Hyppää pääsisältöön

Väitös: Kuinka koulut välittävät kansallista laatukontrollia - esimerkkinä Venäjä

Tampereen yliopisto
SijaintiÅkerlundinkatu 5, Tampere
Virta-rakennuksen auditorio109
Ajankohta1.2.2019 10.00–12.00
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Tutkimuksessa selvitettiin, miten koulutusta hallitaan paikallistasolla laadunvarmistuksen ja -arvioinnin (engl. ”QAE”, quality assurance and evaluation) työkaluilla.

Tutkimus tarkastelee ensiksi sitä, millaisia koulutushallinnan muotoja on ilmennyt uusien laadunvarmistuksen ja -arvioinnin menettelytapojen myötä. Toiseksi tutkimuksessa pohditaan paikallistoimijoiden, kuten opettajien, koulujen hallintohenkilökunnan tai paikallisten kouluviranomaisten roolia hallinnoinnin rakentamisessa laadunvarmistuksen ja -arvioinnin avulla.

Tutkimuksessa problematisoidaan väitettä siitä, että uusien laadunvarmistuksen ja -arvioinnin mekanismien esiintulo muuttaisi hallinnointia perusteellisesti. Sen sijaan tutkimuksessa nostetaan esille monimutkaisuuksia, ristiriitaisuuksia ja jatkumoja entisten ja nykyisten koulutushallinnan tapojen sisältä ja väliltä. Huomiota kiinnitetään myös paikallistoimijoiden toimijuuteen: Miten paikallistoimijat rakentavat yhdessä paikallisia laadunvarmistuksen ja -arvioinnin käytänteitä reagoimalla niihin ja hyödyntämällä niitä resurssien ja vaikutuksen saamiseksi.

Lue englanninkielinen väitöstiedote

MA (Education) Galina Gurovan koulutuspolitiikan alaan kuuluva väitöskirja Quality Assurance and Evaluation as a Mode of Local Education Governance: The Case of Russian Schools tarkastetaan Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on Dr. Antoni Verger, Autonomous University of Barcelona. Kustoksena toimii apulaisprofessori Nelli Piattoeva, Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta.

Väitöskirjan pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0991-6