Väitös

Väitös: Munasarjakasvainten diagnostiikkaan löytyi uusia lupaavia menetelmiä

Keinonenäteknologia, virtsan polyamiinien ja veren lipidiprofiilin tutkiminen ovat lupaavia menetelmiä munasarjakasvainten arvioinnissa perinteisten menetelmien rinnalla, ilmenee Tampereen yliopistossa tarkastettavasta väitöstutkimuksesta.

Munasarjasyöpä on alkuvaiheessa usein oireeton ja myöhemminkin oireet ovat yleensä epämääräisiä, siksi edelleen valtaosa kasvaimista löydetään levinneessä vaiheessa. Munasarjakasvainten diagnoosin kulmakivi on perustunut perinteisesti emättimen kautta tehtävään ultraäänitutkimukseen yhdistettynä seerumin CA125-kasvainmerkkiaineeseen, joka on kuitenkin epäherkkä etenkin varhaisvaiheen syövissä ja nuoremmilla naisilla. Tarve uusien luotettavien tutkimusmenetelmien löytämiseen on olemassa, etenkin kun varhaisvaiheen munasarjasyövän hoito on hyväennusteinen.

Koiran tarkkaa hajuaistia on käytetty kasvainten diagnoosiin. Uusi tapa tutkia orgaanisten yhdisteiden hajuspektriä on ns. keinonenätekniikka. Sen kehittyneemmällä FAIMS-teknologialla (field asymmetric waveform ion mobility spectrometry) on aiemmissa tutkimuksissa erotettu haima- ja paksusuolisyöpäpotilaiden virtsanäytteet terveiden ja hyvänlaatuista sairautta sairastavien näytteistä. Tässä tutkimuksessa FAIMS-teknologia erotti munasarjasyöpäpotilaiden virtsanäytteet kontrollinäytteistä 81 prosentin tarkkuudella.

Polyamiinit ovat solujen kasvulle ja lisääntymiselle välttämättömiä molekyylejä, joita tarvitaan myös syövän syntyyn. Syöpäsoluissa on puolestaan useita aineenvaihdunnan, muun muassa rasva-aineiden (lipidien) muutoksia, koska soluilla on lisääntynyt energian tarve. Kohonneita polyamiinipitoisuuksia, erityisesti tiettyjä asetyloituneita muotoja, on aiemmissa tutkimuksissa todettu mm. maha-ruuansulatuskanavan syöpää sairastavien potilaiden virtsassa. Lähes kaikkien lipidien pitoisuuksien on taas todettu laskevan aggressiivista korkean pahanlaatuisuusasteen munasarjasyöpää sairastavien potilaiden verinäytteissä. Väitöstutkimuksessa havaittiin samat löydökset varhaisvaiheen syöpää sairastavien potilaiden verinäytteistä.

Sen sijaan leikkausta edeltävissä virtsanäytteissä todettiin diasetyylispermiinin (asetyloitunut polyamiini) olevan merkitsevästi koholla munasarjasyöpää sairastavien naisten virtsassa verrattuna terveisiin naisiin tai niihin, joilla oli hyvänlaatuinen munasarjakasvain.

Kun veren lipidimuutoksia tai virtsan diasetyliinispermiiniä käytettiin merkkiaineena joko yksin tai yhdessä CA125-merkkiaineen kanssa, pahanlaatuisen munasarjakasvaimen diagnostiikka parani.

Lääketieteen lisensiaatti Riikka Niemen synnytys- ja naistentautiopin alaan kuuluva väitöskirja Preoperative Evaluation of Ovarian Tumors tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 15.3.2019 klo 12 Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi-salissa, Arvo Ylpön katu 34. Vastaväittäjänä toimii dosentti Antti Perheentupa Turun yliopistosta. Tilaisuutta valvoo professori Johanna Mäenpää Tampereen yliopistosta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0953-4