Tutkimus

Yleisön ääni kuuluville paperisia ja digitaalisia sanomalehtiä vertailevassa tutkimuksessa

Sanomalehdet paperilla ja diginä
Uutisia luetaan yhä enemmän digitaalisilta alustoilta, mutta mediatalot saavat silti leijonanosan tuloistaan paperilehdistä. Kuvituskuva: Bank Phrom / Unsplash & Jonne Renvall / Tampereen yliopisto
Tampereen yliopistossa alkaa tutkimus, jossa vertaillaan paperi- ja digilehtiä uutisten käyttöliittyminä. Helsingin Sanomain Säätiö myönsi tutkimukselle 62 000 euron apurahan.

Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETin Painettua vai digitaalista? Käyttöliittymän merkitys sanomalehtien lukemisen tavoissa ja lukemisvalinnoissa –tutkimuksessa vertaillaan, miten käyttöliittymä, kuten painettu sanomalehti, sen digitaalinen näköislehti tai online-uutisvirta, vaikuttaa lukijoiden tapaan lukea uutisia ja tehdä lukuvalintoja sekä heidän käsityksiinsä journalismista.

Tutkimusta johtaa journalistiikan apulaisprofessori (Tenure track) Heikki Heikkilä informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta.

Uutisvälitys ja uutisten käyttö siirtyy yhä enemmän digitaaliseen ympäristöön. Samalla mediatalojen kiinnostus kohdistuu data-analytiikkaan, joka tarjoaa niille reaaliaikaista tietoa lukijoiden klikkauksista, tykkäyksistä, juttujen jakamisesta ja kommentoinnista. Pelkkien digitaalisten jälkien seuraaminen ei auta ymmärtämään yleisön lukutapoja.

– Uskomme, että yleisöä ei voi ymmärtää puhumatta sen kanssa. Haluamme tässä tutkimuksessa antaa sanomalehtiä lukeville ihmisille puheoikeuden, Heikkilä taustoittaa.

Laadullinen tutkimus syventää tietoa lukutapojen muutoksesta

Heikkilän vetämä tutkimus keskittyy ensisijaisesti paperisen sanomalehden lukemiseen. Laadullinen yleisötutkimus toteutetaan yhteistyössä kahden keskisuuren päivälehden, Hämeen Sanomien ja Karjalaisen, kanssa. Tuloksia verrataan verkkoanalytiikasta saataviin tietoihin.

Heikki Heikkilä näkee paperilehden lukemisessa jotain pysyvää ja merkityksellistä, joka auttaa ihmisiä kytkeytymään maailmaan.  Yllättäen paperilehtien lukijoista löytyy vain vähän tuoretta tutkimustietoa. Vaikka uutisia luetaan ja sisällöt ovat yhä enemmän digialustoilla, usein unohtuu, että mediatalot saavat silti pääosan tuloistaan paperilehdistä. 

– Digitalisaation vastapainoksi on hyvä suhteuttaa asioita laajemmin. Herätämme nyt henkiin sellaista sanomalehtien tutkimusta, jota on viimeksi tehty 1980-luvun alussa. Omana aikanaan tuo tutkimus oli jopa innovatiivista. Koen, että palautamme sille kuuluvaa mainetta, hän sanoo.

Lue Helsingin Sanomain Säätiön uutinen rahoituspäätöksestä.

Heikki Heikkilän lisäksi Tampereen yliopiston tutkimusryhmään kuuluvat mediamarkkinoiden ja viestintäpolitiikan asiantuntija, dosentti Heikki Hellman ja yhteiskuntatieteiden kandidaatti Liisa Ovaska, joka valmistelee parhaillaan pro gradu -tutkielmaa yleisöanalytiikasta ja toimittajien suhtautumisesta sen käyttöön.

Uusimmat uutiset kategoriassa Tutkimus

Uusimmat uutiset