Hyppää pääsisältöön

Valtioneuvoston kanslia on valinnut Tampereen yliopiston osakeyhtiön velkojiensuojaa koskevan tutkimushankkeen toteuttajaksi

Julkaistu 19.6.2019
Tampereen yliopisto
Suomen laki
Valtioneuvoston kanslia valitsi Tampereen yliopiston (70 %) ja Lapin yliopiston (30 %) konsortion toteuttamaan hankkeen Osakeyhtiön velkojiensuojan selventäminen ja suojamenettelyiden helpottaminen. Tampereen yliopisto vastaa hankkeen koordinoinnista, ja hanke toteutetaan johtamisen ja talouden tiedekunnassa.

Velkojiensuoja on osakeyhtiölain keskeisimpiä sääntelykohteita. Osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osakeyhtiön velvoitteista, joten velkojiensuojasäännöksillä on turvattava riittävästi yhtiön velkojien asemaa. Velkojiensuojamenettelyjen tulee kuitenkin olla riittävän joustavia ja selkeitä yhtiöiden toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi. Mahdollisissa velkojiensuojajärjestelmän muutoksissa ja suojamenettelyiden helpottamisessa on aina otettava huomioon yhtäältä velkojien tarvitsema oikeussuoja, ja toisaalta sääntelystä osakeyhtiöille aiheutuvat hallinnolliset kustannukset. Suomen osakeyhtiölainsäädännön on oltava kilpailukykyinen suhteessa keskeisten verrokkimaiden sääntelyyn. Tämän vuoksi lainsäädännön toimivuutta on arvioitava säännöllisesti.

Hankkeen tavoitteena on antaa ajantasaiseen tutkimustietoon pohjautuvia toimenpidesuosituksia lainvalmistelun tueksi.

Tutkimushanke keskittyy seuraaviin velkojiensuojakysymyksiin:
1.    Osakeyhtiön varojenjaon maksukykytesti ja tasetesti
2.    Velkojiensuojamenettelyn tarkoituksenmukainen toteuttaminen osakepääoman alentamisen ja yritysjärjestelyjen yhteydessä
3.    Osakeyhtiöiden kevennetty purkumenettely
4.    Oman pääoman menettämisen sääntely
5.    Omien osakkeiden rahoituskielto ja sen mahdollinen liberalisointi

Hankkeen vastuullisena johtajana toimii yritysjuridiikan professori Veikko Vahtera Tampereen yliopistosta ja toisena vastuullisena johtajana oa. yritysoikeuden professori/yliopistonlehtori Janne Ruohonen (Itä-Suomen yliopisto/Tampereen yliopisto). Tutkimushankkeessa ovat mukana tutkija, OTM Anssi Kärki Lapin yliopistosta ja KTM Lassi Salminen Tampereen yliopistosta.

Oikeusministeriö on asettanut hankkeelle ohjausryhmän. Hankkeen on tarkoitus valmistua huhtikuussa 2020.

Lisätietoja antavat:
Veikko Vahtera, veikko.vahtera [at] tuni.fi / 050 5859 045
Janne Ruohonen, janne.ruohonen [at] tuni.fi / 040 5422 682
Johtamisen ja talouden tiedekunta, Tampereen yliopisto

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 19.6.2019