Hyppää pääsisältöön

Anna Maria Heikkinen

professori, suun terveydenhuolto
Tampereen yliopisto
Kaupin kampus

Oma esittely

Olen taustaltani kliinisen parodontologian dosentti, terveydenhuollon ja kliinisen hammashoidon (painotusalue parodontologia) erikoishammaslääkäri. Olen työskennellyt urani aikana koko terveydenhuollon palvelujärjestelmässä: perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, yksityissektorilla sekä yliopistossa. Toimin aiemmin Helsingin Yliopistossa ensin yliopistonlehtorina, ja tämän jälkeen tutkimusjohtajana vastataten terveydenhuollon oppialasta (perus- ja erikoistumiskoulutuksesta) vastuukouluttajana Helsingin Yliopistossa.Tällä hetkellä toimin päätoimisesti Tampereen kaupungin suun erikoishoidon yksikössä ylihammaslääkärinä ja osa-aikaisesti Tampereen Yliopiston suun terveydenhuollon professorina vastaten suun terveydenhuollon ja kliinisen hammashoidon erikoistumiskoulutuksesta.

Tutkimuksissani pyrin selvittämään suun terveydenhuollon laatuun ja vaikuttavuuteen liittyviä tekijöitä järjestelmätutkimuksen avulla. Lisäksi erityisenä kliinisen tutkimuksen kiinnostuksen kohteenani on nuorten parodontaalisairaudet, niiden riskitekijät ja ennalta ehkäisy. Pitkä kliininen kokemus ja työskentely eri toimintaympäristöissä antavat valmiuksia erilaisten näkökulmien ja menetelmien tutkimukselliseen hyödyntämiseen. 

 

Työtehtävät

Suun terveydenhuollon ja kliinisen hammashoidon vastuukoulutus (erikoistumisopinnot), suun terveyden opetus ja tutkimustyö 

Osaamisalueiden kuvaus

Suun terveydenhuollon laatu ja vaikuttavuus, suun sairauksien riskitekijät (kuten tupakkatuotteet ja diabetes) sekä nuorten alkava parodontaalisairaus 

Tärkeimmät saavutukset

Neljä ohjattua väitöskirjaa, joista kaksi liittyvä aMMP-8-tuolinvierustestin validointiin. 

Luottamustoimet

Savuton Suomi 2030-verkoston asiantuntijajäsen, Savuton Suomi 2030-verkoston tieteellisen neuvonttelukunnan jäsen sekä Suomen Hammaslääkäriliiton Terveydenedistämisen työryhmän jäsen. 

Tutkimusyksikkö

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, hammaslääketiede

Tieteenalat

Suun terveydenhuolto, terveydenhuolto, parodontologia

Merkittävimmät julkaisut

1. Heikkinen AM, Pajukanta R, Pitkäniemi J, Broms U, Sorsa T, Koskenvuo M, Meurman JH. The effect of smoking on periodontal health of 15- to 16-year-old adolescents. J Periodontol 2008:79:2042-7. 

2. Heikkinen AM, Broms U, Pitkäniemi J, Koskenvuo M, Meurman J. Key factors in smoking cessation intervention among 15-16-year-olds. Behav Med 2009:35:93-9. 

3. Heikkinen AM, Sorsa T, Pitkäniemi J, Tervahartiala T, Kari K, Broms U, Koskenvuo M, Meurman JH. Smoking affects diagnostic salivary periodontal disease biomarker levels in adolescents. J Periodontol 2010: 81:1299-307. 

4. Heikkinen AM. (2011). Oral health, smoking and adolescence. University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Dentistry. (21.10.2011) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7250-5.

5. Heikkinen AM, Pitkäniemi J, Kari K, Pajukanta R, Elonheimo O, Koskenvuo M, Meurman JH. Effect of teenage smoking on the prevalence of periodontal bacteria. Clin Oral Investig 2012:16:571-580. 

6. Heikkinen AM, Meurman JH, Sorsa T. [Tobacco, snuff and oral health]. Duodecim. 2015;131(21):1975-80.

7. Nylund KM, Meurman JH, Heikkinen AM, Honkanen E, Vesterinen M,Furuholm JO, Tervahartiala T, Sorsa T, Ruokonen HM. Periodontal Inflammatory Burden and Salivary MMP-8 Concentration Among Chronic Kidney Disease Patients at Predialysis Stage. J Periodontol 2015 Jul 9:1-13. 

