Henkilöprofiili

Antti Malinen

tutkijatohtori, Suomen Akatemian tutkijatohtori
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Historia,filosofia ja kirjallisuus | Tieteenala: Historia

Oma esittely

Olen lapsuuden ja perhe-elämän historiaan erikoistunut historiantutkija Tampereelta. Viime vuosien tutkimuksissani olen hyödyntänyt erityisesti tunteiden historian näkökulmaa ja olen myös pohtinut lapsuuden kokemuksen tilallisia ja materiaalisia ulottuvuuksia. Tutkimusaiheeni ovat muun muassa liittyneet lasten luonto- ja eläinsuhteeseen, tunteiden käsittelyyn, perhe- ja avioliittoneuvonnan historiaan sekä lastensuojeluun.

Kiinnostukseni lapsuuden historiaan syventyi erityisesti vuosina 2014–2016, jolloin olin mukana sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa ja Pirjo Markkolan johtamassa lastensuojelun menneisyyttä kartoittaneessa hankkeessa.

Väittelin vuonna 2014 Jyväskylän yliopistossa ja väitöskirjassani tutkin helsinkiläisperheiden asuntopulan kokemusta toisen maailmansodan jälkeisessä Helsingissä. Post doc -hankkeessani (2015-2017) tutkin sodasta palanneiden miesten psykososiaalisia ongelmia ja niiden vaikutusta perheissä. Tein tutkimustani osana laajempaa ”Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400-2000” huippuyksikköä.

Vuonna 2018 aloitin tutkijatohtorin tehtävät Kokemuksen historian huippuyksikössä Tampereen yliopistolla ja tällä hetkellä johdan omaa Suomen Akatemian tutkijatohtorihanketta (2019-2022, Pienet voimat, painavat taakat: Lasten ahdingon kokemukset ja käsittely sodanjälkeisessä Suomessa 1945–1960) sekä Koneen säätiön rahoittamaa ”Ystävän vuosisata ” -hanketta (2018-2021).

Tutkimustyön rinnalla olen muutenkin kiinnostunut lasten hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä, ja vaikutan muun muassa Lapsiasianeuvottelukunnassa sekä Lapsuudentutkimuksen seuran ja PERLAn halli tuksissa sekä Pesäpuu ry:n johtaman X-ketju -hankkeen johtoryhmässä. Pyrin myös luomani Lapsuudenhistoriaa.fi -verkkosivuston avulla jakaamaan tietoa Suomessa eletyn lapsuuden historiasta ja toisaalta saattamaan asiasta kiinnostuneita harrastajia ja tutkijoita yhteen.

Työtehtävät

 • Tutkijatohtori, Suomen Akatemia, 2019-2022
 • Tutkijatohtori, Kokemuksen historian huippuyksikkö, 2018-
 • Tutkijatohtori, Historian ja etnologian laitos / Yhteiskunnan historian huippuyksikkö, 2015-2017
 • Tutkijatohtori, Historian ja etnologian laitos / Lastensuojelun menneisyyshanke (STM), 2014-2016 
 • Tutkija, Historian ja etnologian laitos / Jyväskylän perheneuvolan maakunnallinen historia , 2012 

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkimuksessani hyödynnän usein alla olevia näkökulmia ja käsitteitä: 

 • tunteiden historia
 • kokemuksen historia
 • materiaalisuus
 • tilallisuus
 • muistitietotutkimus
 • instituutiot