Henkilöprofiili

Ari-Veikko Anttiroiko

yliopistonlehtori, Dosentti
| Sub unit: Hallintotieteet | Tieteenala: Kunta- ja aluejohtaminen
Ari-Veikko Anttiroiko

Oma esittely

Ari-Veikko Anttiroiko kuuluu Johtamisen ja talouden tiedekunnan opetushenkilöstöön Tampereen yliopistossa. Hän on suorittanut hallintotieteiden tohtorin sekä yhteiskuntatieteiden lisensiaatin (Jyväskylän yliopisto/pääaine filosofia) ja filosofian maisterin (Tampereen yliopisto) tutkinnot. Anttiroiko on kunta- ja aluejohtamisen dosentti. Hän on julkaissut huomattavan määrän artikkeleita kansainvälisissä julkaisuissa ja hänellä on jäsenyyksiä lukuisissa kansainvälisissä journaaleissa. Anttiroikon laajin toimitettu teos on kuusiosainen Electronic Government: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (IGI Global 2008). Hän on toimittajana mm. sellaisissa teoksissa kuin Innovations in Financing Public Services (Palgrave 2010), Innovations in Public Governance (IOS 2011), Innovative Trends in Public Governance in Asia (IOS 2011) ja Organizational Innovation in Public Services (Palgrave 2013). Hänen viime aikaisia kirjojaan ovat The Political Economy of City Branding (Routledge 2014), New Urban Management: Attracting value flows to branded hubs (Palgrave 2015), Wellness City: Health and well-being in urban economic development (Palgrave 2018) sekä yhdessä Martin de Jongin kanssa kirjoitettu The Inclusive City: The theory and practice of creating shared urban prosperity (Palgrave, 2020).

Työtehtävät

Kunta- ja aluejohtamisen yliopistonlehtorin tehtävät, jotka sisältävät opetusta, tutkimusta ja yhteiskuntaa palvelevia toimeksiantoja

Osaamisalueiden kuvaus

Kuntatutkimus, kuntien elinkeinopoliittinen kehittäminen, julkisen sektorin innovaatiotoiminta, älykaupunkitutkimus ja kaupunkibrändäys