Väitös

Väitös: Tehohoitoon joutuneen synnyttäjän tilannetta komplisoi usein vakavasti sairas vastasyntynyt

Korkea ikä ja ensisynnytys kasvattavat synnyttäjän riskiä joutua tehohoitoon.

Raskauteen ja synnytykseen liittyvistä tekijöistä monisikiöinen raskaus, kohonneeseen verenpaineeseen liittyvät komplikaatiot ja synnytyksen aikainen verenvuoto vaikuttavat myös tehohoitoon päätymiseen. Tehohoitoon joutuneiden synnyttäjien vastasyntyneet olivat useimmin ennenaikaisesti syntyneitä ja heitä hoidettiin useammin lasten tehohoidossa.

Tutkimustulokset käyvät ilmi terveystieteiden maisteri Pia Seppäsen väitöskirjasta, jossa tutkittiin synnytyksen jälkeen tehohoitoon joutuneiden potilaiden hoitokokonaisuutta. Tutkimuksessa Seppänen tarkasteli raskauteen ja synnytykseen liittyviä riskitekijöitä, lapsen terveydentilaa syntymän jälkeen sekä tehohoidon aikaisia hoitotapahtumia.

Tehohoidon aikana tavallisimmat hoitotoimenpiteet olivat verensiirto, hengityksen tukeminen ja peruselintoimintojen tarkkailu. Synnyttäjillä, jotka joutuvat tehohoitoon muista kuin raskauteen ja synnytykseen liittyvistä syistä, hoitojakso oli usein vaativampi ja tarvittavien hoitotoimenpiteiden määrä suurempi.

Tutkimuksessa selvitettiin myös äitien elämänlaatua ennen tehohoitoon joutumista sekä puoli vuotta hoitojakson päättymisen jälkeen. Elämänlaatua verrattiin lisäksi saman ikäisiin suomalaisiin naisiin. Naisten elämänlaatu oli alentunut ennen tehohoitoon joutumista, mutta parani selvästi ajan kuluessa. Kuuden kuukauden kuluttua tehohoidosta elämänlaatu ei poikennut vertailuryhmästä, mutta edelleen viidesosalla potilaista elämänlaatu oli alentunut.

- On huomattavaa, että osalla potilaista elämänlaatu oli huonontunutta vielä kuuden kuukauden kuluttua tehohoitojakson päättymisen jälkeen. Tämä tutkimustyö herättääkin merkittävän kysymyksen perheiden tuen tarpeellisuudesta tehohoitojakson jälkeen. Tämä tekijä ei ole tullut käytännön työssä ehkä riittävästi huomioitua nykyisellään, Seppänen painottaa.

TtM Pia Seppäsen hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja Critically ill obstetric patients: A retrospective study of intensive care unit-admitted obsteric patients’ episode of care tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 22.3.2019 klo 12. Paikkana on Arvo-rakennuksen auditorio F114, Arvo Ylpön katu 34. Vastaväittäjänä toimii professori Helvi Kyngäs Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Tarja Suominen Tampereen yliopistosta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1029-5

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE  6.3.2019