Tanja Ratilainen. Cambridge Scholars Publishing, Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne.

Viitaniemi, Ella (2014) “An Arrogant ´Arrendator´ and conflict in church renovations in the parish of Kokemäki”. In Morality, Crime and Social Control in Europe 1500–1900. Ed. Olli Matikainen & Satu Lidman. Finnish Literature Society, Helsinki.