Hyppää pääsisältöön

Väitös: Kiinalaisopiskelijat voivat joutua heikon integraation ansaan Euroopassa

Tampereen yliopisto
SijaintiÅkerlundinkatu 5, Tampere
Virta building auditorium (room 109)
Ajankohta1.3.2019 10.00–14.00
Kielienglanti
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Mikä motivoi kiinalaisia opiskelijoita muuttamaan Eurooppaan? Kuinka he integroituvat vastaanottaviin yhteiskuntiin ja isäntämaittensa akateemisiin ympäristöihin?

Kiinalaiset ovat nykyisin maailman suurin kotimaansa ulkopuolella opiskeleva ryhmä. He ovat myös yksi suurimmista kansainvälisten opiskelijoiden ryhmistä Suomessa ja Saksassa. Vaikka monilla isäntämailla on erilaisia kannustimia houkutella ja pitää kansainvälisiä opiskelijoita maassa, toistaiseksi on tiedetty hyvin vähän siitä, mikä saa kiinalaiset opiskelemaan EU-maissa, joiden virallinen kieli ei ole englanti. Hanwei Li on selvittänyt väitöstutkimuksessaan kiinalaisten korkeakouluopiskelijoiden maahanmuutto- ja sopeutumispolkuja Suomessa ja Saksassa.

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että ns. opiskelijaliikkuvuustoimialalla (education migration industry) on merkittävä rooli kiinalaisopiskelijoiden kansainvälisen liikkuvuuden helpottamisessa ja kanavoinnissa. Toimiala tarjoaa maksullisia palveluja korkeakouluopiskelijoiden liikkuvuuden eri vaiheissa.  On ilmeistä, että vaikka kiinalaisten on aiempaa helpompaa päästä opiskelemaan ulkomaille, ulkomailla opiskelusta on tullut entistä kalliimpaa.

Tampereen yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus valottaa sekä englannin kielen että isäntämaan kielen merkitystä kiinalaisten opiskelijoiden sopeutumisprosessissa. Tulokset osoittavat myös, että sosiaalisilla suhteilla on tärkeä rooli integraatioprosessissa. Vaikka kiinalaiset opiskelijat voivat vaativan opiskelun takia paljolti keskittyä akateemiseen työhön, on tärkeää, etteivät he laiminlyö sosiaalista integraatiota. Sosiaalinen integraatio lievittää opiskelijan yksinäisyydentunteita, stressiä ja koti-ikävää ja voi lopulta myös sujuvoittaa opintoja.

Tutkimuksen yksi johtopäätös on, että monet kiinalaisopiskelijat joutuvat ns. heikon integraation ansaan (weak integration trap). Vaikka he olisivat saavuttaneet kyvyn hoitaa päivittäisiä asioitaan isäntämaassa,  he eivät useinkaan ole saavuttaneet samoja koulutuksellisia ja työhön liittyviä mahdollisuuksia kuin syntyperäiset kansalaiset. He eivät myöskään ole saavuttaneet tunnetta, että heidät olisi hyväksytty vastaanottavan yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi.

Heikon integraation ansa johtuu usein siitä, etteivät kiinalaisopiskelijat halua integroitua kovin vahvasti isäntämaahan. Heidän haluunsa sopeutua vaikuttavat puolestaan vastaanottavan maan maahanmuutto- ja integraatiopolitiikka sekä isäntämaan lainsäädäntö, mikä saattaa vaikeuttaa ulkomaalaisopiskelijoiden integraatiota.

Hanwei Li on kotoisin manner-Kiinasta. Hän suoritti sosiologian maisterin tutkinnon Masaryk-yliopistossa Tsekin tasavallassa. Väitöskirja on osa suomalais-saksalaista kaksoistutkintoa, joka koostuu kasvatustieteiden väitöskirjasta Tampereen yliopistossa ja sosiologian väitöskirjasta Bielefeldin yliopistossa. Hanwei Li teki väitöskirjan projektitutkijana EU:n Marie Curie ITN -hankkeessa Transnational Migration, Citizenship and the Circulation of Rights and Responsibilities (TRANSMIC).

M.A. Hanwei Lin kasvatussosiologian alaan kuuluva väitöskirja The Journey of a Thousand Miles: Chinese Student Migration and Integration in Finland and Germany tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa perjantaina 1. maaliskuuta 2019 klo 12 Virta-rakennuksen auditoriossa 109, Åkerlundinkatu 5. Vastaväittäjänä toimii akatemiatutkija Charles Mathies Jyväskylän yliopistosta. Kustoksena on professori Pirkko Pitkänen. Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://tampub.uta.fi/handle/10024/105073

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 20.2.2019