Väitös

Väitös: Osastonhoitajat ovat rakenteellisesti ja psykologisesti voimaantuneita

Marija Trus. Kuva: Artur Trus.
Osastonhoitajilla on oltava vaikutusvaltaa, jotta he voivat saavuttaa sekä henkilökohtaisia että organisaation tavoitteita. Marija Trus analysoi väitöskirjatutkimuksessaan yhteyttä osastonhoitajien voimaantumisen ja valtakysymysten sekä organisaation sosiaalisen kontekstin – kulttuurin, ilmapiirin ja moraalin – välillä.

Aiemmassa tutkimuksessa osastonhoitajien voimaantumista on selvitetty pääasiassa itsenäisesti täytettävien kyselyjen avulla ja kuvattu rakenteellisesta ja psykologisesta näkökulmasta. Trus havaitsi tutkimuksessaan, että osastonhoitajien mahdollisuudet saavuttaa voimaannuttavia rakenteita (tilaisuudet, tieto, tuki, resurssit) vaihtelivat keskinkertaisesta korkealle tasolle. He olivat myös melko vahvasti psykologisesti voimaantuneita eli tunsivat korkeata kielellistä ja käyttäytymiseen liittyvää voimaantumista. Sen sijaan tuloksiin liittyvä voimaantuminen oli heidän parissaan keskinkertaista.

- He kokivat, että heillä on yksikössä ja organisaation tasolla keskinkertaisesti valtaa, Marija Trus sanoo.

Osastonhoitajat kokivat olevansa voimakkaimmillaan johtaessaan hoitotyötä osastollaan, mutta he eivät pystyneet järjestämään keskimääräistä korkeampia palkankorotuksia alaisilleen.

Tutkimuksen tuloksista voi tehdä monia johtopäätöksiä.

- Osastonhoitajat eivät uskoneet pystyvänsä muuttamaan työtapojaan sairaalassa. Siksi on tärkeää ottaa heidät mukaan kun suunnitellaan ja toimeenpannaan muutoksia, Trus huomauttaa.

Tutkimuksen tulokset viittaavat myös siihen, että terveydenhuollon organisaatioissa pitäisi omaksua voimaantumisstrategioita.

Marija Trus on kotoisin Liettuan Klaipedasta. Hän työskentelee lehtorina Klaipedan yliopiston hoitotyön laitoksella.

MSc (Nurs) Marija Trusin terveystieteiden alaan kuuluva väitöskirja Nurse managers’ work-related empowerment:  Evaluated in connection to power issues and Organizational Social Context tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa klo 12 alkavassa tilaisuudessa perjantaina 3. toukokuuta 2019 Arvo-rakennuksen auditoriossa F025, Arvo Ylpön katu 34. Vastaväittäjänä on professori Arja Häggman-Laitila Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena toimii professori Tarja Suominen.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1041-7

Kuva: Artur Trus