8. Lehtovuori T, Kauppila T, Kallio J, Raina M, Suominen L, Heikkinen AM. Financial team incentives improved recording of diagnoses in primary care: a quasi-experimental longitudinal follow-up study with controls. BMC Research Notes 2015;11;8:668. 

9. Nylund K, Meurman JH, Heikkinen AM, Honkanen E, Vesterinen M, Ruokonen H. Oral health in predialysis patients with emphasis on periodontal disease. Quintessence Int. 2015;46(10):899-907

10. Kallio J, Kauppila T, Suominen L, Heikkinen AM. A Competition between Care Teams Improved Recording of Diagnoses in Primary Dental Care: A Longitudinal Follow-Up Study. Int J Dent. 2017;2017:3080957. 

11. Hernandez-Rios P, Hernandez M, Garrido M, Tervahartiala T, Leppilahti J, Kuula H, Heikkinen AM, Mäntylä P, Rathnayake N, Nwhator S, Sorsa T. Oral fluid matrix metalloproteinase (MMP)-8 as a diagnostic tool in chronic periodontitis. Dovepress, 2016:3:11-18.

12. Ruokonen H, Nylund K, Furuholm J, Meurman JH, Sorsa T, Kotaniemi K, Ortiz F, Heikkinen AM. Oral Health and Mortality in Patients With Chronic Kidney Disease. J Periodontol 2016;13:1-11. 

13. Heikkinen AM, Nwhator SO, Rathnayake N, Mäntylä P, Vatanen P, Sorsa T. Pilot Study on Oral Health Status as Assessed by an Active Matrix Metalloproteinase-8 Chairside Mouthrinse Test in Adolescents. J Periodontol 2016a;87:36-40. 

14. Heikkinen AM, Kettunen K, Kovanen L, Haukka J, Elg J, Husu H, Tervahartiala, Pussinen P, Meurman J, Sorsa T. Inflammatory mediator polymorphisms associate with initial periodontitis in adolescents. Clin Exp Dent Res. 2016 Sep 30;2(3):208-215. 

15. Hellevi Ruokonen H, Nylund K, Chen W, Roslund K, Heikkinen AM, Pussinen P, Halonen L, Ortiz F, Metsälä M, Meurman JHM, Sorsa T, Groop PH, Lehto M. Oral cavity as a source of atypical infective pathogens in chronic kidney disease patients. Remedy Open Access, 2017, Corpus ID: 4809611.

16. Heikkinen AM, Pakbaznejad Esmaeili E, Kovanen L, Ruokonen H, Kettunen K, Haukka J, Tervahartiala T, Sorsa T. Periodontal Initial Radiological Findings of Genetically Predisposed Finnish Adolescents. J Clin Diagn Res 2017;11: ZC25-ZC28.

17. Nylund KM, Ruokonen H, Sorsa T, Heikkinen AM, Meurman JH, Ortiz F, Tervahartiala T, Furuholm J, Bostanci N. Association of the Salivary Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells/ its Ligand Peptidoglycan Recognition Protein 1 Axis with Oral Inflammation in Kidney Disease. J Periodontol 2017;28:1-17. 

18. Ruokonen HMA, Juurikivi A, Kauppila T, Heikkinen AM, Seppänen-Kaijansinkko R. High percentage of oral lichen planus and lichenoid lesion in oral squamous cell carcinomas. Acta Odontol Scand 2017;75(6):442-445. 

19. Nylund KM, Meurman JH, Heikkinen AM, Furuholm JO, Ortiz F,Ruokonen HM. Oral health in patients with renal disease: a longitudinal study from predialysis to kidney transplantation. Clin Oral Investig 2017; Apr 20. 

20. Julkunen A, Heikkinen AM, Söder B, Söder PÖ, Toppila-Salmi S,Meurman JH. Autoimmune Diseases and Oral Health: 30-Year Follow-Up of a Swedish Cohort. Dent J (Basel). 2017 Dec 22;6(1). 

