Hyppää pääsisältöön

Yrjö Haila -gradupalkinto Hanna Töykkälälle

Julkaistu 26.11.2019
Tampereen yliopisto
Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran Yrjö Haila -gradupalkinto on myönnetty Hanna Töykkälän hallintotieteiden gradulle "Muuttuva Kakolanmäki sanomalehtipuheissa: Historiallisen vankila-alueen uusiokäytön diskursiivinen muotoutuminen Turun Sanomissa 1999-2001"

Tutkielma on tehty Tampereen yliopistossa ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunnassa. Työn ohjaajana toimi aluetieteen professori Kirsi Pauliina Kallio. Palkinto luovutettiin Jyväskylässä järjestetyn kollokvion yhteydessä.

Töykkälän tutkielma käsittelee ajankohtaisen tapausesimerkin kautta diskurssianalyysin menetelmin kaupunkitilan uusia käyttömuotoja ja merkityksiä. Vanhan vankila-alueen tarkastelu tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman muuttuvan kaupunkitilan yhteiskunnalliseen kirjallisuuteen, ja tutkielmassa on ansiokkaasti eritelty ja havainnollistettu muutokseen osallistuvia kilpailevia diskursseja sekä näiden suhteita.

Palkintoperusteissa Töykkälän työtä kiitellään mm. perusteellisesta, hyvin rajatusta ja toteutetusta empiirisestä tutkimustyöstä. Perusteluissa todetaan myös, että tutkielma seisoo vahvasti omilla jaloillaan ja siitä käy ilmi tekijän syvällinen kiinnostus aihepiiriin ja valmius vaativaan aineistonkeruu- ja -analyysityöhön.

Gradukilpailuun jätettiin tänä vuonna kaikkiaan 13 hyvin korkeatasoista tutkielmaa. Mukana oli töitä seitsemästä eri yliopistosta ja kaikkiaan 11 eri tieteenalalta.

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran tiedote kokonaisuudessaan

Tutustu Hanna Töykkälän graduun