Hyppää pääsisältöön

Asko Lehmuskallio

professori, Visuaalisen kulttuurin tutkimus
Tampereen yliopisto
puhelinnumero+358503187013

Oma esittely

Asko Lehmuskallio toimii visuaalisen kulttuurin tutkimuksen professorina Tampereen yliopiston viestintätieteiden yksikössä. Lisäksi hän johtaa kuvallisuuden ja visuaalisuuden tutkimukseen keskittyvää Visual Studies Labia. 

Lehmuskallion tutkimus keskittyy visuaalisuuden ja medioitumisen yhteiskunnalliseen rooliin, erityisesti kuvan ja tiedon monimuotoisiin kytköksiin. Hän on julkaissut monipuolisesti kuvien ja visuaalisten teknologioiden hallinnolliseen, ammatilliseen ja vapaa-ajan käyttöön liittyen, niin historiallisesta että nykyhetkeen liittyvistä näkökulmista. Hän on opiskellut kulttuuriantropologiaa Marburgin yliopistossa Saksassa, sekä kuvatutkimusta Karlsruhen kuva-antropologian tutkijakoulussa. Hän on väitellyt Tampereen yliopistossa, johon hänellä on myös dosentuuri. 

Lehmuskallio on työskennellyt Tampereen yliopiston lisäksi Helsingin yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun erillislaitos Tietotekniikan tutkimuslaitos HIITissä sekä Siegenin yliopiston mediatutkimuksen laitoksella, Saksassa. Lehmuskallio on lisäksi toiminut vierailevana tutkijana Yhdysvalloissa UC Berkeleyn School of Informationissä, Sussex Humanities Labissä Englannissa, kutsuttuna Rudolf Arnheim vierailijaprofessorina taiteen ja visuaalisen historian laitoksella Humboldt-yliopistossa Berliinissä sekä vierailijaprofessorina median ja viestinnän laitoksella London School of Economics and Political Science:ssa.  

Lehmuskallio johtaa hankkeita KuvaTieto (Åkerlundin mediasäätiö), Kaupungin visiot (Suomen Akatemia, Markus Laineen (Tampere) kanssa) sekä Luottamus ja visuaalisuus (EU Chanse, Katrin Tiidenbergin (Tallinna), Maria Schreiberin (Salzburg) ja Gillian Rosen (Oxford) kanssa). 

Hänen julkaisujaan löytyy alta, lisäksi Lehmuskallio on kuratoinut kollegojen kanssa suosittuja näyttelyitä Suomen valokuvataiteen museoon (#snapshot, 2014-15 ja Kehon kirjaaminen: Suomen passin historiaa, 2020).

ORCID ID 0000-0002-8271-9830, Twitter handle @verlook. 

Merkittävimmät julkaisut

Books and special issues

2022 Travelling by Photograph: Representing and reframing migration, special issue of Imaginations: Journal of Cross-Cultural Image Studies, 13 (2), guest editors Carolina Cambre and Asko Lehmuskallio.

2020 Ruumiin ja dokumenttien kytkökset: Suomen passin historiaa, Paula Haara & Asko Lehmuskallio, Helsinki: Finnish Museum of Photography. 167 pages. ISBN 978-951-9086-97-2. (Entanglements between bodies and documents: A history of the Finnish passport).

2017 Mobile Digital Practices, special issue of Digital Culture & Society, 3 (2), guest editors Anna Lisa Ramella, Asko Lehmuskallio, Tristan Thielmann and Pablo Abend.

2016 Digital Photography and Everyday Life. Empirical Studies on material visual practices. Edgar Gómez Cruz and Asko Lehmuskallio (eds), London/New York: Routledge. 295 pages. ISBN: 978-1-138-89981-0.

2014 #Snapshot. Cameras Amongst Us / #snapshot. Kamerat keskuudessamme. Asko Lehmuskallio and Anna-Kaisa Rastenberger (eds). Helsinki: Finnish Museum of Photography. 124 pages. ISBN: 9789519086934. 

