Henkilöprofiili

Antti Hilden

väitöskirjatutkija
Antti Hilden

Oma esittely

Sähkövoimatekniikan DI (Tampereen teknillinen yliopisto, 2018) ja sähkön laadun väitöskirjatutkija.

Tutkin sähkön laatua tulevaisuuden jakeluverkoissa, jotka sisältävät hajautettuja energiaresursseja. Selvitän, kuinka aurinkovoimalat, sähköauton lataus, akkuvarastot ja kysyntäjousto vaikuttavat sähkön laatuun, ja kuinka sähkön laatua voidaan monitoroida ja analysoida.

Väitöskirjatutkimukseni analyysit käyttävät keräämääni sähkön laadun mittausdataa eri kohteista, kuten toimistokiinteistöstä ja mikroverkosta.

Tutkimustyöni on ollut osa Business Finlandin Social Energy - Prosumer Centric Energy Ecosystem (ProCem) ja Prosumer Centric Energy Communities – towards Energy Ecosystem (ProCemPlus) -projekteja ja Suomen Akatemian Analytics -hanketta.

Osaamisalueiden kuvaus

sähkön laatu, hajautetut energiaresurssit, sähkön laadun mittaus ja data-analyysi