Hyppää pääsisältöön

Yhdenvertainen liikkuminen edistää sosiaalista kestävyyttä

Julkaistu 2.6.2023
Tampereen yliopisto
Ihmiset kulkevat kohti raitiovaunua, joka odottaa pysäkillä.
Kuva: Markku Turunen
Liikkumispalvelujen digitaalisuuden edistäminen on valtakunnallinen tavoite niin Suomessa kuin globaalisti. Tampereen yliopistossa aiheeseen ovat tarttuneet erityisesti TACCU-saavutettavuusyksikkö (Tampere Accessibility Unit) ja TAUCHI-tutkimuskeskus (Tampere Unit for Computer-Human Interaction). Niiden yhtenä tavoitteena on edistää kestävää ja yhdenvertaista liikkumista kaikille. Tutkijat näkevät, että Tampereella on yliopistoyhteisönä ja kaupunkina mahdollisuus olla yhteiskunnallisen kestävyyden edelläkävijä.

Maaliskuussa 2023 Tampereen yliopiston opiskelijat toimivat matkustajina Lyyli Living Lab -ympäristössä järjestetyssä ruuhkatestissä, jossa kerättiin tietoja muun muassa matkustajalaskentajärjestelmästä, lippulaitteiden saavuttamisesta sekä matkustajakokemuksesta. Opiskelijoiden tehtävänä oli myös havainnoida joukkoliikennettä saavutettavuus- ja esteettömyysnäkökulmasta.

Lyyli Living Lab on kehitys- ja testausympäristö kaupunkiliikenteen tuotteille ja palveluille todellisessa käyttöympäristössä, tarkemmin sanottuna raitiovaunussa. Ruuhkatestin taustalla ovat Tampereen kaupunki, Tampereen Raitiotie, Business Tampere, Skoda, VTT ja Tampereen yliopisto. Kyseessä on kansallisesti ainutlaatuinen pilotointikokonaisuus.

– Olemme toteuttaneet osallistuneille opiskelijoille kyselyn, jonka avulla selvitämme erilaisten matkustajien tarpeita ja tottumuksia sekä näkökulmia esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyen. Laajemmassa mittakaavassa tutkimuksemme tavoitteena on tutkia ja kehittää raitiovaunu- ja joukkoliikenneympäristöön liittyviä matkustajapalveluita ja -ratkaisuja, kertoo tutkija Tero Avellan.  

Kyselytutkimuksen alustavat tulokset osoittavat, että raitiovaunulla kulkemisessa kaivataan esimerkiksi lisää viestintää ratikkaetiketistä, enemmän kahvoja ja tankoja ruuhka-aikoja varten sekä lipunlukulaitteiden sijainnin korostusta kirkkain värein ja korkealle sijoitetuin kyltein.

Moniaistisuus ja yksilölliset liikkumiskokemukset saavutettavuutta lisäämässä

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että matkaketjuissa tapahtuvat siirtymät ja jatkuvasti muuttuva tieto esimerkiksi aikatauluista koetaan haasteelliseksi. Matkaketjulla viitataan henkilön kaikkiin matkan vaiheisiin lähtöpisteestä määränpäähän, sisältäen myös muun muassa reitin suunnittelun.

Liikkumispalveluja pyritäänkin nyt kehittämään ottamalla paremmin huomioon moniaistisuus sekä yksilölliset liikkumiskokemukset digitaalisten ratkaisujen avulla.

– Kehittämällä joukkoliikenteen saavutettavuutta ja esteettömyyttä, pystymme sujuvoittamaan matkaketjuja ja sitä kautta parantamaan matkustajakokemusta. Parempi matkustajakokemus puolestaan lisää joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja käyttöastetta vähentäen muun muassa yksityisautoilua, Avellan sanoo.

Toimintaympäristö voi välittää tietoa matkustajille esimerkiksi näkö-, kuulo- tai jopa tuntoaistin perusteella. Yhtenä esimerkkinä aistiyliherkkä matkustaja voitaisiin myös opastaa tarvittaessa vähemmän aisteja kuormittavaan paikkaan kulkuvälineessä.

Saavutettavuus ja esteettömyys ovat sosiaalisen kestävyyden keskeisiä teemoja

Yhteiskunnallinen kestävyys tarkoittaa palveluita ja teknologisia ratkaisuja, jotka edistävät yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa yhteiskunnan jäsenten välillä. TACCU:n toiminta keskittyy erityisesti sosiaaliseen kestävyyteen, joka pyrkii muun muassa yhdenvertaisuuden edistämiseen. Saavutettavuus ja esteettömyys ovat siinä keskeisiä teemoja.

– Kun sopiva tilaisuus tulee, hyödynnämme opiskelijoiden massapotentiaalia varmasti jatkossakin tutkimuksessa. Ruuhkatestiin liittyvät prosessit opettivat meille jo paljon, mutta toimintamalleja opiskelijoiden tehokkaaseen osallistamiseen täytyy vielä kehittää, tutkijatohtori Tuuli Keskinen kertoo.

Saavutettavuus on TACCU:ssa keskiössä, mutta tärkeänä tekijänä myös monissa TAUCHI:n hankkeissa nyt ja tulevaisuudessa. Myös liikkumispalveluiden ja saavutettavuusteeman yhdistäviä hankkeita on jo käynnissä ja käynnistymässä.

– On tärkeää huomioida, että kestävä kehitys on moniulotteinen ilmiö ja perinteisen ekologisen kestävyyden lisäksi kohteena on erityisesti yhteiskunnallinen kestävyys. Tampereella niin yliopistoyhteisönä kuin kaupunkina on mahdollisuus olla tässä edelläkävijä, korostaa professori Markku Turunen.