Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Sähkövoimatekniikan DI (Tampereen teknillinen yliopisto, 2018) ja sähkön laadun väitöskirjatutkija.

Tutkin sähkön laatua tulevaisuuden jakeluverkoissa, jotka sisältävät hajautettuja energiaresursseja. Selvitän, kuinka aurinkovoimalat, sähköauton lataus, akkuvarastot ja kysyntäjousto vaikuttavat sähkön laatuun, ja kuinka sähkön laatua voidaan monitoroida ja analysoida.

Väitöskirjatutkimukseni analyysit käyttävät keräämääni sähkön laadun mittausdataa eri kohteista, kuten toimistokiinteistöstä ja mikroverkosta.

Tutkimustyöni on ollut osa Business Finlandin Social Energy - Prosumer Centric Energy Ecosystem (ProCem) ja Prosumer Centric Energy Communities – towards Energy Ecosystem (ProCemPlus) -projekteja ja Suomen Akatemian Analytics -hanketta.

Osaamisalueiden kuvaus

sähkön laatu, hajautetut energiaresurssit, sähkön laadun mittaus ja data-analyysi

Tutkimusyksikkö

Sähkötekniikka

Merkittävimmät julkaisut

A. Hilden, P. Pakonen, P. Verho, Solar power plant in a modern office building: power and power quality considerations, 25th International Conference on Electricity Distribution (CIRED 2019), 2019. http://dx.doi.org/10.34890/852 

A. Hilden, Power quality and power monitoring in a modern office building utilizing diverse metering, Master of Science thesis, Tampere University of Technology, 2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tty-201811222711 

P. Pakonen, A. Hilden, T. Suntio et al., Grid-connected PV power plant induced power quality problems - Experimental evidence, 18th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE 2016 ECCE Europe), 2016. http://dx.doi.org/10.1109/EPE.2016.7695656