Hyppää pääsisältöön

Vilppu Järvisen gradu sukupuolivähemmistöön kuuluvien verkkopelaajien kokemuksista palkittiin

Julkaistu 3.10.2022
Tampereen yliopisto
kuulokkeet
Kuvituskuva: Jenni Toivonen / Tampereen yliopisto
Vilppu Järvisen pro gradu -tutkielma ”’Oletko tyttö vai 12-vuotias poika?’ – Äänen merkitys verkkomoninpelien ääniviestimissä sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta” on palkittu vuoden 2022 ansioituneena viestinnän ja vuorovaikutuksen graduna. Työ on tarkastettu Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa alkuvuodesta.

Gradupalkinnon myöntänyt Prologos ry:n johtokunta pitää tutkielman aiheen valintaa ja sen käsittelyä, menetelmällistä eheyttä sekä omakohtaisuuden taitavaa sitomista tekstiin erityisen ansiokkaina. Viestinnän alan tutkielmassa yhdistyy kiinnostavalla tavalla sukupuolentutkimus, pelitutkimus ja äänitutkimus.

– Sukupuolivähemmistöjä koskeva tieteellinen tutkimus on edelleen varsin vähäistä ja usein melko kliinisistä lähtökohdista tuotettua. Erityisesti viestinnän ja vuorovaikutuksen kentällä sateenkaari-ihmisistä tuotettua tutkimusta on tarpeen lisätä, jotta erilaiset ja moninaiset äänet pääsevät kuuluviin ja yhdenvertaisuus pääsee toteutumaan tieteen maailmassa, joka on edelleen varsin binäärinen, Vilppu Järvinen perustelee aihevalintaansa.

Järvinen kertoo saaneensa innoituksen gradulleen henkilökohtaisista kokemuksistaan sukupuolivähemmistöön kuuluvana pelaajana. Hänellä on kokemuksia verkkomoninpelien pelaamisesta, ääniviestimien käytöstä ja väärinsukupuolitetuksi tulemisesta. Teoreettista viitekehystä hahmotellessaan Järvinen luki paljon tutkimuksia naispelaajien kohtaamasta syrjinnästä. Tutkimuskirjallisuudessa sukupuolen moninaisuuden huomioimista ei juurikaan käsitelty, joten sukupuolivähemmistöjen tuominen tutkielman keskiöön oli erittäin tarpeellista.

Prologos ry myönsi gradupalkinnon lauantaina 1.10.2022 Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivillä Tampereella. Prologoksen gradupalkinto jaettiin tänä vuonna toisen kerran. Ensimmäisen kerran gradupalkinnot jaettiin viime vuoden lokakuussa. Gradupalkinnolla yhdistys haluaa rohkaista tekemään alaa edistävää ja keskustelua herättävää viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkimusta sekä nostaa esiin opinnäytetöitä ja niiden tekijöitä.

Lue palkintouutinen Prologos ry:n verkkosivuilla.