Hyppää pääsisältöön

Verkkokoulutus tuo apua lapsiin ja nuoriin kohdistuvan sukupuolistuneen väkivallan tunnistamiseen

Julkaistu 19.11.2021
Tampereen yliopisto
Yksin oleva tyttö nojaa seinään ja katsoo alaspäin.
Photo by Eric Ward on Unsplash
Lapsiin ja nuoriin kohdistuu monenlaista sukupuolistunutta väkivaltaa. Ilmiö on kuitenkin heikosti tunnettu. Uusi, kuudella kielellä julkaistava verkkokoulutus auttaa tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään väkivaltaa sekä puuttumaan siihen.

Miten kohdata nuori, joka kokee sukupuolen ilmaisuun pohjautuvaa syrjintää? Miten puuttua tilanteeseen, jossa oppilaasta levitellään loukkaavia kuvia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa? Entä miten ottaa puheeksi nuoren kohtaama seksuaaliväkivalta?

Lasten ja nuorten toisiinsa kohdistamista loukkaavista teoista puhutaan usein edelleen kiusaamisena jopa silloin, kun rikoslaki määrittelee ne pahoinpitelyksi.

– Koulu on avainasemassa väkivallan tunnistamisessa ja väkivaltaan puuttumisessa. Koulun sosiaalinen ympäristö antaa mahdollisuuden vuorovaikutustaitojen opettelemiseen, ja se tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden vaikuttaa lasten ja nuorten käsityksiin ja käyttäytymiseen. Samalla koulu mahdollistaa tietoisuuden lisäämisen ja muutoksen kohti tasa-arvoisempia suhteita ja eettisesti kestävämpiä käytäntöjä, tenure track -professori Marita Husso Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta kertoo.

Sukupuolistunut väkivalta on ilmiönä heikosti tunnettu. Väkivallan ja sen seurausten tunnistamisessa on keskeistä, että lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset ymmärtävät aihetta paremmin.

– Esimerkiksi Ruotsissa väkivallan kohtaamista ja siihen puuttumista koskeva koulutus on lakisääteistä. Suomesta vastaava pakollinen koulutus vielä puuttuu, mutta THL:n sivuilla on eri ammattiryhmille suunnattuja kaikille avoimia verkkokoulutuksia, jotka tarjoavat välineitä väkivallan tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen, Husso sanoo.

Nyt julkaistu uusi verkkokoulutus on tuorein lisä tähän.

Sukupuolistuneen väkivallan kohtaaminen kouluissa -verkkokoulutus on tuotettu Tampereen yliopiston koordinoimassa kansainvälisessä Education and Raising Awareness in Schools to Prevent and Encounter Gender-Based Violence (EraseGBV) -hankkeessa, jota Husso johtaa. Verkkokoulutus julkaistaan kuudella kielellä. Suomeksi se on avoimesti saatavilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla.

Kyseessä on tutkimustietoon pohjautuva verkkokoulutuspaketti, joka tarjoaa uudenlaista osaamista alan ammattilaisille. Se on suunnattu opetus- ja kasvatusalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville. Koulutuksen kohderyhmänä ovat erityisesti yläkouluissa ja toisella asteella työskentelevät ammattilaiset ja alojen opiskelijat. Koulutuksessa ilmiötä tarkastellaan kokijan, tekijän, sivustaseuraajan sekä ammattilaisten ja asiantuntijoiden näkökulmasta.

– Väkivaltaan puuttuminen on tasa-arvon edistämisen ja kestävän kehityksen edellytys. Koulutus tarjoaa välineitä väkivallan ehkäisyyn, tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen. Se tuo tietoa muun muassa digitaalisesta väkivallasta, väkivallan vaikutuksista, toimivista käytännöistä ja aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä, Husso kertoo.

– Avun saaminen väkivaltaongelmiin riippuu siitä, tunnistetaanko väkivalta ja otetaanko asian puheeksi, hän painottaa.

Koulutus julkistettiin 11.11.2021 Nuoret ja sukupuolistunut väkivalta -seminaarissa.

EraseGBV-hankkeessa on tutkittu sukupuolistunutta väkivaltaa ja eettisesti kestävää toimijuutta kouluissa ja kasvatusalalla Suomessa, Kroatiassa ja Espanjassa. Hankkeen tutkimuskumppaneita ovat Tampereen yliopisto, Zagrebin yliopisto, Blanquernan yliopisto, CESi ja Conexus.

Lisätiedot: tenure track -professori Marita Husso

Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke edistää naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Hanke valitsi Sukupuolistuneen väkivallan kohtaaminen kouluissa verkkokoulutuksen yhdeksi vuoden 2021 tasa-arvoteoista. Lue lisää tasa-arvoteoista: https://tasaarvoteot.fi/info/