Hyppää pääsisältöön

Viestintä on kiertotalouden huippuosaamista myös muovipakkausalalla

Julkaistu 2.12.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kädet ympäröivät sinisistä ja vihreistä roskapusseista tehtyä maapalloa.
Kiertotalousosaamisessa muovipakkausalan ammattilaisten tulisi ymmärtää muovituotteiden koko elinkaari ja muiden toimijoiden osallisuus siihen, todetaan PackAlliance-hankkeessa tehdyssä selvityksessä.
Monialainen ymmärrys koko arvoketjusta on yhteinen osaamishaaste kohti kiertotaloutta suuntaaville muovipakkausalan yrityksille Euroopassa. Myös alan substanssiosaajien välistä viestintää ja vuorovaikutusta sekä yhteyttä kansalaisiin ja kuluttajiin tulee tiivistää. Näin todetaan kansainvälisessä PackAlliance-hankkeessa tehdyssä selvityksessä.

PackAlliance-hankkeessa on tunnistettu eurooppalaisen muovipakkausalan haasteita ja osaamistarpeita. Hankkeessa tehty kysely tuottaa taustatietoa muovipakkausalan kiertotalouskoulutuksen suunnittelulle Espanjassa, Italiassa ja Puolassa toimivien hankekumppanien kanssa.

─ Keskeiseksi osaamiseen liittyväksi haasteeksi tunnistettiin toimijoiden siiloutuminen ja tämän vuoksi riittämätön vuorovaikutus kokonaisuuksien hallitsemiseen, toteavat Marita Hiipakka, Leena Mäkelä ja Hanna-Greta Puurtinen TAMK-blogissa.

Kuluttajaviestintää ja faktatiedon jakamista on varaa parantaa

Perinteinen substanssiosaaminen ei enää riitä. Muovipakkausten elinkaaren mittaaminen eli LCA-analyysi korostui kaikissa maissa keskeisenä osaamisalueena. Tällä hetkellä ongelmana on, että mittauksissa ei oteta huomioon kokonaisuuksia kuten esimerkiksi mikromuovien ja roskaantumisen vaikutusta tuotteen elinkaareen.

─ Ammattilaisten tulisi ymmärtää muovituotteiden koko elinkaari ja muiden toimijoiden osallisuus siihen. Myös tuotteiden ympäristövaikutusten vertailukykyä tulee kehittää, kirjoittajat toteavat.

Vaikka kehitystä ja innovaatioita tarvitaan kaikilla osa-alueilla, eri osapuolten yhteistyötä edistävän viestinnän ja vuorovaikutuksen osaaminen on tunnistettava yhdeksi huippuosaamiseksi kiertotalouden vauhdittamiseksi myös muoviteollisuudessa.

Lue koko blogiteksti TAMK-blogista.