Hyppää pääsisältöön

Anneli Lehtisalo

tutkimusasiantuntija
Tutkimus- ja innovaatiopalvelut | Tutkimusedellytykset

Oma esittely

Toimin kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa tutkimusasiantuntijana. Tehtävänäni on tukea ja kehittää tiedekunnan tutkimustoimintaa toimimalla tutkimuksen varadekaanin apuna ja työparina.

Olen toiminut yliopistoyhteisössä pitkään erilaisissa tutkijan, opettajan ja hallinnollisissa tehtävissä. Olen väitellyt Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksiköstä aiheenani mediakulttuuri vuonna 2011. Olen myös pätevöitynyt ammatilliseksi opettajaksi Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Työtehtävät

Työtehtäviini kuuluvat:

  • osallistuminen tiedekunnan tutkimustoiminnan strategiseen suunnitteluun TUKE:n, tutkimuksen kehittämisryhmän sihteerinä, sekä kehittämistoimien koordinointi ja totuttaminen,
  • osallistuminen tiedekunnan tutkijakoulutuksen ja tohtoriohjelman kehittämiseen tohtorikoulutuksen suunnitteluryhmän jäsenenä,
  • tiedekunnan tutkimusryhmien työn tukeminen ja ryhmien yhteistyön koordinointi, 
  • tutkijoiden avustaminen rahoitushauissa yhdessä yliopiston tutkimuspalvelujen kanssa,
  • tiedekunnan kansainvälisen tutkimustoiminnan tuen suunnittelu yhdessä tutkimuksen varadekaanin kanssa,
  • tutkimukseen liittyvistä asioista tiedottaminen ja tiedonkeruu,
  • tiedekunnan tiedeviestinnän ylläpitäminen ja kehittäminen,
  • tutkimushallintoon liittyvät tehtävät, muun muassa tiedekuntaan liittyvien tutkimuslupien käsittely.