2012 Pictorial Practices in a ‘Cam Era’, Asko Lehmuskallio, Tampere: Tampere University Press. 362 pages. ISBN 978-951-44-8846-7

1999 C. G. Mannerheim in Central Asia 1906–1908. Petteri Koskikallio and Asko Lehmuskallio (eds). Helsinki: National Board of Antiquities. 

1999 C. G. Mannerheimin Keski-Aasian matka 1906–1908. Petteri Koskikallio and Asko Lehmuskallio (eds). Helsinki: Museovirasto.

Journal articles and book chapters

2023 The passport as a medium of movement, Asko Lehmuskallio & Paula Haara. In: Eisenmann, Clemens; Englert, Kathrin; Schubert, Cornelius; Voss, Ehler (Eds): Varieties of Cooperation. Mutually Making the Conditions of Mutual Making. Wiesbaden: Springer, p. 137-165.

2022 Representing and reframing migration, Cambre, C and Lehmuskallio, A. Imaginations: Journal of Cross-Cultural Image Studies, 13 (2), p. 5-22.

2022 Experimental indices: Situational assemblages of facial recognition, Lehmuskallio, A and Meyer, R. The Journal of Media Art Study and Theory, Special Issue on Automating Visuality: the Image Beyond Representation. Vol 3(1). https://mast-nemla.org/archive/vol3-no1-2022/Experimental_Indices_Situational_Assemblages_of_Facial_Recognition.pdf

2021 Keeping Distance. Notes on Video-Mediated Communication During the Covid-19 Pandemic. 21: Inquiries into Art, History and the Visual, 3(2021), https://doi.org/10.11588/xxi.2021.3.83382 

2021 Dreams of Ubiquitous Camera Use: Attachment Suggestions in Early Kodak Advertisements, Lehmuskallio A. In: Kruse, Christiane and Mersmann, Birgit. Bildagenten. München: Fink, p. 257-276.

2020 The Camera as a Meeting Place for Decision Making, Lehmuskallio, A. In: Hall, Amy (ed). The Camera as Actor. London/New York: Routledge, p. 17-28.

2019 Material Mediations Complicate Communication Privacy Management: The Case of Wilma in Finnish High Schools, Lehmuskallio A and Lampinen A. International Journal of Communication 13(2019), 5752–5770. (republished 2020 in the Collaborative Research Center 1187 Media of Cooperation Working Paper Series, 16(2020), 1–15, urn:nbn:de:hbz:467-16248).

2019 Photo use while dating: From forecasted photos in Tinder to creating co-presence using other media, Jänkälä A, Lehmuskallio, A and Takala T. Human Technology, 15 (2), 202-225, https://doi.org/10.17011/ht/urn.201906123156

2019 The look as a medium: a conceptual framework and an exercise for teaching visual studies, Lehmuskallio, A. Journal of Visual Literacy, 38 (1-2), 8-21, https://doi.org/10.1080/1051144X.2018.1564607

2018 Photorealistic computer-generated images are difficult to distinguish from digital photographs: A case study with professional photographers and photo-editors, Lehmuskallio A, Häkkinen J and Seppänen J. Visual Communication, Online First, March 4 2018, https://doi.org/10.1177/1470357218759809

2017 Mobile Digital Practices. Situating People, Things, and Data, Ramella, AL, Lehmuskallio, A, Thielmann, T and Abend, P. Digital Culture & Society, 3(2): 5–18, https://doi.org/10.14361/dcs-2017-0202

2017 Notes on the thin line between the smile and the grimace, Lehmuskallio A. Membrana, 2, 64–67.

2017 Kuva-aktivismin visuaalista antropologiaa, Lehmuskallio A. In: Kupiainen, Jari & Häkkinen, Liisa (eds). Kuvatut kulttuurit. Johdatus visuaaliseen antropologiaan. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (“A visual anthropology of image activism”, In: Depicted Cultures. An Introduction to Visual Anthropology) 

2016 The camera as a sensor among many: The visualization of everyday digital photography as simulative, heuristic and layered pictures, Lehmuskallio A. In: Gómez Cruz, Edgar and Lehmuskallio, Asko (eds). Digital Photography and Everyday Life. Empirical Studies on material visual practices. New York/London: Routledge, p. 243–266. 

