Väitös

Väitös teollisten tietojärjestelmien suunnitteluperiaatteista

img_20190911_122700-sc-469.jpg
Vaikka tietotekniikka on arkipäivää, sen avulla voidaan edelleen kehittää teollista valmistusta. Diplomi-insinööri Petri Kannisto tutki väitöskirjassaan tietojärjestelmiä kolmella eri alueella teollisuudessa: liikkuvien työkoneiden käytössä, tehtaissa tapahtuvassa tuotannossa sekä valmistusvälineiden hankinnassa.

Nykyaikaiset teolliset järjestelmät ovat laajoja ja teknisesti monimutkaisia, mikä tekee tietotekniikasta tärkeää. Ensiksi järjestelmien käyttäminen vaatii henkilökunnalta erityisosaamista, ja toiseksi käytön tueksi tarvitaan tietoa järjestelmien toiminnasta. Tietotekniikkaa tarvitaan, koska inhimilliset kyvyt ovat rajana sekä osaamisessa että tiedon hallitsemisessa.

Tietoteknisten ratkaisujen suunnittelu ei kuitenkaan ole suoraviivaista, koska vaikeita pulmia ei voida ratkaista yksinkertaisesti. Edelleen kaikki tietojärjestelmät vaativat muutoksia elinkaarensa aikana, mikä on huomioitava suunnittelussa. Petri Kannisto tutki väitöstyössään, millaiset suunnitteluperiaatteet - tai arkkitehtuurit - sopivat tiedon ja tietämyksen hallintaan erilaisissa teollisissa sovelluskohteissa. Sovelluskohteet ovat liikkuvat työkoneet, laajan prosessilaitoksen operointi sekä prosessiteollisuuden laitteisiin liittyvät liiketoimintaprosessit.

Tietojärjestelmät ovat nykyään arkea, mutta niitä tulee edelleen kehittää tuottavuuden parantamiseksi. Siten voidaan esimerkiksi säästää luonnonvaroja ja ympäristöä. Kukin tietojärjestelmä on suunniteltava huolellisesti, jotta se vastaa tarkoitustaan, Kannisto toteaa.

Kannisto asuu Tampereella ja työskentelee Tampereen yliopistossa. Hän on kotoisin Urjalasta.

Diplomi-insinööri Petri Kanniston automaatiotekniikan alaan kuuluva väitöskirja ”Distributed Industrial System Architectures: Exploiting Information and Knowledge to Increase Efficiency” tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa perjantaina 4.10.2019 kello 12 alkaen. Paikkana on Festia-rakennuksen auditorio Pieni sali 1 (Hervannan kampus, Korkeakoulunkatu 8, Tampere). Vastaväittäjinä toimivat professori Jarmo Alander Vaasan yliopistosta ja dosentti Seppo Sierla Aalto-yliopistosta. Tilaisuutta valvoo Assistant Professor (tenure track) David Hästbacka Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1221-3

Kuvan ottaja: Jari Rauhamäki

Further information

Petri Kannisto (etunimi.sukunimi@tuni.fi)