21. Äyräväinen L, Leirisalo-Repo M, Kuuliala A, Ahola K, Koivuniemi R, Meurman JH, Heikkinen AM. Periodontitis in early and chronic rheumatoid arthritis: a prospective follow-up study in Finnish population. BMJ Open 2017:31;7:e011916. 

22. Heikkinen AM, Raivisto T, Kettunen K, Kovanen L, Haukka J, Pakbaznejad Esmaeili E, Elg J, Gieselmann D-R, Rathnayake N, Ruokonen Hellevi, Tervahartiala T, Sorsa T. Pilot study on the genetic background of an active matrix metalloproteinase (aMMP-8) test in Finnish adolescents. J Periodontol 2017;88:464-472. 

23. Akcalı A, Gümüş P, Özçaka Ö, Öztürk-Ceyhan B, Tervahartiala T, Husu H, Heikkinen AM, Sorsa T, Buduneli N. Proteolytic Mediators in Gestational Diabetes Mellitus and Gingivitis. J Periodontol 2017;88:289-297. 

24. Rathnayake N, Gieselmann DR, Heikkinen AM, Tervahartiala T, SorsaT. Salivary Diagnostics-Point-of-Care diagnostics of MMP-8 in dentistry and medicine. Diagnostics (Basel). 2017 Jan 20;7(1). 

25. Grönholm A, Litkey D, Jokelainen J, Keto J, Pöyry M, Linden K, Heikkinen AM. Finnish Dentists Find Smoking Cessation Important but Seldom Offer Practical Support for Their Patients. Community Dent Health. 2017: 4 (4), 241-247. 

26. Äyräväinen L, Heikkinen AM, Kuuliala A, Ahola K, Koivuniemi R,Laasonen L, Moilanen E, Hämäläinen M, Tervahartiala T, Meurman JH, Leirisalo-Repo M, Sorsa T. Inflammatory biomarkers in saliva and serum of patients with rheumatoid arthritis with respect to periodontal status. Ann Med. 2018;50:333-344. 

27. Raivisto T, Heikkinen A, Kovanen L, Ruokonen H, Kettunen K, Tervahartiala T, Haukka J, Sorsa T. SNP Analysis of Caries and Initial Caries in Finnish Adolescents. Int J Dent. 2018;23:1586762. 

28. Äyräväinen L, Heikkinen AM, Kuuliala A, Ahola K, Koivuniemi R, Peltola J, Suomalainen A, Moilanen E, Hämäläinen M, Laasonen L, Meurman JH, Leirisalo-Repo M. Activity of rheumatoid arthritis correlates with oral inflammatory burden. Rheumatol Int. 2018;38:1661-1669. 

29. Äyräväinen L, Heikkinen AM, Kuuliala A, Ahola K, Koivuniemi R, Moilanen E, Hämäläinen M, Tervahartiala T, Meurman JH, Leirisalo-Repo M, Sorsa T. Anti-rheumatic medication and salivary MMP-8, a biomarker for periodontal disease. Oral Dis. 2018;3. 

30. Alassiri S, Parnanen P, Rathnayake N, Johannsen G, Heikkinen AM, Lazzara R, van der Schoor P, van der Schoor JG, Tervahartiala T, Gieselmann D, Sorsa T. The Ability of Quantitative, Specific, and Sensitive Point-of-Care/Chair-Side Oral Fluid Immunotests for aMMP-8 to Detect Periodontal and Peri-Implant Diseases. Dis Markers. 2018;5;1306396. 

31. Lehtovuori T, Kauppila T, Kallio J, Heikkinen AM, Raina M, Suominen L, Sund R. Improving the Recording of Diagnoses in Primary Care with Team Incentives: A Controlled Longitudinal Follow-Up Study. Biomed Res Int. 2018;20:2018:4606710. 

32. Ruokonen H, Nylund K, Meurman JH, Heikkinen AM, Furuholm J, Sorsa T, Roine R, Ortiz F. Oral symptoms and oral health-related quality of life in patients with chronic kidney disease from predialysis to posttransplantation. Clin Oral Investig. 2018 Oct 2. 

33. Räisänen IT, Heikkinen AM, Siren E, Tervahartiala T, Gieselmann DR, van der Schoor GJ, van der Schoor P, Sorsa T. Point-of-Care/Chairside aMMP-8 Analytics of Periodontal Diseases' Activity and Episodic Progression. Diagnostics (Basel). 2018 Oct 22;8(4). 