2016 Why Material Visual Practices?, Lehmuskallio A and Gómez Cruz E In: Ibid. (eds). Digital Photography and Everyday Life. Empirical Studies on material visual practices. New York/London: Routledge, p. 1–16. 

2016 Miten katsoa silmät kiinni?, Seppänen J, Häkkinen J and Lehmuskallio A. 2016. In: Ylikangas, Mikko (ed.). Mielen salat. Helsinki: Helsinki Gaudeamus University Press & Academy of Finland, p. 172–185. (“How to look with one’s eyes closed”, In: Secrets of the mind). 

2015 Seeing with special requirements: visual frictions during the everyday, Lehmuskallio, A. Journal of Aesthetics & Culture, 7 (1), https://doi.org/10.3402/jac.v7.28228

2014 The Clash Between Privacy and Automation in Social Media, Vihavainen S, Lampinen A, Oulasvirta A, Silfverberg S and Lehmuskallio A. IEEE Pervasive Computing, January-March 2014, p. 56-63, https://doi.org/10.1109/MPRV.2013.25

2014 Cameras amongst Us: Why Do People Take Photos? Lehmuskallio A. In: Lehmuskallio, Asko and Anna-Kaisa Rastenberger (eds.). 2014. #snapshot. Cameras Amongst Us. Helsinki: The Finnish Museum of Photography, p. 7–10. 

2014 Photographs That Feel Good! On Digital Photography and Modeling Techniques, Lehmuskallio A. In: Lehmuskallio, Asko and Anna-Kaisa Rastenberger (eds.). 2014. #snapshot. Cameras Amongst Us. Helsinki: The Finnish Museum of Photography, p. 41–44. 

2013 Banning Public Nudity: Images of Bodies as Sites of Contested Moral Values, Lehmuskallio, A. JOMEC Journal. Journalism, Media and Cultural Studies 4(2013): 1-20. http://doi.org/10.18573/j.2013.10255

2013 Näkökulmia valokuviin taiteilijoilta, kuraattoreilta ja tutkijoilta, Kulttuurintutkimus 29(2012): 4. 

2011 Immersive settings as specific agent/patient relationships, Lehmuskallio A. In: Menrath, Kiwi and Schwinghammer, Alexander (eds). What Does a Chameleon Look Like? Topographies of Immersion. Köln: Herbert von Halem Verlag, p. 305-322. 

2011 Yksityisyyden haasteet sosiaalisessa mediassa, Tamminen S, Lehmuskallio A and Johnson M. In: Silmät auki! Sosiaaliseen mediaan. Toimittanut Terhi Aaltonen-Ogbeide. Helsinki: Parliament of Finland, Committee for the Future. Publication 4/2011. 232-250. (Challenges for Privacy on Social Media/ Parliament of Finland, Committee for the Future) 

2011 Katson sinua verkottuneen kameran välityksellä, Lehmuskallio, A. Tiede & edistys, 2 (mediateoria), p. 97-108. 

2011 We're in It Together: Interpersonal Management of Disclosure in Social Network Services, Lampinen A, Lehtinen V, Lehmuskallio A and Tamminen S. CHI '11 Proceedings of the 2011 annual conference on Human factors in computing systems, Vancouver, BC, ACM Press, p. 3217-3226. 

2010 Information technologies and transitions in the lives of 55-65 year olds: the case of colliding life interests, Salovaara A, Lehmuskallio A, Hedman L, Löppönen P and Näsänen J. International Journal of Human-Computer Studies, 68 (11), 803-821. 

2010 PRIMA - Privacy Research through the Perspective of a Multidisciplinary Mash up, Bylund M, Johnson M, Lehmuskallio A, Seipel P and Tamminen S. In: Vem reglerar informationssamhället? Nordisk årsbok i rättsinformatik 2006-2008 (Who regulates the information society? The Nordic Yearbook of Law and Informatics 2006-2008). Nordisk årsbok i rättsinformatik (2006). Jure, Stockholm p. 139-160. 

