Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Toimin tenure track -tutkijana ja Intelligent Networked Systems -tutkimusryhmän vetäjänä Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa. Olen aiemmin toiminut tutkimustehtävissä Keski-Floridan yliopiston (UCF) sähkötekniikan laitoksella Yhdysvalloissa. Valmistuin kone- ja ohjaustekniikan kandidaatiksi ja diplomi-insinööriksi Tokion teknillisestä instituutista (Tokyo Tech) ja ohjaustekniikan tohtoriksi Münchenin teknillisestä yliopistosta. Olen myös toiminut vierailevana tutkijana Australian kansallisessa yliopistossa (ANU).

Osaamisalueiden kuvaus

Ohjausteoria ja optimointi, pääasiallisena sovellusalueena verkottuneet kyberfysikaaliset järjestelmät. 

Luottamustoimet

IEEE Assess -lehden apulaispäätoimittaja vuodesta 2018.

Tutkimustavoitteet

Verkottuneiden kyberfysikaalisten järjestelmien analysoinnin, optimoinnin ja ohjauksen tutkimuksella on sovelluksia älykkäiden sähköverkkojen, kuljetusjärjestelmien ja kaupunkien sekä sosiaalisten verkostojen ja aivoverkkojen alueilla.   

Tutkimuskohteet

1. Kyberfysikaalisten järjestelmien resilientti hajautettu optimointi. 

2. Verkottuneiden kyberfysikaalisten järjestelmien tietopohjainen ohjaus. 

3. Ihmisen kanssa kommunikoivien kyberfysikaalisten järjestelmien hajautettu optimointi ja ohjaus. 

Tutkimusyksikkö

Intelligent Networked Systems (IINES) -tutkimusryhmä, joka kuuluu tiedekunnan automaatio- ja konetekniikan yksikköön.

Tieteenalat

Teoria: (hajautettu) optimointi + ohjaus + (kone)oppiminen

Sovellukset: älykkäät sähköverkot, älykkäät kuljetusjärjestelmät, hajautetut robotiikkaverkostot, digitaaliset kaksoset, epidemioiden leviäminen 

Tutkimusrahoitus

1. A. Gusrialdi, "Resilient distributed optimization for cyber-physical systems," Suomen akatemia, 09.2020-08.2024

Merkittävimmät julkaisut

Ajantasainen lista tutkimusjulkaisuista löytyy kotisivultani:

https://sites.google.com/site/azwirmangusrialdi/