Väitös

Väitös: Epäonnistunut toimitilamuutos voi johtua työsuoritusten riittämättömästä ymmärtämisestä

Miikka Palvalin
Onnistunut työympäristömuutos vaatii taustalleen kattavaa tietoa siitä, mitä työntekijät oikeasti tarvitsevat ja mitkä ovat muutosten vaikutukset käytännön työskentelyyn. Miikka Palvalinin väitöstutkimuksessa selvisi, että keskeistä tietoa päätöksenteon tueksi saadaan työntekijöiden suorituskyvyn mittauksen avulla.

Teknologinen kehitys on mullistanut tietotyöläisten arjen ja mahdollistanut sen, että työ on yhä vähemmän aikaan ja paikkaan sidottua. Nykyiset toimitilat eivät välttämättä enää vastaa kaikkiin tarpeisiin, ja organisaatiot ovat alkaneet selvittää vaihtoehtoja hälyisille avokonttoreille ja tyhjillään ammottaville huoneille. Monet ovat siirtyneet esimerkiksi monitilatoimistoihin, joissa työntekijöillä ei ole nimettyjä työpisteitä vaan he siirtyvät eri tiloihin kulloisenkin työtehtävän mukaisesti.

Diplomi-insinööri Miikka Palvalin tutki ja kehitti väitöstutkimuksessaan menetelmiä tietotyön suorituskyvyn mittaamiseksi työympäristösuunnittelun tarpeisiin. Erityisesti hän tutki aihetta käytännön johtamisen näkökulmasta.

-  Omista työpisteistä luopuminen pakottaa jokaisen työntekijän oppimaan uutta ja koko työyhteisön kehittämään uusia toimintatapoja. Vaikka muutosten tavoitteena on parantaa työntekijöiden työhyvinvointia ja tuottavuutta antamalla heille enemmän vaikutusmahdollisuuksia, muutos ei aina ole kivuton, Palvalin toteaa.

Monitilatoimistoissa yksi keskeinen syy haasteille ovat suunnitteluvaiheen puutteelliset tiedot.

-  Onnistunut siirtymä monitilatoimistoon vaatii hyvän käsityksen siellä tehtävän työn luonteesta ja vaatimuksista. Mittaamisella on keskeinen rooli tämän tiedon tuottamisessa suunnittelun tueksi. Oikein käytettynä mittaukset auttavat myös johtoa viestimään tavoitteista ja osallistavat työntekijöitä mukaan muutosprosessiin, Palvalin kertoo.

Väitöstutkimuksen keskiössä olivat muutostarpeiden tunnistaminen ja toteutettujen työympäristömuutosten vaikutusten mittaaminen. Yhtenä keskeisenä tuloksena syntyi SmartWoW-kyselytyökalu, jota voidaan käyttää sekä muutoksen suunnittelun tukena että vaikutusten arvioinnissa. SmartWoW’ta on hyödynnetty tähän mennessä jo yli 40 organisaatiossa ympäri Suomen tukemaan erityisesti siirtymistä monitilatoimistoon.

-  Aineistoa työympäristömuutoksista on kertynyt tähän mennessä jo varsin mukavasti, ja väitöskirjan jälkeen tutkimukseni painopiste siirtyy enemmän työympäristömuutosten vaikutuksiin. Erityisesti monitilatoimiston vaikutukset ovat nyt ajankohtaisia ja kiinnostavia, Miikka Palvalin toteaa.

Miikka Palvalin on kotoisin Sysmästä, ja hän on työskennellyt Tampereen teknillisessä yliopistossa tutkijana ja opettajana väitöstutkimuksen ohella myös muiden tiedolla johtamisen teemojen parissa.

Diplomi-insinööri Miikka Palvalinin tietojohtamisen alaan kuuluva väitöskirja Measuring Knowledge Work Performance in the New Ways of Working Context tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa perjantaina 26.4.2019 klo 12 Festian pieni sali 2:ssa. Vastaväittäjänä toimii professori Matti Vartiainen Aalto-yliopistosta. Tilaisuutta valvoo professori Nina Helander Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1055-4