2009 Traveling through ‘Damascus’. How do Images tell Us what to do?, Lehmuskallio A. In: Mersmann, Birgit and Schneider, Alexandra (eds). Transmission Image: Visual Translation and Cultural Agency. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, p. 200-223. 

2009 Social Media und fotografische Praktiken. Eine Analyse der Auswirkung neuer Kommunikationstechnologien auf Schnappschussgewohnheiten, Lehmuskallio A. In: Müller, Daniel; Ligensa, Annemone and Gendolla, Peter (eds). Leitmedien. Konzepte – Relevanz – Geschichte. Bielefeld: Transcript, p. 267-283. 

2009 “A photo is not an extension of me, it’s plain surface.” – Views of users of a Web 2.0 photo-sharing site on photos and privacy, Lehmuskallio A. SPIEL: Siegener Periodicum zur Internationalen Empirischen Literaturwissenschaft, Phenomena of Web 2.0 as agents of cultural change, 26 (2007), 2, 271-289. 

2009 Mobile media in the social fabric of a kindergarten, Näsänen J, Oulasvirta A, and Lehmuskallio A. CHI ‘09. Proceedings of the 2009 annual conference on Human factors in computing systems. Boston, MA, ACM Press, p. 2167-2176. 

2008 Städtische Räume als Bildflächen. Anmerkungen zu visuellen Strategien der Überzeugung und des Widerstandes, Lehmuskallio A. In: Hinterwaldner, Inge; Juwig, Carsten; Klemm, Tanja and Meyer, Roland (eds). Topologien der Bilder. München: Fink, p. 131-146. 

2008 Culture jamming: mainonnan kieli ja konfliktin mahdollisuus, Lehmuskallio A. In: Ojajärvi, Jussi and Steinby, Liisa (eds). Minä ja markkinavoimat. Yksilö, kulttuuri ja yhteiskunta uusliberalismin valtakaudella. Helsinki: Avain, p. 259-295. 

2008 Culture and Mass-Mediated Pictures: A Processual View, Lehmuskallio A. Kunst und Politik. 10: (Schwerpunkt: Bildwissenschaft und Visual Culture Studies in der Diskussion), p. 73-86. 

2008 Snapshot Video. Everyday Photographers Taking Short Video-Clips, Lehmuskallio Asko and Sarvas Risto. NordiCHI '08: Proceedings of the 5th Nordic conference on Human-computer interaction: using bridges. New York: ACM Press, p. 257-265.

2007 Constructing Perceptual Shifts: Notes on Culture Jamming as a Political Tool, Lehmuskallio A. In: Sumiala-Seppänen, Johanna and Stocchetti, Matteo (eds). Images and Communities. The Visual Construction of the Social. Helsinki: Gaudeamus - Helsinki University Press, p. 199-228. 

2007 Whose “FEST”: Symbols of Statehood, Rituals of Resistance?, Czyżewska A, Fichtner S, Kreczmar N, Lehmuskallio A and Sokołowski Ł. In: Patzer, Helena; Thiemann, André; Kosmatopoulos, Nico and Kresti, Georgia (eds). Symbols and Rituals of Statehood and Resistance. Warsaw: Warsaw University Printing House, p. 79-88. 

2007 Ermächtigender Exhibitionismus und die bildliche Dokumentation des Arbeitsalltags, Lehmuskallio A. In: Reader zur internationalen Forschungskonferenz FAME I HOCH 4 - Interaktivität / Information / Interface / Immersion. Johann Wolfgang Goethe- Universität Frankfurt am Main, p. 77-81.

2007 Visuelle Brüche? Anmerkungen zu kulturellem Widerstand mit werbeähnlichen Methoden, Lehmuskallio A. Kunst und Politik. 9: (Schwerpunkt: Politische Kunst heute), p. 139-158. 

2007 Zum Aushorchen der Simulationen, Lehmuskallio A. Munitionsfabrik 17, p. 41-43.