34. Räisänen IT, Heikkinen AM, Pakbaznejad Esmaeili E, Tervahartiala T, Pajukanta R, Silbereisen A, Bostanci N, Sorsa T. A point-of-care test of active matrix metalloproteinase-8 (aMMP-8) predicts triggering receptor expressed on myeloid cells-1 (TREM-1) levels in saliva. J Periodontol. 2019 Jul 25. 

35. Räisänen IT, Sorsa T, van der Schoor GJ, Tervahartiala T, van der Schoor P, Gieselmann DR, Heikkinen AM. Active Matrix Metalloproteinase-8 Point-of-Care (PoC)/Chairside Mouthrinse Test vs. Bleeding on Probing in Diagnosing Subclinical Periodontitis in Adolescents. Diagnostics (Basel). 2019 Mar 23;9(1). 

36. Heikkinen AM, Räisänen IT, Tervahartiala T, Sorsa T. Cross-sectional analysis of risk factors for subclinical periodontitis; active matrix metalloproteinase-8 as a potential indicator in initial periodontitis in adolescents. J Periodontol. 2019 May;90(5):484-492. 

37. Lehto M, Mustonen K, Kantonen J, Raina M, Heikkinen AK, KauppilaT. A Primary Care Emergency Service Reduction Did Not Increase Office-Hour Service Use: A Longitudinal Follow-up Study. J Prim Care Community Health. 2019 Jan-Dec;10:2150132719865151.

38. Räisänen IT, Heikkinen AM, Nwhator SO, Umeizudike KA, Tervahartiala T, Sorsa T. On the diagnostic discrimination ability of mouthrinse and salivary aMMP-8 point-of-care testing regarding periodontal health and disease. Diagn Microbiol Infect Dis. 2019 Dec;95(4):114871. 

39. Poulsen H, Meurman JH, Kautiainen H, Heikkinen AM, Huvinen E, Koivusalo S, Eriksson JG. Oral Health in Women with a History of High Gestational Diabetes Risk. Dent J (Basel). 2019 Sep 3;7(3). 

40. Ruokonen H, Nylund K, Meurman JH, Heikkinen AM, Furuholm J, Sorsa T, Roine R, Ortiz F Oral symptoms and oral health-related quality of life in patients with chronic kidney disease from predialysis to posttransplantation. .Clin Oral Investig. 2019 May;23(5):2207-2213. 

41. Silbereisen A, Alassiri S, Bao K, Grossmann J, Nanni P, Fernandez C, Tervahartiala T, Nascimento GG, Belibasakis GN, Heikkinen AM, Lopez R, Sorsa T, Bostanci N. Label-Free Quantitative Proteomics versus Antibody-Based Assays to Measure Neutrophil-Derived Enzymes in Saliva.Proteomics Clin Appl. 2019 Dec15:e1900050. 

42. Raivisto T, Heikkinen AM, Silbereisen A, Kovanen L, Ruokonen H,Tervahartiala T, Haukka J, Sorsa T, Bostanci N. Regulation of Salivary Peptidoglycan Recognition Protein1in Adolescents. JDR Clin Trans Res. 2019;2380084419894287.  

43. Arenius I, Ruokonen H, Ortiz F, Furuholm J, Välimaa H, Bostanci N, Eskola M, Heikkinen AM, Meurman JHM, Sorsa T, Nylund K. The relationship between oral diseases and infectious complications in patients under dialysis [published online ahead of print, 2020 Feb 5]. Oral Dis. 2020;10. 

44. Kallio J, Kauppila T, Suominen L, Heikkinen AM. "Recording of diagnoses in public primary oral health care in a retrospective longitudinal observational study in a Finnish town: Underrepresentation of periodontitis diagnoses. Clin Exp Dent Res. 2020;6(4):457–461.

45. Lähteenmäki H, Umeizudike KA, Heikkinen AM, Räisänen IT, Rathnayake N, Johannsen G,a Tervahartiala T, Nwhato SOr, Sorsa T. aMMP-8 Point-of-Care/Chairside Oral Fluid Technology as a Rapid, Non-Invasive Tool for Periodontitis and Peri-Implantitis Screening in a Medical Care Setting. Diagnostics (Basel), 2020;10(8):562. 

