Hyppää pääsisältöön

Vaikuttavuussäätiön rahoitus vie Roope Raisamon Nokia Technologies Oy:n yhteistyökumppaniksi

Julkaistu 24.11.2023
Tampereen yliopisto
Rintakuva Roope Raisamosta, jolla on yllään sininen kaulustapaita ja harmaa puvuntakki. Taustalla on iso ikkunaseinä.
Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto
Vaikuttavuussäätiön Tandem Industry Academia Professor eli TIA Professor -rahoitus tarjoaa professoreille mahdollisuuden keskittyä omaan tutkimukseen ja hyödyntää yritysten käytännön osaamista ja resursseja vuoden ajan. Roope Raisamon ja Nokia Technologies Oy:n hankkeessa kehitetään tapoja tuoda tuntoaisti osaksi metaversumia.

Vaikuttavuussäätiön hallitus valitsi kokouksessaan 17.11.2023 kolme uutta professoria TIA Professor -rahoituksen saajiksi. Rahoituksen saivat lääkeaineen suunnittelun professori Antti Poso Itä-Suomen yliopistosta, tutkimusprofessori Ari Väänänen Työterveyslaitokselta ja tietojenkäsittelyopin professori Roope Raisamo Tampereen yliopistosta.

Raisamon Haptic Augmentation in Industrial Metaverses -hankkeelle myönnetty rahoitus on 169 715 €. Raisamon yrityskumppani on Nokia Technologies Oy. Hankkeessa selvitetään, miten tuntoaisti saadaan osaksi metaversumia. Metaversumi on joukko virtuaalisia tiloja, joissa ihmiset voivat kohdata ilman, että ovat samassa tilassa fyysisesti.

Yhteistyön tavoitteena on kehittää tuntoaistimusten koodaus- ja siirtomenetelmiä sekä teknologioita, jotka niitä hyödyntävät. Lisäksi tavoitteena on määrittää, mitä tuntoaistin hyödyntäminen moniaistisissa teollisissa metaversumiympäristöissä vaatii.

Raisamolle TIA Professor -rahoitus avaa uudenlaisia mahdollisuuksia tutkimuksen tekemiseen ja sen tulosten jalkauttamiseen.

– Nokia Technologies on johtava toimija metaversumien infrastruktuurien rakentamisessa. Yritysyhteistyön avulla pystyn viemään tutkimustietoa mediateknologian standardointityön tueksi, Raisamo sanoo.

Hankkeen tulokset tarjoavat uutta tietoa metaversumien kehittämiseen paitsi yhteistyöyritykselle, myös muiden teollisuuden edustajien tarpeisiin. Hankkeessa syntyvä tieto toimii pohjana metaversumia hyödyntävien palveluiden kehitykselle ja palvelee näin yhteiskuntaa laajamittaisesti.

– Hankkeessa tehtävä standardointityö mahdollistaa sen, että eri laitteet ja palvelut toimivat hyvin yhdessä. Käytännön sovellukset voivat liittyä esimerkiksi etälääketieteeseen, uusiin työnteon paikkariippumattomiin muotoihin ja ihmisten kohtaamisiin teknologian välityksellä, Raisamo kertoo.

TIA-professori viettää yhtä vuotta vastaavan ajan yrityksen tarjoamissa tiloissa rahoituksen aikana. Rahoitus voi jakaantua korkeintaan kolmen vuoden ajanjaksolle. Rahoituksen tarkoituksena on tukea elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä ja tarjota professorille ensikäden tietoa elinkeinoelämän kannalta relevanteista tutkimusongelmista. Projekti voi koostua yhteisestä esikilpailullisesta tutkimuksesta ja muusta sitä tukevasta toiminnasta.

Lue Vaikuttavuussäätiön uutinen säätiön verkkosivuilta.

Lue lisää rahoitettavista hankkeista Vaikuttavuussäätiön sivuilta.

Valtio perusti Vaikuttavuussäätiön vuonna 2019. Säätiön tarkoituksena on edistää tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä tutkimuksen lähtökohdista käsin.