46. Julkunen-Iivari A, Heikkinen AM, Räisänen IT, Ruokonen H, Meurman JH, Toppila-Salmi S, Söder PÖ, Söder B. Tobacco Products, Periodontal Health and Education Level: Cohort Study from Sweden. Dent J (Basel), 2020;10;8(3):E90. 

47. Haukka A, Heikkinen AM, Haukka J, Kaila M. Oral health indices predict individualized recall interval. Clin Exp Dent Res, 2020;9. 

48. Lehtovuori T, Heikkinen AM, Raina M, Kauppila T. The effect of electronic reminders on the recording of diagnoses in primary care: A quasi-experimental before and after study. SAGE Open Med, 2020;28:8:2050312120918267.

49. Räisänen IT, Heikkinen AM, Pakbaznejad Esmaeili E, Tervahartiala T, Pajukanta P, Silbereisen A, Bostanci N, Sorsa T. A point-of-care test of active matrix metalloproteinase-8 predicts triggering receptor expressed on myeloid cells-1 (TREM-1) levels in saliva. J Periodontol, 2020;91(1):102-109. 

50. Raivisto T, Sorsa T, Räisänen IT., Kauppila T, Ruokonen H, Tervahartiala T, Haukka J, Heikkinen AM. (2020). Active Matrix Metalloproteinase-8 Chair Side Mouth Rinse Test, Health Behaviour and Oral Health in Finnish Adolescent Cohort. JCDR, 14(1), ZC35-ZC39. 

51. Räisänen I, Sorsa T,Tervahartiala T, Raivisto T, Heikkinen AM. Low association between Bleeding on Probing Propensity and the Salivary aMMP-8 Levels in Adolescents with Gingivitis and Stage I Periodontitis. J Periodontal Res. 2020 Dec 11. 

52. Julkunen-Iivari A, Apajalahti S, Riste S, Heikkinen AM, Meurman JH, Toppila-Salmi S. Inter-observer Agreement and Inter-imaging Accuracy in Sinus Computed Tomography Scans and Panoramic Radiography on Signs of Local Dentoalveolar Bone Loss and Periapical Radiolucency. J J Oral Maxillofac Rad. 2021 accepted for publication 20.2.202. 

53. Haukka A, Heikkinen AM, Haukka J, Kaila M. Oral health indices predict individualised recall interval. Clin Exp Dent Res. 2020 Dec;6(6):585-595. 

54. Räisänen IT, Sorsa T, Tervahartiala T, Raivisto T, Heikkinen AM. Low association between bleeding on probing propensity and the salivary aMMP-8 levels in adolescents with gingivitis and stage I periodontitis. J Periodontal Res. 2021 Apr;56(2):289-297. 

55. Heikkinen AM, Leknes KN, Gustavsson A, Damgaar C, Bunæs D. Influence of tobacco products on periodontal health and outcome of periodontal therapy. Accepted (2.7.2021) manuscript in Nordic Dental Journal theme 2022.

56. Lähteenmäki H, Tervahartiala T, Räisänen IT, Pärnänen P, Mauramo M, Gupta S, Sahni V, Sampson V, Rathnayake N, Heikkinen AM, Alassiri S, Gieselmann D-R, Frankenberger R, Sorsa T. Active MMP-8 point-of-care (POC)/ chairside enzyme-test as an adjunctive tool for early and real time diagnosis of peri-implantitis. Clin Exp Dent Res. 2022 Feb 3.

57. Kauppila T, Liedes-Kauppila M, Lehto M, Mustonen K, Rahkonen O, Raina M, Heikkinen AM. Development of office-hours use of primary health centers in the early years of the 21st century: a 13- year longitudinal follow-up study. Int J Circumpolar Health. 2022 Dec;81(1):2033405.

58. Heikkinen AM, Raivisto T, Räisänen I, Tervahartiala T, Bostanci N, Sorsa T. Implementing of aMMP-8 point-of-care test with a modified new disease classification in Finnish adolescent cohorts. Clin Exp Dent Res. 2022 Jun 8.